Partnerpensioen na scheiding

Wat zijn de standaardrechten na scheiding?

Na einde van je relatie met je partner, heeft je ex-partner standaard recht op een deel van je pensioen. Uiteraard heb jij dan ook recht op een deel van het door je ex-partner opgebouwde pensioen.

Hierna zullen wij aangeven wat de standaardrechten zijn, om vervolgens je keuzemogelijkheden aan te geven. In dit onderdeel van de website gaan wij in op de mogelijkheden voor het partnerpensioen. De keuzemogelijkheden voor het ouderdomspensioen staan beschreven op een eigen onderdeel van de website.

Als je was getrouwd, een geregistreerd partnerschap had of duurzaam samenleefde* met je partner, dan heeft je partner na einde relatie (scheiding) standaard recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het einde van de relatie. Dit wordt ook wel bijzonder partnerpensioen genoemd. Je ex-partner heeft dus ook recht op het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd vóór je relatie. 

 • Als je na je pensioendatum overlijdt, ontvangt je ex-partner het partnerpensioen. 
 • Als je voor je pensioendatum overlijdt, dan ontvangt je ex-partner geen partnerpensioen. 
 • Als je ex-partner voor je pensioendatum overlijdt, wordt het partnerpensioen omgezet in extra ouderdomspensioen voor jou.

Na einde van je relatie ontvang je van ons een brief waarin wij je informeren over de gevolgen voor je pensioen bij LifeSight. En wij geven aan welke keuzes jij en/of je ex-partner kunnen maken. Eenzelfde brief sturen we dan ook aan je ex-partner.

Welke mogelijkheden zijn er voor het partnerpensioen na scheiding?

Standaard

Standaard heeft je ex-partner recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het einde van de relatie. Dit bijzonder partnerpensioen is gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen.

Lager bijzonder partnerpensioen

Je kunt met je ex-partner afspreken dat je ex-partner akkoord gaat met een lager bijzonder partnerpensioen. Dit kan door een lager percentage af te spreken – dus minder dan 70%. Maar dit kan ook door een andere periode voor de berekening van het partnerpensioen af te spreken. Ook kun je een combinatie van beide afspreken. 

Als je hiervoor kiest, krijgt je ex-partner een lager bijzonder partnerpensioen als je komt te overlijden na je pensioendatum. Als je overlijdt voor je pensioendatum, krijgt je ex-partner geen pensioen. 

Geen bijzonder partnerpensioen

Je kunt met je ex-partner afspreken dat je ex-partner geen bijzonder partnerpensioen ontvangt. Dit noemen we afstand doen van partnerpensioen. Als je hiervoor kiest, krijgt je ex-partner geen pensioen als je komt te overlijden.

Waarom kiezen voor het standaard partnerpensioen na scheiding? 

Voordelen

 • Je kiest voor de wettelijke regeling. Je hoeft niets te doen als jij en je ex-partner deze keuze willen. Als we geen andere keuze van jou of je ex-partner ontvangen, gaan we uit van de standaard.
 • Als je na je pensioendatum overlijdt, ontvangt je ex-partner van de verzekeraar het bijzonder partnerpensioen. 
 • Als je ex-partner alimentatie ontvangt, stopt dit bij je overlijden. Als je na je pensioendatum overlijdt, wordt aan je ex-partner een bijzonder partnerpensioen uitbetaald.
 • Als je ex-partner voor je pensioendatum overlijdt, wordt het bijzonder partnerpensioen omgezet in extra ouderdomspensioen voor jou.

Nadelen

 • Als je voor je pensioendatum overlijdt, ontvangt je ex-partner geen bijzonder partnerpensioen.
 • Als je een nieuwe partner krijgt, dan is er voor deze partner minder partnerpensioen als je overlijdt na je pensioendatum. Een deel van het partnerpensioen gaat dan naar je ex-partner.

Waarom kiezen voor een lager partnerpensioen na scheiding? 

Voordelen

 • Je kunt de hoogte van het bijzonder partnerpensioen aanpassen zodat het bijvoorbeeld gelijk is aan het partnerpensioen opgebouwd tijdens je relatie. Je ex-partner moet hier dan wel akkoord mee zijn. En je moet dit dan aan ons doorgeven – zie hiervoor het onderdeel Hoe regel je een ander partnerpensioen na scheiding?
 • Als je na je pensioendatum overlijdt, ontvangt je ex-partner van de verzekeraar nog wel een bijzonder partnerpensioen. Maar dit partnerpensioen is dan lager.
 • Als je een nieuwe partner krijgt, dan is er voor deze partner meer partnerpensioen als je overlijdt na je pensioendatum.

Nadelen

 • Je ex-partner moet akkoord gaan met het verlagen van het bijzonder partnerpensioen na scheiding. En je moet dit aan ons doorgeven.
 • Je ex-partner krijgt een lager bijzonder partnerpensioen als je overlijdt na je pensioendatum. 
 • Als je voor je pensioendatum overlijdt, ontvangt je ex-partner geen bijzonder partnerpensioen.

Waarom kiezen voor geen partnerpensioen na scheiding? 

Voordelen

 • Als je een nieuwe partner krijgt, dan is voor deze partner het volledige partnerpensioen beschikbaar als je overlijdt na je pensioendatum. 

Nadelen

 • Je ex-partner moet akkoord gaan dat deze geen bijzonder partnerpensioen heeft na scheiding. En je moet dit aan ons doorgeven.
 • Als je overlijdt na je pensioendatum, ontvangt  je ex-partner geen partnerpensioen. Hetzelfde geldt als je voor je pensioendatum overlijdt. Ook dan ontvangt je ex-partner geen partnerpensioen.

Wanneer is het standaard partnerpensioen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan het standaard bijzonder partnerpensioen. Of het bij je past, hangt dan ook af van je situatie en wat je belangrijk vindt.

Wij raden je aan om je goed te informeren en je te laten adviseren.

Wanneer is een lager partnerpensioen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan een lager bijzonder partnerpensioen. Of het bij je past, hangt dan ook af van je situatie en wat je belangrijk vindt.

Wij raden je aan om je goed te informeren en je te laten adviseren.

Wanneer is geen partnerpensioen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan geen bijzonder partnerpensioen. Of het bij je past, hangt dan ook af van je situatie en wat je belangrijk vindt.

Wij raden je aan om je goed te informeren en je te laten adviseren.

Hoe regel je een ander partnerpensioen na scheiding?

Na einde van je relatie ontvang je van ons een brief waarin wij je informeren over de gevolgen voor je pensioen bij LifeSight. En wij geven aan welke keuzes jij en/of je ex-partner kunnen maken. Eenzelfde brief sturen we dan ook aan je ex-partner.

Let op:
Als je geen keuzes aan ons doorgeeft, gaan wij uit van het standaardrecht van je ex-partner op een bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen is gelijk aan 70% van het ouderdomspensioen opgebouwd tot het einde van je relatie.

Als je andere afspraken met je ex-partner hebt gemaakt, moet je deze aan ons doorgeven. In de brief die wij na einde van je relatie aan je versturen, geven wij aan welke documenten wij willen ontvangen. En wij geven aan hoe je deze aan ons kunt toesturen. 

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken. 

* Er is sprake van duurzaam samenleven als:

 • jij en je partner allebei niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan; en
 • je partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van je is; en
 • jij en je partner minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Of jij en je partner een samenlevingscontract hebben die is opgesteld en ondertekend door een notaris.