Voorsorteren op een Vast of Variabel Pensioen

Wat is voorsorteren op een Vast of Variabel Pensioen?

LifeSight zorgt ervoor dat je beleggingen aansluiten bij je leeftijd, je salaris en je pensioenleeftijd. Dit noemen wij beleggen via de Slimme Standaard. Ben je bijvoorbeeld jong, dan beleg je automatisch meer in het Rendement fonds. Het Rendement fonds bestaat uit aandelen en andere beleggingen die zijn gericht op het behalen van een hoog rendement. Deze beleggingen hebben een hoger risico. Het rendement heb je nodig om een goed pensioen op te bouwen. En als het even slechter gaat, is er nog voldoende tijd om dat in te lopen. Naarmate je ouder wordt en je pensioendatum dichterbij komt, wordt het risico verlaagd.

Op de pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een vaste of variabele pensioenuitkering bij een verzekeraar. De definitieve keuze voor een Vast of Variabel Pensioen maak je op de pensioendatum. Maar je voorlopige keuze is al tijdens de periode dat je pensioen opbouwt van belang. Dit is zo omdat de beleggingen bij voorsorteren op een Vast en Variabel Pensioen vanaf 20 jaar voor de pensioenleeftijd van elkaar kunnen gaan verschillen.

 1. Wat is een Vast Pensioen? 
  Bij een Vast Pensioen koop je als je met pensioen gaat van het pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen aan bij een verzekeraar. De hoogte van je pensioen staat op de pensioendatum vast. En is dus zeker. We noemen deze keuze daarom Vast Pensioen. Als je eenmaal met pensioen bent, loop je bij een Vast Pensioen geen beleggingsrisico’s meer.
 1. Wat is een Variabel Pensioen?
  Een Variabel Pensioen werkt anders. Als je met pensioen gaat, dan gebruikt de verzekeraar een deel van je pensioenkapitaal om je pensioenuitkering in het eerste jaar van te betalen. De hoogte van die uitkering staat dan één jaar vast. De uitkeringen in de jaren daarna hangen af van de ontwikkeling van de waarde van je beleggingen. Je overgebleven pensioenkapitaal wordt door de verzekeraar na je pensioendatum nog steeds belegd. Omdat je pensioenkapitaal wordt belegd, kan de pensioenuitkering in hoogte veranderen. De uitkering is dus niet zeker. We noemen deze keuze daarom Variabel Pensioen. Als het goed gaat met de beleggingen dan kan de uitkering hoger worden. Maar de uitkering kan ook lager worden als het niet goed gaat met je beleggingen. Bij een Variabel Pensioen loop je dus ook na de pensioendatum beleggingsrisico’s.

Standaard gaan wij voor je beleggingen uit van voorsorteren op een Vast Pensioen.

Hoewel je pas definitief kiest voor een Vast of Variabel Pensioen op je pensioendatum, is het belangrijk om je voorlopige keuze al eerder aan ons door te geven. Wij houden dan voor je pensioendatum al rekening met je verwachte keuze. 

Als je voorsorteert op een Vast Pensioen dan beleg je als je met pensioen gaat niet meer, of nog maar voor een klein deel in het Rendement fonds. Dit sluit beter aan bij een Vast Pensioen waar je na je pensioendatum geen beleggingsrisico’s meer loopt.

Als je kiest voor voorsorteren op een Variabel Pensioen dan beleg je als je met pensioen gaat nog wel, of voor een groter deel in het Rendement fonds. Dit sluit beter aan bij een Variabel Pensioen waar je ook na je pensioendatum nog beleggingsrisico’s loopt.

Waarom kiezen voor voorsorteren voor een Variabel Pensioen? 

Voordelen

 • Je belegt meer in het Rendement fonds waardoor je naar verwachting een hoger rendement zal halen.
 • Je beleggingen sluiten beter aan bij een Variabel Pensioen vanaf je pensioendatum.
 • Naarmate je pensioendatum nadert, zorgen wij er nog steeds voor dat je steeds iets minder risicovol belegt. 
 • Je bent vrij om tussentijds weer voor te sorteren op een Vast Pensioen.
 • Je bent vrij om op je pensioendatum te kiezen voor een Vast of Variabel Pensioen bij een verzekeraar.
 • Je kunt voorsorteren op een Variabel Pensioen combineren met andere keuzes die invloed hebben op je beleggingen. Zoals kiezen voor een andere pensioenleeftijd of voor Slim Laten Beleggen. Zie voor deze keuzes de informatie op deze website. 

Nadelen

 • Je hebt minder zekerheid over de hoogte en koopkracht van je inkomen als je met pensioen gaat.
 • Je belegt meer in aandelen en andere beleggingen die risicovoller zijn. Bij dalende aandelenbeurzen kan je minder pensioen overhouden. LifeSight is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van de beleggingen en of dit het verwachte pensioen oplevert.
 • Als je op de pensioendatum toch kiest voor een Vast Pensioen, sluit de samenstelling van je beleggingen tot aan de pensioendatum minder goed aan op de inkoop van je vaste uitkering. Wij verkopen dan al je risicovolle beleggingen in één keer. Als de koers van deze beleggingen op dat moment laag staat, kan dit leiden tot een lager pensioeninkomen. 
 • Je kunt de keuze voor voorsorteren op een Variabel Pensioen niet combineren met de keuze voor Zelf Beleggen of de Pensioenstabilisator. Zie voor deze keuzes de informatie op deze website. 
 • Je bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het risico van voorsorteren op Variabel Pensioen aansluit bij je persoonlijke situatie (risicoprofiel). Bij het kiezen voor een Variabel Pensioen wordt door LifeSight vastgesteld of het risico dat je kunt en wilt lopen past bij voorsorteren op een Variabel Pensioen. Als dit niet zo is raden wij af om voor een Variabel Pensioen te kiezen.

Wanneer is voorsorteren voor een Variabel Pensioen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan voorsorteren voor een Variabel Pensioen. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie, nu en in de toekomst. 

Hierna zie je in welke situaties voorsorteren voor een Variabel Pensioen wel of niet geschikt voor je is. 

Welke andere mogelijkheden voor je beleggingen zijn er?

Je kunt als je je verwachte pensioeninkomen wil verhogen door meer beleggingsrisico te nemen ook op andere manieren je beleggingsmix aanpassen:

 • Door te kiezen voor Slim Laten Beleggen en te kiezen voor een hoger verwacht inkomen. Je zult dan later de beleggingen in het Rendement fonds afbouwen. Maar wel tot een lager percentage dan in voorsorteren op een Variabel Pensioen. Dit betekent dat je op het moment dat je met pensioen gaat, niet optimaal voorgesorteerd bent op een Variabel Pensioen.
 • Door te kiezen voor Zelf beleggen en zelf je beleggingskeuzes te maken. Het risico van je gekozen mix wordt in tegenstelling tot bij voorsorteren op een Variabel Pensioen dan niet meer automatisch afgebouwd naarmate je ouder wordt en je pensioenleeftijd nadert.

Hoe kies je voor voorsorteren op een Variabel Pensioen?

Als je geen keuze maakt, sorteer je voor op een Vast Pensioen.

Op het Dashboard van MijnLifeSight kun je via de pijl “Beleggingen aanpassen” in de tegel “Jouw pensioenbeleggingen” je beleggingen aanpassen. Via de button “Welke keuzes heeft u?” kun je daarna het keuzemenu voor voorsorteren op een Vast of Variabel Pensioen openen. 

In dit keuzemenu kan je zien wat het gevolg is voor je verwachte inkomen. Maar ook voor je inkomen als het mee zit (optimistisch inkomen) of als het tegen zit (pessimistisch inkomen). Je ziet je pensioenuitkomsten op je pensioendatum en 10 jaar na je pensioendatum. Ook tonen wij je beleggingen voor en na je keuze voordat je je eventuele keuze bevestigt. 

Vervolgens wordt er met een vragenlijst getoetst of de keuze voor voorsorteren op een Variabel Pensioen geschikt is voor je op basis van je risicoprofiel.  

Als je de keuze voor een wijziging naar voorsorteren op een Variabel Pensioen uiterlijk enkele werkdagen voor het einde van de maand indient, wordt deze wijziging in de volgende maand verwerkt. Je kunt als je dit wil later op ieder moment overstappen naar voorsorteren op een Vast Pensioen.

Wanneer stopt voorsorteren op een Variabel Pensioen automatisch?

Heb je gekozen voor voorsorteren op een Variabel Pensioen en maak je geen andere beleggingskeuzes, dan blijf je tot je met pensioen gaat voorsorteren op een Variabel Pensioen. Ook als je voor je pensioendatum uit dienst treedt bij je werkgever, blijf je hierop voorsorteren. 

Als je kiest voor Zelf Beleggen of de Pensioenstabilisator, stop je automatisch met voorsorteren op een Variabel Pensioen. Je beleggingen worden dan niet meer voorbereid op de keuze voor een Variabel Pensioen op het moment dat je met pensioen gaat. 

Voorsorteren op een Variabel Pensioen (of op een Vast Pensioen) stopt ook automatisch op het moment dat je met pensioen gaat. Op dat moment worden al je beleggingen bij LifeSight verkocht en kun je bij een verzekeraar een Variabel Pensioen of een Vast Pensioen aankopen.

Hoe stop je met voorsorteren op een Variabel Pensioen?

Je kunt op ieder gewenst moment weer kiezen voor voorsorteren op een Vast Pensioen via het deelnemersportaal. Op het Dashboard van MijnLifeSight kun je via de pijl “Beleggingen aanpassen” in de tegel “Jouw pensioenbeleggingen” je beleggingen aanpassen. Je kunt daar via het keuzemenu voor voorsorteren op een Vast of Variabel Pensioen opnieuw je keuze doorgeven. Als je kiest voor voorsorteren op een Vast Pensioen ga je over naar Slim Laten Beleggen. Je belegt dan als je met pensioen gaat niet meer, of nog maar voor een klein gedeelte, in het Rendement fonds.

Als je wil, kun je daarna ook direct andere beleggingskeuzes maken.

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.