Slim laten beleggen

Wat is Slim Laten Beleggen?

In je pensioenregeling wordt geld voor je opzij gelegd voor het moment dat je stopt met werken. Dit geld gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering te kopen bij een verzekeraar van je keuze.

Tot aan je pensioenleeftijd wordt het geld belegd. Als je geen andere keuzes maakt, word je pensioenkapitaal standaard belegd via de Slimme Standaard. LifeSight zorgt er via de Slimme Standaard voor dat je beleggingen aansluiten bij je leeftijd, je salaris en je pensioenleeftijd. 

In de Slimme Standaard beleggen wij voor je in de volgende fondsen: 

 1. Het Rendement fonds
  In dit fonds wordt belegd in een mandje van verschillende beleggingsfondsen met als doel een goed rendement te halen tegen een acceptabel risico. Er wordt belegd in aandelen, vastgoed, schuld van opkomende landen en bedrijfsobligaties. 
 1. De Matching fondsen: Lang en Kort
  Naarmate je ouder wordt en je pensioenleeftijd dichter bij komt, beleg je steeds meer in de Matching fondsen. In deze fondsen wordt belegd in staatsobligaties. Het doel van deze fondsen is de kans op tegenvallers zo laag mogelijk houden zodat je het pensioen kunt inkopen wat je verwacht.

  Tegenvallers kunnen ontstaan als in de periode voor je pensioendatum de rente daalt of de prijzen stijgen (inflatie). Bij een lagere rente vragen verzekeraars meer kapitaal voor dezelfde pensioenuitkering. De inkoop van een pensioenuitkering is duurder bij een lagere rente. En bij een toenemende inflatie kun je voor hetzelfde pensioen minder kopen, omdat alles duurder wordt. 

  De Matching Fondsen bieden je bescherming, omdat het rendement zo veel mogelijk gekoppeld is aan het tarief dat verzekeraars gebruiken voor het omwisselen van je kapitaal naar een maandelijkse uitkering. Ook zorgen we er voor dat je kapitaal meebeweegt met de ontwikkeling van de prijzen. Als de prijzen stijgen, wordt je kapitaal hoger en kun je een hogere pensioenuitkering aankopen bij een verzekeraar. 

Het is mogelijk om anders te beleggen dan op basis van de Slimme Standaard. Eén van de mogelijke keuzes is Slim Laten Beleggen. Als je kiest voor Slim Laten Beleggen, beleg je niet meer op basis van de Slimme Standaard. Maar ook bij Slim Laten Beleggen hoef je niet zelf de beleggingsfondsen  te kiezen.

Je kiest bij Slim Laten Beleggen voor een gewenst pensioeninkomen na je pensionering. Onder de begeleiding van LifeSight wordt een beleggingsmix gekozen met een zo groot mogelijke kans op dit inkomen. 

Wij blijven de risico’s voor je afbouwen naarmate je ouder wordt en je pensioendatum dichterbij komt. Je belegt in dezelfde Matching en Rendement fondsen, alleen met een andere verdeling dan in de Slimme Standaard.

Waarom kiezen voor Slim Laten Beleggen? 

Voordelen

 • Je kunt zelf je verwachte pensioeninkomen bijsturen zonder dat je zelf de beleggingsfondsen hoeft te kiezen.
 • Je kunt mogelijk een hoger rendement behalen dan met de Slimme Standaard.
 • Je kunt het risico van je beleggingen beter laten aansluiten bij je persoonlijke situatie (risicoprofiel) dan op basis van de Slimme Standaard.
 • Naarmate je pensioendatum nadert, zorgen wij er net als in de Slimme Standaard nog steeds voor dat je steeds iets minder risicovol belegt. 
 • Je kunt Slim Laten Beleggen combineren met andere keuzes die invloed hebben op je beleggingen, zoals kiezen voor een andere pensioenleeftijd (pensioenleeftijd aanpassen) of de keuze voor het voorsorteren op een vaste of variabele uitkering. Zie voor deze keuzes de informatie op deze website.
 • Je bent vrij om op ieder moment je verwachte inkomen binnen Slim Laten Beleggen opnieuw bij te sturen (met andere beleggingen als gevolg).

Nadelen

 • Je kunt mogelijk een lager rendement behalen dan met de Slimme Standaard. LifeSight is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van de beleggingen en of dit het verwachte pensioen oplevert.
 • Je kunt niet terug van Slim Laten Beleggen naar de Slimme Standaard.
 • Je kunt Slim Laten Beleggen niet combineren met de keuze voor Zelf Beleggen of de Pensioenstabilisator. Zie voor deze keuzes de informatie op deze website.
 • Je bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het risico van je beleggingen aansluit bij je persoonlijke situatie (risicoprofiel). Bij het kiezen of wijzigen van Slim Laten Beleggen wordt door LifeSight vastgesteld of het risico dat je kunt en wilt lopen past bij de gekozen beleggingsmix. Als dit niet zo is stellen wij je een alternatief voor.

Wanneer is Slim Laten Beleggen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan het kiezen voor Slim Laten Beleggen. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie, nu en in de toekomst.

Hierna zie je in welke situaties Slim Laten Beleggen wel of niet geschikt voor je is. 

Welke andere mogelijkheden voor je beleggingen zijn er?

Je kunt als je je verwachte pensioeninkomen wil verhogen, of wil kiezen voor meer zekerheid door genoegen te nemen met een lager verwacht pensioeninkomen, ook op andere manieren het beleggingsrisico aanpassen.

 • Door te kiezen voor voorsorteren op een variabele uitkering. Wij bouwen dan later en langzamer de beleggingen in het Rendement fonds af. Hierdoor wordt de kans op een hoger rendement vergroot. 
 • Door te kiezen voor een andere pensioenleeftijd. Wij bouwen dan vanaf een ander moment en met een andere snelheid de beleggingen in het Rendement fonds af dan op basis van de standaard pensioenleeftijd. De risico’s worden wel automatisch afgebouwd naarmate je gekozen pensioendatum dichterbij komt.
 • Door te kiezen voor Zelf Beleggen en zelf te bepalen in welke beleggingsfondsen er voor je wordt belegd. Het risico van je gekozen mix wordt in tegenstelling tot bij Slim Laten Beleggen dan niet meer automatisch afgebouwd naarmate je ouder wordt en je pensioenleeftijd nadert. 
 • Door te kiezen voor de Pensioenstabilisator. Je belegt dan niet meer in het Rendement fonds. En loopt dan nog minder risico dan binnen Slim Laten Beleggen.

Hoe kies je voor Slim Laten Beleggen?

Als je geen keuze maakt beleggen wij voor je op basis van de Slimme Standaard.

Op het Dashboard van MijnLifeSight kun je via de pijl “Beleggingen aanpassen” in de tegel “Jouw pensioenbeleggingen” je beleggingen aanpassen. Via de button “Welke keuzes heeft u?” kun je daarna het keuzemenu voor Slim Laten Beleggen openen. 

In dit keuzemenu kun je zelf je verwachte pensioeninkomen bijsturen. Daarbij wordt er een beleggingsmix voor je bepaald met een zo groot mogelijke kans op het behalen van dit verwachte pensioeninkomen. In dit keuzemenu zie je ook je inkomen als het mee zit (optimistisch inkomen) of als het tegen zit (pessimistisch inkomen). Ook tonen wij je beleggingen voor en na je keuze voordat je je eventuele keuze bevestigt.

Vervolgens wordt er met een vragenlijst getoetst of de gekozen beleggingsverdeling op basis van Slim Laten Beleggen geschikt is voor je op basis van je risicoprofiel.  

Als je de keuze voor een wijziging naar Slim Laten Beleggen uiterlijk enkele werkdagen voor het einde van de maand indient, wordt deze wijziging in de volgende maand verwerkt. Je kunt als je dit wil later op ieder moment overstappen naar een andere keuze binnen Slim Laten Beleggen, Zelf Beleggen of de Pensioenstabilisator via het hierboven omschreven menu.

Wanneer stopt je keuze voor Slim Laten Beleggen automatisch?

Heb je gekozen voor Slim Laten Beleggen, dan blijf je tot je met pensioen gaat beleggen op basis van de gekozen beleggingsverdeling. Dit is de beleggingsverdeling die is vastgesteld bij het verwacht inkomen op het moment van je keuze. 

Door veranderde omstandigheden kan je met deze beleggingsverdeling inmiddels zicht hebben op een ander verwacht pensioeninkomen dan je zou willen. Maar je beleggingsverdeling wordt hier door ons niet op aangepast. Ook als je voor je pensioendatum uit dienst treedt bij je werkgever, blijf je in dezelfde beleggingsverdeling beleggen. 

De keuze voor Slim Laten Beleggen wordt alleen automatisch gestopt op het moment dat je met pensioen gaat. Op dat moment worden al je beleggingen verkocht.

Hoe stop je met Slim Laten Beleggen?

Je kunt niet meer terug van Slim Laten Beleggen naar de Slimme Standaard. Wel kun je op ieder gewenst moment je verwachte inkomen bijsturen of, indien je werkgever dit aanbiedt, overstappen naar Zelf Beleggen of de Pensioenstabilisator.

Op het Dashboard van MijnLifeSight kun je via de pijl “Beleggingen aanpassen” in de tegel “Jouw pensioenbeleggingen” je beleggingen aanpassen. Via de button “Welke keuzes heeft u?” kun je de verandering doorgeven.

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.