Uitgaande Waardeoverdracht

Wat is een uitgaande waardeoverdracht?

Heb je een nieuwe werkgever en bouw je daar pensioen op? Dan kun je het pensioen dat je hebt opgebouwd bij LifeSight meenemen. We noemen dit uitgaande waardeoverdracht. Als je hiervoor kiest, wordt je pensioenkapitaal bij LifeSight toegevoegd aan het pensioen dat je bij je nieuwe werkgever opbouwt.

Je kunt zelf kiezen of je het LifeSight pensioen overdraagt. Alleen bij een klein pensioen is het wettelijk bepaald dat LifeSight dit ook zelf mag bepalen. Een klein pensioen is een pensioen dat lager is dan € 594,89 (2023). Als je opgebouwde pensioen bij LifeSight lager is dan dit bedrag, draagt LifeSight je pensioen automatisch over. 

Als je bij andere vorige werkgevers pensioen hebt opgebouwd, kun je er voor kiezen deze alsnog over te dragen naar de nieuwe organisatie die je pensioen bij je nieuwe werkgever regelt. Je kunt er ook voor kiezen sommige pensioenen wel over te dragen en andere niet. 

Waarom uitgaande waardeoverdracht? 

Voordelen

  • Bij je nieuwe werkgever is je pensioen mogelijk zekerder. De hoogte van het pensioen dat je bij LifeSight vanaf de pensioendatum ontvangt, is nog niet zeker. Het pensioen wordt pas op de pensioendatum aangekocht. De hoogte van je pensioen hangt af van de waarde van je beleggingen, de rente en het tarief dat de verzekeraar dan gebruikt. 
  • Je hebt je pensioen op één plek, waardoor je beter overzicht hebt. En je ontvangt ook maar van één organisatie berichten.

Nadelen

  • Bij LifeSight kan je pensioen door te beleggen afnemen of toenemen. Mogelijk haal je bij LifeSight een hoger rendement dan in de regeling van je nieuwe werkgever. En leidt dit tot een hoger pensioen.
  • Mogelijk heb je bij je nieuwe werkgever minder keuzes in je pensioenregeling. Bijvoorbeeld op welke manier je kan beleggen. Maar let ook op de mogelijkheden die je hebt voor de ingangsdatum van je pensioen en het omzetten van partnerpensioen in meer ouderdomspensioen.

Wanneer is uitgaande waardeoverdracht geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan uitgaande waardeoverdracht. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. Doe eerst het onderzoek zoals hiervoor uitgelegd bij het onderdeel “Voor wie is uitgaande waardeoverdracht bedoeld?.

Hierna zie je in welke situaties uitgaande waardeoverdracht wel of niet geschikt voor je is. 

Welke alternatieven zijn er?

Alternatief is dat je het bij je vorige werkgever opgebouwde pensioen laat staan bij LifeSight.

Hoe regel je uitgaande waardeoverdracht?

Bij de organisatie die het pensioen van je nieuwe werkgever regelt, kun je waardeoverdracht aanvragen. Deze organisatie zal de waarde van het bij LifeSight opgebouwde pensioen bij ons opvragen. 

Op basis van de opgave van LifeSight zal deze organisatie een offerte verstrekken. Hierin kun je zien wat het verwerken van de waardeoverdracht voor je betekent. Als je akkoord gaat, zal de nieuwe organisatie je pensioen verder voor je regelen. 

Je kunt ook voor meerdere vorige pensioenen waardeoverdracht aanvragen.

Als je bij andere vorige werkgevers pensioen hebt opgebouwd, kun je er voor kiezen hiervoor alsnog een waardeoverdracht aan te vragen. 

Als je geen waardeoverdracht aanvraagt, zullen wij zelf geen uitgaande waardeoverdracht opstarten. Je pensioen blijft dan staan bij LifeSight. Uitzondering hierop is als het gaat om een klein pensioen, dat is een pensioen lager dan € 594,89 (2023). In dat geval dragen wij je opgebouwde pensioen bij LifeSight automatisch wel over aan de organisatie die het pensioen van je nieuwe werkgever regelt.

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.