Vervroegen of uitstellen van je pensioen

Wat is vervroegen en uitstellen?

In je pensioenregeling wordt uitgegaan van een standaard pensioenleeftijd. Dat is de leeftijd waarop wij het opgebouwde kapitaal beschikbaar stellen zodat je een levenslang pensioen kunt aankopen. 

De wettelijke standaard pensioenleeftijd is nu 68 jaar. In veel pensioenregelingen is dit ook de standaard pensioenleeftijd. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je zien wat je standaard pensioenleeftijd is. De pensioenleeftijd in je pensioenregeling via je werkgever is veelal anders dan de AOW leeftijd. De AOW leeftijd is de leeftijd waarop je van de overheid een uitkering krijgt. 

Je kunt er voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Dit noemen wij vervroegen (eerder met pensioen) of uitstellen (later met pensioen). Hierbij geef je ons de opdracht het kapitaal eerder of later beschikbaar te stellen voor de aankoop van je pensioen. Door je pensioenleeftijd aan te passen, kun je er voor zorgen dat je pensioen in dezelfde maand ingaat als je AOW.

Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – zie je wat het effect is van vervroegen of uitstellen. Ga hiervoor naar de Pensioenplanner. Als je daar je pensioenleeftijd wijzigt, laten wij zien wat het effect is op je verwachte pensioen. Ook laten wij zien wat het effect is voor je beleggingen. Zie het onderdeel Pensioenleeftijd aanpassen op deze website voor meer informatie hierover.

Waarom vervroegen?

Voordelen

 • Je pensioenleeftijd past wellicht beter bij je (financiële) wensen.
 • Je ontvangt je pensioenuitkering eerder. 
 • Je wilt je pensioenleeftijd bij LifeSight als deze hoger is, gelijk maken aan de leeftijd waarop je je AOW ontvangt.
 • Door je pensioen bij LifeSight eerder te laten ingaan, sluit het aan bij je pensioenleeftijd in andere regelingen die mogelijk hebt.

Nadelen

 • Je verwachte pensioen wordt lager.
 • Er kan een gat in je inkomen ontstaan als de pensioenleeftijd lager is dan je AOW-leeftijd. De AOW kun je niet vervroegen en een eventueel gat zul je dus zelf moeten opvullen.
 • Er kan tijdelijk meer inkomstenbelasting geheven worden over je pensioenuitkering.
 • Je partnerpensioen kan lager worden.
 • Als je in het verleden gescheiden bent en je ex-partner heeft recht op een deel van je pensioen, dan gaat ook dit deel eerder in.

Je pensioen bij LifeSight wordt pas ingekocht bij een verzekeraar op je pensioendatum. Door je pensioenleeftijd te vervroegen is er mogelijk sprake van een ander tarief en rente. Hierdoor kan de uitkomst lager zijn. 

Waarom uitstellen?

Voordelen

 • Je pensioenleeftijd past wellicht beter bij je (financiële) wensen.
 • Je verwachte pensioen wordt hoger.
 • Je wilt je pensioenleeftijd bij LifeSight als deze lager is, gelijk maken aan de leeftijd waarop je je AOW ontvangt.
 • Door je pensioen bij LifeSight later te laten ingaan, sluit het aan bij je pensioenleeftijd in andere regelingen die mogelijk hebt.
 • Je partnerpensioen kan hoger worden.

Nadelen

 • Je ontvangt je pensioenuitkering later.
 • Omdat je pensioenuitkering hoger is, wordt er meer inkomstenbelasting geheven. Je kunt hierdoor ook in een hoger belastingtarief komen.
 • Als je in het verleden gescheiden bent en je ex-partner heeft recht op een deel van je pensioen, dan gaat ook dit deel later in.

Je pensioen bij LifeSight wordt pas ingekocht bij een verzekeraar op je pensioendatum. Door je pensioenleeftijd uit te stellen is er mogelijk sprake van een ander tarief en rente. Hierdoor kan de uitkomst lager zijn. 

Wanneer is vervroegen of uitstellen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan het vervroegen en uitstellen van je pensioenleeftijd. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie nu en in de toekomst. Doe eerst het onderzoek zoals hiervoor uitgelegd bij het onderdeel “Voor wie is vervroegen of uitstellen bedoeld?.

Hierna zie je in welke situaties vervroegen of uitstellen wel of niet geschikt voor je is. 

Hoe regel je vervroegen en uitstellen?

Let op!
Als je je pensioen eerder of later wilt laten ingaan, dan moet je dit tijdig doorgeven via de servicedesk. Zoals hierna wordt aangegeven.
Het is dus niet voldoende om op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – te kiezen voor een andere pensioenleeftijd.

Wil je echt eerder met pensioen?

Geef dit dan 8 tot 12 maanden voor je gewenste pensioendatum door aan de servicedesk, bijvoorbeeld door te mailen naar LS.servicedesk@zwitserleven.nl.

Eerder doorgeven kan niet. Later doorgeven leidt mogelijk tot problemen. De servicedesk zal je dan een brief met een formulier toesturen. Via dit formulier kun je de keuze voor je eerdere pensioendatum laten vastleggen.

Nadat wij van je het formulier voor je eerdere pensioendatum hebben ontvangen, sturen wij je ongeveer 7 maanden voor je gewenste pensioendatum een brief toe met informatie over je aanstaande pensioen. 

Wil je echt later met pensioen?

Geef dit dan 6 tot 12 maanden voor je standaard pensioendatum door aan de servicedesk, bijvoorbeeld door te mailen naar LS.servicedesk@zwitserleven.nl.

Eerder doorgeven kan niet. Later doorgeven leidt mogelijk tot problemen. De servicedesk zal je dan een brief met een formulier toesturen. Via dit formulier kun je de keuze voor je latere pensioendatum laten vastleggen. 

Nadat wij van je het formulier voor je latere pensioendatum hebben ontvangen, sturen wij je ongeveer 7 maanden voor je gewenste pensioendatum een brief toe met informatie over je aanstaande pensioen. 

Voorwaarden

Indien je een partner hebt, moet je partner akkoord geven voor het vervroegen of uitstellen van je pensioen.

Je minimale en maximale pensioenleeftijd is afhankelijk van de afspraken die je werkgever met ons heeft gemaakt. Je kunt dit terugvinden in je pensioenreglement op je deelnemersportaal – MijnLifeSight – bij Mijn documenten.

Wanneer wordt de pensioenleeftijd automatisch vervroegd of uitgesteld?

De standaard pensioenleeftijd in je pensioenregeling is afgesproken met je werkgever. LifeSight past de pensioenleeftijd niet automatisch aan. Wij doen dit alleen als je ons hiervoor de opdracht hebt gegeven door het invullen van een formulier dat je van de servicedesk hebt ontvangen.

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.