Vast of Variabel Pensioen

Wat is Vast of Variabel Pensioen?

In je pensioenregeling bij LifeSight bouw je een pensioenkapitaal op. Op je pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een pensioenuitkering bij een verzekeraar naar keuze. Op dat moment maak je ook de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering.

 1. Wat is een Vast Pensioen? 
  Bij een Vast Pensioen koop je als je met pensioen gaat van het pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen aan bij een verzekeraar. De hoogte van je pensioen staat op de pensioendatum vast. En is dus zeker. We noemen deze keuze daarom Vast Pensioen. Als je eenmaal met pensioen bent, loop je bij een Vast Pensioen geen beleggingsrisico’s meer.
 2. Wat is een Variabel Pensioen?
  Een Variabel Pensioen werkt anders. Als je met pensioen gaat, dan gebruikt de verzekeraar een deel van je pensioenkapitaal om je pensioenuitkering in het eerste jaar van te betalen. De hoogte van die uitkering staat dan één jaar vast. De uitkeringen in de jaren daarna hangen af van de ontwikkeling van de waarde van je beleggingen. Je overgebleven pensioenkapitaal wordt door de verzekeraar na je pensioendatum nog steeds belegd. Omdat je pensioenkapitaal wordt belegd, kan de pensioenuitkering in hoogte veranderen. De uitkering is dus niet zeker. We noemen deze keuze daarom Variabel Pensioen. Als het goed gaat met de beleggingen dan kan de uitkering hoger worden. Maar de uitkering kan ook lager worden als het niet goed gaat met je beleggingen. Bij een Variabel Pensioen loop je dus ook na de pensioendatum beleggingsrisico’s.

  Bij een keuze voor een Variabel Pensioen bieden de meeste verzekeraars 2 mogelijkheden:
 • Vlak Variabel Pensioen
  Bij een ‘Vlak Variabel Pensioen’ is het uitgangspunt dat je pensioenuitkering jaarlijks gelijk blijft. Dit is echter niet zeker. Het Vlak Variabel Pensioen is in het eerste jaar hoger dan een Vast Pensioen. Dit komt omdat je uitkering bij een variabel pensioen niet gegarandeerd is door de verzekeraar. Het rendement dat je elk jaar behaalt, omdat het pensioenkapitaal nog wordt belegd, gebruikt de verzekeraar om je pensioenuitkering aan te passen. Dit kan leiden tot een hogere of lagere pensioenuitkering dan het jaar ervoor.
 • Dalend Variabel Pensioen
  Bij een ‘Dalend Variabel Pensioen’ is het uitgangspunt dat je pensioenuitkering jaarlijks daalt. De daling kan per verzekeraar verschillen. Je begint bij een Dalend Variabel Pensioen met een hoger pensioen. En dit pensioen wordt naar verwachting ieder jaar iets lager. Het pensioen waarmee je begint is hoger dan bij een Vlak Variabel Pensioen. Het rendement dat je elk jaar behaalt, omdat het pensioenkapitaal nog wordt belegd, gebruikt de verzekeraar om je pensioenuitkering aan te passen. Dit kan ervoor zorgen dat je pensioenuitkering meer of minder daalt dan de daling waarvan vooraf is uitgegaan.

Let op:
LifeSight biedt zelf geen vaste of variabele pensioenuitkeringen aan. Op je pensioendatum wordt je pensioenkapitaal overgemaakt naar een verzekeraar naar keuze. Bij deze verzekeraar maak je de keuze voor een Vast of Variabel Pensioen.

Let op:
Kies je voor een Variabel Pensioen dan kan dit betekenen dat ook het partnerpensioen variabel wordt. Bij (sommige) verzekeraars kun je ervoor kiezen dat het partnerpensioen wel vast staat. Deze keuze moet je dan op je pensioendatum al maken. 

Waarom kiezen voor Variabel Pensioen?

Voordelen

 • Je begint met een hogere pensioenuitkering dan bij een Vast Pensioen.
 • Als de beleggingen voldoende opleveren, kan je pensioenuitkering in de toekomst stijgen. Bij een Vast Pensioen stijgt je pensioen niet. 
 • Als de rente stijgt, kan je pensioenuitkering in de toekomst stijgen.
 • Je kunt (bij de meeste verzekeraars) kiezen tussen een Vlak Variabel Pensioen of een Dalend Variabel Pensioen. Bij een Dalend Variabel Pensioen heb je een hogere uitkering in het eerste jaar. Maar is het uitgangspunt dat je pensioen daarna ieder jaar daalt.

Nadelen

 • Als het tegenzit daalt je pensioen. 
 • Je pensioen kan jaarlijks aangepast worden. Hierdoor weet je niet hoeveel pensioen je jaarlijks krijgt.
 • Je pensioen kan door slechte beleggingsresultaten, een dalende rente en/of een hoger tarief van  de verzekeraar in de toekomst lager worden. Een Variabel Pensioen kan lager worden dan een Vast Pensioen. 
 • Variabel Pensioen kan (meestal) alleen via een adviseur afgesloten worden.
 • Variabel pensioen kan je niet combineren met een Hoog-Laag pensioen. Dit is bij een Vast Pensioen wel mogelijk. Zie voor deze keuze de informatie op de pagina “Hoog-laag uitkering” op deze website. 
 • Het kan zijn dat de hoogte van het partnerpensioen ook afhankelijk is van de jaarlijkse ontwikkelingen. Als dat zo is kan het partnerpensioen ook lager worden.

Wanneer is Variabel Pensioen geschikt voor je?

Er zijn voordelen en nadelen aan variabel pensioen. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt.

Hierna zie je in welke situaties variabel pensioen wel of niet geschikt voor je is.

Welke alternatieven zijn er?

Er zijn voor je pensioenkapitaal bij LifeSight geen vergelijkbare alternatieven voor een Variabel Pensioen. Als je niet kiest voor een Variabel Pensioen dan zal je een Vast Pensioen uitgekeerd krijgen. 

Wel kun je als je na je pensionering zelf spaargeld of andere middelen hebt, dit gebruiken om te beleggen. Daarmee blijf je net als bij een Variabel Pensioen kans houden op meer of minder geld in de jaren na je pensioendatum. 

Hoe regel je een Variabel Pensioen?

Voor je pensioendatum informeren wij je over je aanstaande pensionering en de mogelijkheden die je hebt. Bij het kiezen van de verzekeraar die je pensioenuitkering gaat uitbetalen, kun je aangeven of je gebruik wilt maken van een Vast of Variabel Pensioen. Het is belangrijk dat je eerst informeert bij deze verzekeraar welke mogelijkheden zij aanbieden. Niet iedere verzekeraar biedt (al) de mogelijkheden.

Als je met pensioen gaat, heb je eenmalig de mogelijkheid om te kiezen voor een Vast Pensioen of een Variabel Pensioen. 

Als je geen gebruik maakt van deze keuzemogelijkheid voor Variabel Pensioen, dan zal je pensioen standaard uitgekeerd worden op basis van een Vast Pensioen

Voor je pensioendatum kun je al aangeven of je beleggingen tot je pensioen wilt aanpassen op een Variabel Pensioen. Dit noemen we voorsorteren op een Variabel Pensioen. Je maakt hiermee nog geen definitieve keuze voor een Vast of Variabel Pensioen vanaf je pensioendatum. Wel kun je op MijnLifeSight in het menu voor voorsorteren op een Vast of Variabel Pensioen zien wat het gevolg is van een keuze voor een Vast of een Variabel Pensioen voor je verwachte inkomen. Maar ook voor je inkomen als het mee zit (optimistisch inkomen) of als het tegen zit (pessimistisch inkomen). Je ziet je pensioenuitkomsten op je pensioendatum en 10 jaar na je pensioendatum. Zie voor meer informatie over deze keuze de pagina “Voorsorteren op een Vast of Variabel Pensioen” op deze website.

Let op: Variabel Pensioen is een complex product. Een keuze voor Variabel Pensioen kan niet teruggedraaid worden. Daarom zal Variabel Pensioen bij (de meeste) verzekeraars alleen afgesloten kunnen worden na advies van een adviseur.

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.