Vrijwillige ANW-hiaat verzekering

Wat is een vrijwillige ANW-hiaat verzekering?

Met een vrijwillige ANW-hiaat verzekering verzeker je een bedrag als aanvulling op het inkomen van  je partner* als je tijdens je dienstverband overlijdt voor de pensioendatum. Je partner krijgt deze aanvulling tot deze de AOW-leeftijd bereikt. Als je partner overlijdt voor de AOW-leeftijd dan stopt de aanvulling. De premie voor deze verzekering wordt maandelijks op je salaris ingehouden. Je betaalt deze premie dus zelf.

Let op:
Je moet zelf in actie komen om deze verzekering aan te zetten. Als je geen keuze maakt, is je partner niet verzekerd voor de vrijwillige ANW-hiaat verzekering. Zie hiervoor het onderdeel: Hoe sluit je een vrijwillige ANW-hiaat verzekering af?

Situatie na je overlijden als er geen ANW-hiaat verzekering is

Je partner ontvangt dan de volgende uitkeringen:

Situatie bij overlijden met ANW-hiaat verzekering

Je partner ontvangt dan de volgende uitkeringen:

Waarom een vrijwillige ANW-hiaat verzekering? 

Voordelen

  • Het inkomen van je partner wordt aangevuld na je overlijden tijdens je dienstverband.
  • De premie die je betaalt wordt ingehouden op je salaris. Je betaalt geen belasting over de premie.
  • Je kunt de verzekering op ieder gewenst moment stoppen.

Nadelen

  • Je betaalt de premie zelf en je hebt dus minder ruimte voor andere uitgaven.
  • Je partner betaalt belasting over de uitkering (aanvulling).
  • De verzekering stopt als je uitdienst gaat. 
  • Je partner verliest mogelijk bij uitkering van de verzekering het recht op toeslagen van de overheid (zoals huur- en zorgtoeslag).

Wanneer is een vrijwillige ANW-hiaat verzekering geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan een vrijwillige ANW-hiaat verzekering. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie nu en in de toekomst.

Hierna zie je in welke situaties een vrijwillige ANW-hiaat verzekering wel of niet geschikt voor je is.

Welke alternatieven zijn er?

Je kunt een verzekering bij overlijden sluiten bij een verzekeraar, los van je werkgever. Je hebt dan meer mogelijkheden in te verzekeren bedragen. En kunt ook uit meerdere aanbieders kiezen. 

Let op: kijk goed naar de premies inclusief kosten en de voorwaarden die worden gebruikt. Het kan zijn dat dan een medische beoordeling nodig is.

Hoe sluit je een vrijwillige ANW-hiaat verzekering af?

Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je in het onderdeel Mijn wijzigingen kiezen voor de ANW-hiaat verzekering. Dit kan alleen als je werkgever dit als mogelijkheid heeft opgenomen in je pensioenregeling.

Als je samenwonend bent, moet je eerst de partnergegevens aan ons doorgeven. Ook dit kun je doen via het onderdeel Mijn wijzigingen.

Wanneer stopt je vrijwillige ANW-hiaat verzekering automatisch?

Heb bij LifeSight een ANW-hiaat verzekering afgesloten, dan stopt deze verzekering automatisch in de volgende gevallen:

  1. Wij ontvangen bericht dat je uitdienst bent bij je werkgever; of
  2. Wij ontvangen bericht dat je geen partner meer hebt; of
  3. Je partner bereikt de AOW leeftijd

In deze situaties wordt de vrijwillige verzekering door ons stopgezet omdat er geen recht meer is op een uitkering uit deze verzekering. Vanzelfsprekend hoef je dan ook geen premie meer te betalen voor deze verzekering.

Hoe stop je zelf een vrijwillige ANW-hiaat verzekering?

Wil je een bij LifeSight afgesloten ANW-hiaat verzekering stoppen? Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je in het onderdeel Mijn wijzigingen kiezen voor ANW-hiaat stoppen. Het stoppen van de verzekering kan op ieder gewenst moment. 

Let op: een vrijwillige ANW-hiaat verzekering kun je, nadat deze is stopgezet, in de toekomst meestal niet meer aanzetten (afsluiten). Alleen in het geval je een nieuwe partner krijgt is het wel mogelijk om deze verzekering weer aan te zetten.

* Je partner is de persoon met wie je:
bent gehuwd; of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of duurzaam een gezamenlijke huishouding voert ofwel samenwoont.

Je kunt maximaal 1 partner hebben.

Er is sprake van een duurzaam gezamenlijke huishouding als:
jij en je partner allebei niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan; en je partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van je is; en jij en je partner minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Of jij en je partner een samenlevingscontract hebben die is opgesteld en ondertekend door een notaris

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.