Pensioenstabilisator

Wat is de Pensioenstabilisator?

In je pensioenregeling wordt geld voor je opzij gelegd voor het moment dat je stopt met werken. Dit geld gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering te kopen bij een verzekeraar van jouw keuze. 

Tot aan je pensioenleeftijd wordt het geld belegd. Als je geen andere keuzes maakt, wordt je pensioenkapitaal standaard belegd via de Slimme Standaard. LifeSight zorgt er via de Slimme Standaard voor dat je beleggingen aansluiten bij je leeftijd, je salaris en je pensioenleeftijd. 

In de Slimme Standaard beleggen wij voor je in de volgende fondsen: 

 1. Het Rendement fonds
  In dit fonds wordt belegd in een mandje van verschillende beleggingsfondsen met als doel een goed rendement te halen tegen een acceptabel risico. Er wordt belegd in aandelen, vastgoed, schuld van opkomende landen en bedrijfsobligaties. 
 1. De Matching fondsen: Lang en Kort
  Naarmate je ouder wordt en je pensioenleeftijd dichterbij komt, beleg je steeds meer in de Matching fondsen. In deze fondsen wordt belegd in staatsobligaties. Het doel van deze fondsen is de kans op tegenvallers zo laag mogelijk houden zodat je het pensioen kunt inkopen wat je verwacht. 

  Tegenvallers kunnen ontstaan als in de periode voor je pensioendatum de rente daalt of de prijzen stijgen (inflatie). Bij een lagere rente vragen de verzekeraars meer kapitaal voor dezelfde pensioenuitkering. De inkoop van een pensioenuitkering is duurder bij een lagere rente. En bij een toenemende inflatie kun je voor hetzelfde pensioen minder kopen, omdat alles duurder wordt. 

  De Matching Fondsen bieden je bescherming, omdat het rendement zo veel mogelijk gekoppeld is aan het tarief dat verzekeraars gebruiken voor het omwisselen van je kapitaal naar een maandelijkse uitkering. Ook zorgen we er voor dat je kapitaal meebeweegt met de ontwikkeling van de prijzen. Als de prijzen stijgen, wordt je kapitaal hoger en kun je een hogere pensioenuitkering aankopen bij een verzekeraar. 

Het is mogelijk om anders te beleggen dan op basis van de Slimme Standaard. Eén van de mogelijke keuzes is de Pensioenstabilisator. Als je voor de Pensioenstabilisator kiest, beleggen wij niet (meer) in het LifeSight Rendement fonds. Met de Pensioenstabilisator beleg je alleen in de Matching fondsen. Daarmee proberen we het tarief van de verzekeraar en de ontwikkeling van de prijzen te volgen. We kunnen dit niet garanderen, maar je hebt wel een goede bescherming.

Of de Pensioenstabilisator voor je beschikbaar is, hangt af van de afspraken die je werkgever hierover met ons gemaakt heeft. Deze afspraken kun je vinden in het pensioenreglement. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl geven wij alleen de keuzes weer die je kunt maken. Het is mogelijk dat je werkgever de Pensioenstabilisator niet heeft afgesproken. Als dit zo is, dan kun je dus niet kiezen voor de Pensioenstabilisator.

Waarom kiezen voor de Pensioenstabilisator? 

Voordelen

 • Je hebt meer zekerheid over de hoogte en koopkracht van je inkomen als je met pensioen gaat. 
 • Je bent beter beschermd tegen een dalende rente en een stijging van de prijzen.
 • Je pensioen wordt niet geraakt door dalende aandelenkoersen.
 • Je bent vrij om tussentijds weer uit de Pensioenstabilisator te stappen.

Nadelen

 • De Pensioenstabilisator biedt je bescherming, maar de hoogte en koopkracht van je pensioen staat nog steeds niet vast. 
 • Je belegt niet meer in aandelen en andere beleggingen met een hoog verwacht rendement.
 • Als je voor langere periode in de Pensioenstabilisator belegt zal je pensioen naar verwachting lager zijn.
 • Je kunt de Pensioenstabilisator niet combineren met de keuze voor Slim Laten Beleggen, Zelf Beleggen of voorsorteren op een variabele uitkering. Zie voor deze keuzes de informatie op deze website.
 • Je bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het risico van de Pensioenstabilisator aansluit bij je persoonlijke situatie (risicoprofiel). Bij het kiezen voor de Pensioenstabilisator wordt door LifeSight vastgesteld of het risico dat je kunt en wilt lopen past bij de Pensioenstabilisator. Als dit niet zo is raden wij af om voor de Pensioenstabilisator te kiezen.

Wanneer is de Pensioenstabilisator geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan het kiezen voor de Pensioenstabilisator. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie, nu en in de toekomst.

Hierna zie je in welke situaties de Pensioenstabilisator wel of niet geschikt voor je is. 

Welke andere mogelijkheden voor je beleggingen zijn er?

Als je wil kiezen voor meer zekerheid door genoegen te nemen met een lager verwacht pensioeninkomen, kun je het beleggingsrisico ook op andere manieren aanpassen.

 • Door te kiezen voor Slim Laten Beleggen en te kiezen voor een lager verwacht inkomen. Wij passen dan je beleggingen en de afbouw van je risico’s aan. Je zult dan eerder en sneller je beleggingen in het Rendement fonds afbouwen dan in de Slimme Standaard. Dit betekent wel dat je in tegenstelling tot de Pensioenstabilisator nog wel gedeeltelijk risico loopt bij dalende aandelenbeurzen.
 • Door te kiezen voor Zelf Beleggen en te kiezen voor fondsen met minder beleggingsrisico, zoals het BlackRock Institutional Euro Liquidity Fonds. Dit betekent wel dat je in tegenstelling tot de Pensioenstabilisator niet beschermd bent tegen een dalende rente en een stijgende inflatie.

Hoe kies je voor de Pensioenstabilisator?

Als je geen keuze maakt beleggen wij voor je op basis van de Slimme Standaard.

Op het Dashboard van MijnLifeSight kun je via de pijl “Beleggingen aanpassen” in de tegel “Jouw pensioenbeleggingen” je beleggingen aanpassen. Via de button “Welke keuzes heeft u?” kun je daarna het keuzemenu voor de Pensioenstabilisator openen. Of dit keuzemenu wordt getoond hangt ervan of je werkgever de Pensioenstabilisator heeft opgenomen in je pensioenregeling.

In dit keuzemenu kan je zien wat het gevolg is voor je verwachte inkomen. Maar ook voor je inkomen als het mee zit (optimistisch inkomen) of als het tegen zit (pessimistisch inkomen). Ook tonen wij je beleggingen voor en na je keuze voordat je je eventuele keuze bevestigt. 

Vervolgens wordt er met een vragenlijst getoetst of de Pensioenstabilisator geschikt is voor je op basis van je risicoprofiel.  

Als je de keuze voor de Pensioenstabilisator uiterlijk enkele werkdagen voor het einde van de maand indient, wordt deze wijziging in de volgende maand verwerkt. Je kunt als je dit wilt later op ieder moment weer overstappen naar de Slimme Standaard, Slim Laten Beleggen of Zelf Beleggen via het hierboven omschreven menu.

Wanneer stopt de Pensioenstabilisator automatisch?

Heb je gekozen voor de Pensioenstabilisator, dan blijf je tot je met pensioen gaat beleggen in de Pensioenstabilisator. Ook als je voor je pensioendatum uit dienst treedt bij je werkgever, blijf je hierin beleggen. 

De Pensioenstabilisator stopt dus alleen automatisch op het moment dat je met pensioen gaat. Op dat moment worden al je beleggingen verkocht.

Hoe stop je met beleggen in de Pensioenstabilisator?

Je kunt op ieder gewenst moment de Pensioenstabilisator weer uitschakelen via het deelnemersportaal. Op het Dashboard van MijnLifeSight kun je via de pijl “Beleggingen aanpassen” in de tegel “Jouw pensioenbeleggingen” je beleggingen aanpassen. Via de button “Welke keuzes heeft u?” kun je de verandering doorgeven. Je gaat dan weer terug naar de verdeling over de LifeSight fondsen die je had voordat je had gekozen voor de Pensioenstabilisator en eventueel voor Zelf Beleggen, waarbij een eventuele eerdere keuze voor voorsorteren op een variabele uitkering is uitgeschakeld. Je kunt daar zien dat je weer in het Rendement fonds gaat beleggen. Als je wilt, kun je daarna ook direct andere beleggingskeuzes maken.

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.