Verdelen van je ouderdomspensioen na scheiding

Wat zijn de standaardrechten na scheiding?

Na einde van je relatie met je partner, heeft je ex-partner standaard recht op een deel van je pensioen. Uiteraard heb jij dan recht op een deel van het door je ex-partner opgebouwde pensioen.

Hierna zullen wij aangeven wat de standaardrechten zijn, om vervolgens je keuzemogelijkheden aan te geven. In dit onderdeel van de website gaan wij in op de mogelijkheden voor het ouderdomspensioen. Lees ook het onderdeel van de website – Partnerpensioen na scheiding – daar staan de keuzemogelijkheden voor het partnerpensioen.

De standaardrechten zijn afhankelijk van de soort (juridische) relatie die je met je partner had. 

Echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap

Als je was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had met je partner, dan heeft je partner na scheiding standaard recht op de volgende pensioenen:

 1. 50% van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de relatie; en
 2. Het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het einde van de relatie. 

Je ex-partner heeft dus ook recht op het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd vóór je relatie. Dit geldt niet voor het ouderdomspensioen.

Einde van de samenleving

Als je duurzaam samenleefde* met je partner, dan heeft je partner bij einde van deze samenleving standaard recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het einde van de relatie. Je ex-partner heeft in dit geval geen recht op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Na einde van je relatie ontvang je van ons een brief waarin wij je informeren over de gevolgen voor je pensioen bij LifeSight. En wij geven aan welke keuzes jij en/of je ex-partner kunnen maken. Eenzelfde brief sturen we dan ook aan je ex-partner.

Geef je eventuele keuze binnen twee jaar na einde van je relatie aan ons door. Na deze termijn worden je afspraken door ons niet meer verwerkt.

Gebruik het formulier van de overheid voor het doorgeven van je keuze: Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Wat is verdelen van je ouderdomspensioen na scheiding?

Als je was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had met je partner, heeft je ex-partner standaard recht op 50% van je ouderdomspensioen opgebouwd tijdens je relatie. Als je geen verdere afspraken maakt en niets aan ons doorgeeft, moet je vanaf je pensioendatum zelf de pensioenuitkering gaan betalen aan je ex-partner. Om dit te voorkomen, kun je het volgende doen:

 1. Regelen dat je ex-partner 50% van je tijdens de relatie opgebouwde ouderdomspensioen na je pensioendatum van de verzekeraar ontvangt. Dit wordt ook wel standaardverevening genoemd.

  Een standaardverevening kun je of je ex-partner regelen zonder akkoord van de ander. Voor de keuzes 2 t/m 4 – die hierna worden vermeld – geldt dat je daar allebei akkoord mee moet zijn.
 1. Afspreken dat je ex-partner een ander deel van je tijdens de relatie opgebouwde ouderdomspensioen na je pensioendatum van de verzekeraar ontvangt. 
 2. Afspreken dat je ex-partner over een andere periode (dus niet gelijk aan de periode van je relatie) een deel van je opgebouwde ouderdomspensioen na je pensioendatum van de verzekeraar ontvangt.
 3. Afspreken dat je het ouderdomspensioen niet verdeeld. 

Over de verschillende mogelijkheden lees je meer in de brochure van de overheid

Wat is splitsen van je pensioen na scheiding?

In plaats van je pensioen te verdelen, kun je afspreken dat je het pensioen splitst. Dit wordt ook wel conversie van pensioen genoemd. Je spreekt dan af dat het ouderdomspensioen EN het bijzonder partnerpensioen waar je ex-partner recht op heeft, wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor je ex-partner. Dit pensioen komt dan volledig los te staan van jouw pensioen. 

Als je kiest voor splitsen van je pensioen dan moet je en je ex-partner daar allebei akkoord mee zijn. Over splitsen van je pensioen lees je meer in de brochure van de overheid

Waarom verdelen van je ouderdomspensioen na scheiding? 

Voordelen

 • Je ex-partner ontvangt na je pensioendatum rechtstreeks van de verzekeraar per maand het deel van je ouderdomspensioen (tenzij je een andere periode van uitbetalen hebt afgesproken). Je hoeft deze betaling dan niet zelf te doen. 
 • Als je na je pensioendatum overlijdt, ontvangt je ex-partner van de verzekeraar het partnerpensioen. 
 • Als je ex-partner overlijdt, heb je weer recht op het gehele ouderdomspensioen.
 • Als je ex-partner voor je pensioendatum overlijdt, wordt het partnerpensioen omgezet in extra ouderdomspensioen voor jou.

Nadelen

 • Er blijft een relatie bestaan met je ex-partner bij de uitkering van het ouderdomspensioen na je pensioendatum. Je ex-partner krijgt dit pensioen pas als jij met pensioen gaat.
 • Je ex-partner is afhankelijk van je keuze wanneer het ouderdomspensioen ingaat.
 • Je ex-partner is afhankelijk van je keuze voor een vast of variabel pensioen. 
 • Je ex-partner is afhankelijk van je keuze hoe het pensioenkapitaal wordt belegd.
 • Je ex-partner kan niet zelf de verzekeraar kiezen waar het pensioen wordt ingekocht.
 • Als je na je pensioendatum overlijdt, stopt de uitkering van het ouderdomspensioen aan je ex-partner.

Waarom splitsen van je pensioen na scheiding?

Voordelen

 • Je bent onafhankelijk van elkaar voor wat betreft je pensioen. 
 • Je hebt allebei je eigen pensioenkapitaal bij LifeSight en je kunt allebei zelf bepalen hoe je  pensioenkapitaal wordt belegd.
 • Je kunt allebei zelf bepalen wanneer je pensioen ingaat.
 • Je kunt allebei zelf bepalen of je een vast of variabel pensioen wil.
 • Je kunt allebei zelf bepalen bij welke verzekeraar je het pensioen inkoopt.
 • Je kunt allebei zelf bepalen of je een deel van je pensioenkapitaal op je pensioendatum gebruikt voor aankoop van partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner.
 • Je ex-partner krijgt een eigen toegang tot ons deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – en kan daar zelf zaken regelen en keuzes maken.
 • Je ex-partner kan het pensioen bij LifeSight na de splitsing samenvoegen met andere eigen pensioenen door een waardeoverdracht aan te vragen.
 • Het ouderdomspensioen van je ex-partner stopt niet als je overlijdt.
 • In de communicatie aan je, gaat het alleen over jouw pensioen. In de communicatie aan je ex-partner, gaat het alleen over het pensioen van je ex-partner. Als je niet kiest voor splitsen is dit soms minder duidelijk.

Nadelen

 • Als je ex-partner overlijdt, krijg je het gesplitste pensioen niet terug.
 • Als je na je pensioendatum overlijdt, ontvangt je ex-partner geen partnerpensioen.

Wanneer is verdelen van je ouderdomspensioen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan verdelen van je ouderdomspensioen. Of het bij je past, hangt dan ook af van je situatie en wat je belangrijk vindt.

Wij raden je aan om je goed te informeren en je te laten adviseren.

Hierna zie je in welke situaties verdelen van je ouderdomspensioen wel of niet geschikt voor je is. 

Wanneer is splitsen van je pensioen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan splitsen van je pensioen. Of het bij je past, hangt dan ook af van je situatie en wat je belangrijk vindt.

Wij raden je aan om je goed te informeren en je te laten adviseren.

Hierna zie je in welke situaties splitsen van pensioen wel of niet geschikt voor je is. 

Hoe regel je verdelen of splitsen van je pensioen na scheiding?

Na einde van je relatie ontvang je van ons een brief waarin wij je informeren over de gevolgen voor je pensioen bij LifeSight. En wij geven aan welke keuzes jij en/of je ex-partner kunnen maken. Eenzelfde brief sturen we dan ook aan je ex-partner.

Let op:

Als je geen keuzes aan ons doorgeeft, dan passen wij geen verdeling van ouderdomspensioen (verevening) of splitsing (conversie) toe. Je moet dan zelf het ouderdomspensioen aan je ex-partner gaan betalen na je pensioendatum.

Als je dit niet wilt, moet je je afwijkende keuze doorgeven aan ons.  In de brief die wij na einde van je relatie aan je versturen, geven wij aan welke documenten wij willen ontvangen. En wij geven aan hoe je deze aan ons kunt toesturen.

Let op:

Geef je eventuele keuze binnen twee jaar na einde van je relatie aan ons door. Na deze termijn worden je afspraken door ons niet meer verwerkt.

Gebruik het formulier van de overheid voor het doorgeven van je keuze: Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.

* Er is sprake van duurzaam samenleven als:

 • jij en je partner allebei niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan; en
 • je partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van je is; en
 • jij en je partner minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Of jij en je partner een samenlevingscontract hebben die is opgesteld en ondertekend door een notaris.