Verlagen van je partnerpensioen

Wat is verlagen van je partnerpensioen?

In je pensioenregeling bij LifeSight bouw je een pensioenkapitaal op. Op je pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een uitkering bij een verzekeraar naar keuze. Standaard wordt het pensioenkapitaal dan omgezet in een ouderdomspensioen en een partnerpensioen. Het partnerpensioen zorgt voor een uitkering aan je partner* als je overlijdt op of na je pensioendatum. Het partnerpensioen is standaard gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen. 

Het is ook mogelijk om geen partnerpensioen in te kopen. Hierdoor wordt het ouderdomspensioen hoger maar ontvangt je partner na je overlijden geen uitkering. Dit wordt uitruil genoemd. Je kunt ook een deel van het partnerpensioen uitruilen. Dit doe je door een partnerpensioen te kiezen dat lager is dan 70% van het ouderdomspensioen.

Let op:

De keuze voor het verlagen van je partnerpensioen maak je vlak voordat je met pensioen gaat. Als je hiervoor kiest dan kun je je keuze daarna niet meer wijzigen.

Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – zie je wat het effect is van het verlagen van je partnerpensioen. Ga hiervoor naar “Wat als…”  en kies daar voor het onderdeel “.. u partnerpensioen uitruilt?”. Wij laten dan zien wat het effect is op je verwachte ouderdomspensioen als je het partnerpensioen verlaagt. Je ziet daar niet het effect op het inkomen van je partner vanaf het moment dat je overlijdt. 

Let op:

De verzekeraar waar je het pensioen inkoopt kan voorwaarden stellen. Informeer hierna. En vraag bij de verzekeraar een definitieve berekening aan

Waarom verlagen van je partnerpensioen?

Voordelen

 • Je krijgt een hoger pensioen zolang je in leven bent.
 • Je kunt het partnerpensioen gedeeltelijk of volledig verlagen, zodat je dit goed kunt aansluiten bij je eigen financiële situatie en die van je partner.
 • Als je geen partner hebt, kun je je volledige kapitaal gebruiken om zelf een hoger pensioen te ontvangen.
 • Je kunt de keuze voor het verlagen van je partnerpensioen combineren met andere keuzes die je op je pensioendatum kunt maken, zoals een hoog-laag pensioen of een variabel pensioen.
 • Als je was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had met je partner, dan krijgen jij en je ex-partner na scheiden allebei 50% van het ouderdomspensioen. Dit ouderdomspensioen is hoger dan zonder verlaging van je partnerpensioen.

Nadelen

 • Je partner krijgt geen of minder partnerpensioen als je overlijdt na pensioendatum. 
 • Je partner moet instemmen met het verlagen van je partnerpensioen.
 • Je kunt de keuze voor verlagen van je partnerpensioen na je pensioendatum niet meer terugdraaien.
 • Als je relatie met je partner stopt na je pensioendatum, krijgt je ex-partner geen partnerpensioen meer als je overlijdt.
 • Als je duurzaam samenleefde** met je partner, dan krijgt je ex-partner na einde relatie geen ouderdomspensioen. Dus ook niet de verhoging van het ouderdomspensioen die is ontstaan door verlaging van het partnerpensioen.

Wanneer is verlagen van je partnerpensioen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan het verlagen van je partnerpensioen. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt.

Hierna zie je in welke situaties verlagen van je partnerpensioen wel of niet geschikt voor je is.

Welke alternatieven zijn er?

Als verlagen van je partnerpensioen niet geschikt is, maar je wil wel na je pensioendatum een hoger inkomen dan kun je:

 • Later met pensioen gaan;
 • Kiezen voor een hoog-laag pensioen. Hierbij krijg je over een vooraf vastgestelde periode een hoger pensioen. Na deze periode krijg je dan een lager pensioen;
 • Kiezen voor een Variabel Pensioen. Hierbij krijg je mogelijk een hoger pensioen. Maar kan je ook een lager pensioen krijgen in één of meerdere jaren;

Zie voor deze mogelijkheden de informatie over de andere onderdelen op deze website. En verder zou je het volgende kunnen doen:

 • Als je spaargeld hebt, hier geld van opnemen;
 • Als je beleggingen hebt, deze (deels) verkopen;
 • Als je een lijfrente hebt, deze gebruiken.

Hoe regel je verlagen van je partnerpensioen?

Voor je pensioendatum informeren wij je over je aanstaande pensionering en de mogelijkheden die je hebt. Bij het kiezen van de verzekeraar die je pensioenuitkering gaat uitbetalen, kun je aangeven of je het partnerpensioen wilt verlagen. Het is belangrijk dat je eerst informeert bij deze verzekeraar welke mogelijkheden zij aanbieden. Niet iedere verzekeraar biedt (al) de mogelijkheden. 

Als je met pensioen gaat, heb je eenmalig de mogelijkheid om te kiezen voor het verlagen van je partnerpensioen. Als je hiervoor kiest dan kun je keuze daarna niet meer wijzigen.

Als je geen gebruik maakt van deze keuzemogelijkheid, dan zal standaard een partnerpensioen worden ingekocht. Het partnerpensioen zorgt dan voor een uitkering aan je partner als je overlijdt op of na je pensioendatum. Het partnerpensioen is standaard gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen. Dit is wettelijk zo geregeld.

Als je het partnerpensioen wilt verlagen, moet je partner hiermee akkoord gaan.

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.

*Je partner is de persoon met wie je:

 • bent gehuwd; of
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of
 • duurzaam een gezamenlijke huishouding voert ofwel samenwoont.**

Je kunt maximaal 1 partner hebben.

**Er is sprake van duurzaam samenwonen als:

 • jij en je partner allebei niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan; en
 • je partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van je is; en
 • jij en je partner minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Of jij en je partner een samenlevingscontract hebben die is opgesteld en ondertekend door een notaris.