Werknemer

Resultaten risico-onderzoek

Een overzicht van de resultaten van het LifeSight risico-onderzoek vind je in onderstaande infographic.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek hebben we kunnen vaststellen dat onze beleggingsaanpak goed is.