Zelf beleggen

Wat is Zelf Beleggen?

In je pensioenregeling wordt geld voor je opzij gelegd voor het moment dat je stopt met werken. Dit geld gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering te kopen bij een verzekeraar van je keuze. 

Tot aan je pensioenleeftijd wordt het geld belegd. Als je geen andere keuzes maakt, wordt je pensioenkapitaal standaard belegd via de Slimme Standaard. LifeSight zorgt er via de Slimme Standaard voor dat je beleggingen aansluiten bij je leeftijd, je salaris en je pensioenleeftijd. 

In de Slimme Standaard beleggen wij voor je in de volgende fondsen: 

 1. Het Rendement fonds
  In dit fonds wordt belegd in een mandje van verschillende beleggingsfondsen met als doel een goed rendement te halen tegen een acceptabel risico. Er wordt belegd in aandelen, vastgoed, schuld van opkomende landen en bedrijfsobligaties. 
 1. De Matching fondsen: Lang en Kort
  Naarmate je ouder wordt en je pensioenleeftijd dichter bij komt, beleg je steeds meer in de Matching fondsen. In deze fondsen wordt belegd in staatsobligaties. Het doel van deze fondsen is de kans op tegenvallers zo laag mogelijk houden zodat je het pensioen kunt inkopen wat je verwacht. 

  Tegenvallers kunnen ontstaan als in de periode voor je pensioendatum de rente daalt of de prijzen stijgen (inflatie). Bij een lagere rente vragen de verzekeraars meer kapitaal voor dezelfde pensioenuitkering. De inkoop van een pensioenuitkering is duurder bij een lagere rente. En bij een toenemende inflatie kun je voor hetzelfde pensioen minder kopen, omdat alles duurder wordt. 

  De Matching Fondsen bieden je bescherming, omdat het rendement zo veel mogelijk gekoppeld is aan het tarief dat verzekeraars gebruiken voor het omwisselen van je kapitaal naar een maandelijkse uitkering. Ook zorgen we er voor dat je kapitaal meebeweegt met de ontwikkeling van de prijzen. Als de prijzen stijgen, wordt je kapitaal hoger en kun je een hogere pensioenuitkering aankopen bij een verzekeraar. 

Het is mogelijk om anders te beleggen dan op basis van de Slimme Standaard. Eén van de mogelijke keuzes is Zelf Beleggen. Als je kiest voor Zelf Beleggen, beleg je niet meer op basis van de Slimme Standaard. LifeSight zorgt er dan niet meer voor dat je beleggingen aansluiten bij je leeftijd en je salaris, maar je stelt zelf je beleggingsmix samen. Je kunt daarbij kiezen uit de beleggingsfondsen die LifeSight aanbiedt.

Of Zelf Beleggen voor je beschikbaar is, hangt af van de afspraken die je werkgever hierover met ons gemaakt heeft. Deze afspraken kun je vinden in het pensioenreglement. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – geven wij alleen de keuzes weer die je kunt maken. Het is mogelijk dat je werkgever Zelf Beleggen niet heeft afgesproken. Als dit zo is, dan kun je dus niet kiezen voor Zelf Beleggen.

Waarom kiezen voor Zelf Beleggen? 

Voordelen

 • Je bepaalt zelf in welke beleggingsfondsen, uit de keuze die LifeSight aanbiedt, je belegt.
 • Je kunt mogelijk een hoger rendement behalen dan met de Slimme Standaard of met Slim Laten Beleggen. 
 • Je kunt twee verschillende beleggingsverdelingen binnen de aangeboden beleggingsfondsen kiezen:  één voor je huidige kapitaal en één voor je toekomstige premie-inleg.
 • Je bent vrij om tussentijds andere fondsen te selecteren waarin je belegt.
 • Je bent vrij om tussentijds uit Zelf Beleggen te stappen en te gaan beleggen op basis van Slim Laten Beleggen.

Nadelen

 • Je hebt kennis nodig van beleggen om de risico’s in te kunnen schatten. Je krijgt geen advies van LifeSight.
 • Je beleggingen worden niet meer automatisch aangepast op basis van je leeftijd en je salaris. De afbouw van het risico richting je pensioendatum gebeurt dus niet automatisch. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Je kunt mogelijk een lager rendement behalen dan met de Slimme Standaard of met Slim Laten Beleggen.
 • Je kunt niet terug van Zelf Beleggen naar de Slimme Standaard.
 • Je loopt een groter risico op een lagere koopkracht van je pensioen als: 
  • de beleggingen dalen, en/of;
  • de rente in de laatste jaren voor je pensioendatum daalt, en/of;
  • de prijzen in de laatste jaren voor je pensioendatum stijgen.
 • Je kunt niet beleggen in andere fondsen dan de fondsen die LifeSight geselecteerd heeft.
 • Je kunt Zelf Beleggen niet combineren met Slim Laten Beleggen, de Pensioenstabilisator of voorsorteren op een variabele uitkering. Zie voor deze keuzes de informatie op deze website.
 • Je bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het risico van je beleggingen aansluit bij je persoonlijke situatie (risicoprofiel). Bij het kiezen voor Zelf Beleggen wordt door LifeSight vastgesteld of het risico dat je kunt en wilt lopen past bij de gekozen beleggingsmix. Als dit niet zo is stellen wij je een alternatief voor.

Wanneer is Zelf Beleggen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan het kiezen voor Zelf Beleggen. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie, nu en in de toekomst. 

Hierna zie je in welke situaties Zelf Beleggen wel of niet geschikt voor je is. 

Welke andere mogelijkheden voor je beleggingen zijn er?

Je kunt als je je verwachte pensioeninkomen wil verhogen of wil kiezen voor meer zekerheid door genoegen te nemen met een lager verwacht pensioeninkomen, ook op andere manieren het beleggingsrisico aanpassen. 

 • Door te kiezen voor Slim Laten Beleggen en te kiezen voor een hoger of lager verwacht inkomen. In tegenstelling tot bij Zelf Beleggen worden de risico’s wel automatisch afgebouwd naarmate je pensioendatum dichterbij komt.
 • Door te blijven beleggen op basis van de Slimme Standaard of Slim Laten Beleggen, en daarbij maar te kiezen voor voorsorteren op een variabele uitkering. Wij bouwen dan later en langzamer de beleggingen in het Rendement fonds af. Hierdoor wordt de kans op een hoger rendement vergroot. In tegenstelling tot bij Zelf Beleggen worden de risico’s wel automatisch afgebouwd naarmate je gekozen pensioendatum dichterbij komt.
 • Door te blijven beleggen op basis van de Slimme Standaard of Slim Laten Beleggen, en daarbij maar te kiezen voor een andere pensioenleeftijd. Wij bouwen dan vanaf een ander moment en met een andere snelheid de beleggingen in het Rendement fonds af dan op basis van de standaard pensioenleeftijd. In tegenstelling tot bij Zelf Beleggen worden de risico’s wel automatisch afgebouwd naarmate je gekozen pensioendatum dichterbij komt.
 • Door te kiezen voor de Pensioenstabilisator, in het geval je minder of geen beleggingsrisico meer wil lopen. Je belegt dan niet meer in aandelen en andere beleggingen met een hoger risico met als doel een goed rendement, maar je bent wel beschermd tegen een dalende rente of een stijgende inflatie.

Hoe kies je voor Zelf Beleggen?

Als je geen keuze maakt beleggen wij voor je op basis van de Slimme Standaard.

Op het Dashboard van MijnLifeSight kun je via de pijl “Beleggingen aanpassen” in de tegel “Jouw pensioenbeleggingen” je beleggingen aanpassen. Via de button “Welke keuzes heeft u?” kun je daarna het keuzemenu voor Zelf Beleggen openen. Of dit keuzemenu wordt getoond hangt ervan of je werkgever Zelf Beleggen heeft opgenomen in je pensioenregeling.

In dit keuzemenu kun je zelf de beleggingsverdeling kiezen van je opgebouwde kapitaal en van je toekomstige premie-inleg (als je niet uit dienst bent getreden bij je werkgever). Wij tonen je beleggingen voor en na je keuze voordat je je eventuele keuze bevestigt.

Vervolgens wordt er met een vragenlijst getoetst of de gekozen beleggingsverdeling binnen Zelf Beleggen geschikt is voor je op basis van je risicoprofiel.  

Als je de keuze voor Zelf Beleggen uiterlijk enkele werkdagen voor het einde van de maand indient, wordt deze wijziging in de volgende maand verwerkt. Je kunt als je dit wil later op ieder moment overstappen naar Slim Laten Beleggen of de Pensioenstabilisator via het hierboven omschreven menu.

Wanneer stopt je keuze voor Zelf Beleggen automatisch?

Heb je gekozen voor Zelf Beleggen, dan blijf je tot je met pensioen gaat beleggen op basis van de gekozen beleggingsverdeling binnen Zelf Beleggen. Ook als je voor je pensioendatum uit dienst treedt bij je werkgever, blijf je in dezelfde fondsen beleggen. Alleen de gekozen verdeling voor je toekomstige premies is dan niet meer van toepassing. 

De gekozen beleggingsverdeling binnen Zelf Beleggen wordt dus alleen automatisch beëindigd op het moment dat je met pensioen gaat. Op dat moment worden al je beleggingen verkocht.

Hoe stop je met Zelf Beleggen?

Je kunt niet meer terug van Zelf Beleggen naar de Slimme Standaard. Wel kun je op ieder gewenst overstappen naar Slim Laten Beleggen of, als je werkgever dit aanbiedt, naar de Pensioenstabilisator.

Op het Dashboard van MijnLifeSight kun je via de pijl “Beleggingen aanpassen” in de tegel “Jouw pensioenbeleggingen” je beleggingen aanpassen. Via de button “Welke keuzes heeft u?” kun je de verandering doorgeven. 

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.