Pensioenleeftijd aanpassen

Wat is je pensioenleeftijd aanpassen?

Je pensioenleeftijd aanpassen is de mogelijkheid om tijdens de opbouwperiode van je pensioen je pensioenleeftijd te vervroegen of uit te stellen. En daarmee je beleggingen aan te passen aan je gekozen pensioenleeftijd.

LifeSight zorgt ervoor dat je beleggingen aansluiten bij je leeftijd, je salaris en je pensioenleeftijd. Dit noemen wij beleggen via de Slimme Standaard. Ben je bijvoorbeeld jong, dan beleg je automatisch meer in aandelen en andere beleggingen die zijn gericht op het behalen van een hoog rendement. Deze beleggingen hebben een hoger risico. Het rendement heb je nodig om een goed pensioen op te bouwen. En als het even slechter gaat, is er nog voldoende tijd om dat in te lopen. Naarmate je ouder wordt en je pensioendatum dichterbij komt, wordt het risico verlaagd.

Standaard gaan wij voor je beleggingen uit van de standaard pensioenleeftijd in je regeling die is afgesproken met je werkgever.

Als je de pensioenleeftijd in MijnLifeSight.nl aanpast, houden we in de afbouw van de risico’s van je beleggingen rekening met je aangepaste pensioenleeftijd. Dit geldt niet als je belegt via Zelf Beleggen. Informatie over beleggen, vind je elders op deze website.

Waarom je pensioenleeftijd aanpassen?

Voordelen

 • Je pensioenleeftijd past beter bij je wensen.
 • Je bent vrij om je gewenste pensioendatum tussentijds aan te passen.
 • De afbouw van risico’s in je pensioenbeleggingen sluiten wij aan bij je gewenste pensioendatum.
  Dit geldt niet als je belegt via Zelf Beleggen. Informatie over beleggen, vind je elders op deze website.
 • Bij uitstellen van je pensioenleeftijd vindt de afbouw van risico’s later plaats waardoor het te verwachten pensioen hoger kan worden.
 • Bij vervroegen van je pensioenleeftijd vindt de afbouw van risico’s eerder plaats waardoor er minder risicovol belegd wordt.

Nadelen

 • Bij vervroegen van je pensioenleeftijd vindt de afbouw van risico’s eerder plaats waardoor het te verwachten pensioen lager kan worden.
 • Bij uitstellen van je pensioenleeftijd vindt de afbouw van risico’s later plaats waardoor er risicovoller belegd wordt.

Wanneer is je pensioenleeftijd aanpassen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan je pensioenleeftijd aanpassen. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie, nu en in de toekomst. Doe eerst het onderzoek zoals hiervoor uitgelegd bij het onderdeel “Voor wie is pensioenleeftijd aanpassen bedoeld?.

Hierna zie je in welke situaties pensioenleeftijd aanpassen wel of niet geschikt voor je is. 

Vervroegen

Uitstellen

Welke andere mogelijkheden voor je beleggingen zijn er?

Je kunt ook op andere manieren je beleggingen bij LifeSight voor je pensioendatum aanpassen.

 • Door te kiezen voor Slim Laten beleggen kan je je verwachte pensioen bij LifeSight aanpassen. Wij passen dan je beleggingen en de afbouw van je risico’s aan. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kan je zien wat het gevolg is voor je verwachte inkomen. Maar ook voor je inkomen als het mee zit (optimistisch inkomen) of als het tegen zit (pessimistisch inkomen).
 • Door te kiezen voor voorsorteren op een vaste of variabele uitkering (voorbereiden op variabel pensioen) kan je aangeven of je na je pensioendatum wil doorgaan met beleggen voor je pensioen. Als je dit wil dan passen wij je beleggingen en de afbouw van je risico’s aan. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kan je zien wat het gevolg is voor je verwachte inkomen. Maar ook voor je inkomen als het mee zit (optimistisch inkomen) of als het tegen zit (pessimistisch inkomen).
 • Door te kiezen voor de Pensioenstabilisator kan je meer zekerheid krijgen over je verwachte pensioen bij LifeSight. Wij beleggen dan niet meer in aandelen. Je verwachte inkomen wordt dan lager. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kan je zien wat het gevolg is voor je verwachte inkomen. Maar ook voor je inkomen als het mee zit (optimistisch inkomen) of als het tegen zit (pessimistisch inkomen).

Elders op deze website vind je meer informatie over de genoemde beleggingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden kun je combineren met het aanpassen van je pensioenleeftijd.

Hoe regel je het aanpassen van je pensioenleeftijd?

Op MijnLifeSight.nl onder de tegel “Wat krijg je ongeveer?” kun je via de pijl “Pensioenleeftijd aanpassen” aangeven vanaf welke leeftijd je met pensioen wil. 

Als je de keuze maakt om je pensioenleeftijd aan te passen, wordt de afbouw van risico’s van je pensioenbeleggingen hierop aangepast. Op MijnLifeSight.nl  kan je zien wat het gevolg is voor je verwachte inkomen. Maar ook voor je inkomen als het mee zit (optimistisch inkomen) of als het tegen zit (pessimistisch inkomen). Ook tonen wij je beleggingen voor en na je keuze voordat je je eventuele keuze bevestigt.

Als je de keuze voor je pensioenleeftijd aanpassen uiterlijk enkele werkdagen voor het einde van de maand indient, wordt deze wijziging in de volgende maand verwerkt. Je kan je pensioenleeftijd later op ieder gewenst moment weer aanpassen. 

Let op! 

De aanpassing van je pensioenleeftijd in MijnLifeSight.nl heeft alleen effect op je beleggingen en de afbouw van risico’s van je beleggingen. 

Wil je echt eerder met pensioen? Geef dit dan 8 tot 12 maanden voor je gewenste pensioendatum door aan de servicedesk, bijvoorbeeld door te mailen naar LS.servicedesk@zwitserleven.nl.

Wil je echt later met pensioen? Geef dit dan 6 tot 12 maanden voor je standaard pensioendatum door aan de servicedesk, bijvoorbeeld door te mailen naar LS.servicedesk@zwitserleven.nl.

Wanneer wordt je pensioenleeftijd automatisch aangepast?

Heb je in MijnLifeSight.nl gekozen om je pensioenleeftijd aan te passen, dan blijven wij tot deze pensioendatum de risico’s van je beleggingen afbouwen uitgaande van deze pensioendatum. 

Geef je verzoek om eerder met pensioen te gaan 8 tot 12 maanden voor je gewenste pensioendatum door aan de servicedesk. Als je dit niet doet dan blijven je beleggingen vanaf de in MijnLifeSight.nl gekozen pensioenleeftijd onveranderd tot je standaard pensioenleeftijd. Enkele werkdagen voor je standaard pensioendatum worden je beleggingen verkocht. 

Geef je verzoek om later met pensioen te gaan 6 tot 12 maanden voor je standaard pensioendatum door aan de servicedesk. Als je dit niet doet dan worden je beleggingen enkele werkdagen voor je standaard pensioendatum verkocht. En wordt er dus niet meer belegd op basis van de door je in MijnLifeSight.nl gekozen pensioenleeftijd.

Ook als je voor je pensioendatum uit dienst treedt bij je werkgever, blijft de afbouw van risico’s in je beleggingen bij LifeSight gericht op je bij LifeSight gekozen pensioenleeftijd. 

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.