Netto sparen

Wat is netto sparen?

Netto sparen is vrijwillig maandelijks premie inleggen voor pensioen in een netto pensioenregeling. 

Je maandelijkse pensioeninleg is afhankelijk van de hoogte van je salaris. Door de overheid is via de belastingregels bepaald over welk salaris je belastingvrij pensioen mag opbouwen. Dit maximum salaris is € 128.810 (2023).

Een pensioenregeling waarbij over het salaris boven dit grensbedrag pensioen wordt opgebouwd, noemen we een netto pensioenregeling. De naam is afgeleid van het feit dat de pensioenpremie niet mag worden betaald van het bruto inkomen, maar betaald moet worden van het netto inkomen – dus inkomen na inhouding van belastingen. 

Welke vorm van netto sparen voor je beschikbaar is, hangt af van de afspraken die je werkgever hierover met ons gemaakt heeft. Deze afspraken kun je vinden in het netto pensioenreglement. In het deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – geven wij alleen de keuze(s) weer die je kunt maken. Het is mogelijk dat je werkgever netto sparen niet met ons heeft afgesproken. Als dit zo is, dan kun je dus niet netto sparen.

We kennen bij LifeSight de volgende vormen van netto sparen:

 1. Netto sparen
  Bij netto sparen bepaal je zelf of je dit wil. Als je dit wil, dan spaar je het door je werkgever bepaalde percentage van je salaris boven het grensbedrag.
 1. Netto bijsparen
  Bij netto bijsparen bepaal je zelf of je dit wil. Je kunt zelf bepalen hoe hoog de premie is die je extra inlegt.
 1. Een combinatie van 1. en 2.
  In dit geval kun je zelf bepalen of je aan netto sparen of aan netto bijsparen wil meedoen. Beide is ook mogelijk. 

Als je kiest voor maandelijks premie inleggen, wordt deze premie op dezelfde manier belegd als de premie die je werkgever voor je inlegt in de bruto pensioenregeling. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – zie je hoeveel je kunt sparen (inleggen) in je netto pensioenregeling en wat het effect is op je verwachte pensioen. De extra premie wordt maandelijks op je netto salaris ingehouden. Je betaalt deze premie dus zelf. De extra premie wordt tot je pensioendatum belegd en op je pensioendatum gebruikt om levenslang netto pensioen aan te kopen.

Waarom netto sparen (of netto bijsparen) voor je pensioen? 

Voordelen

 • Je bouwt extra pensioeninkomen op voor later.
 • Je kunt een te laag pensioen aanvullen.
 • Over de opgebouwde waarde voor je pensioen betaal je geen belasting.
 • Over de uitkering van het in de netto regeling opgebouwde pensioen betaal je geen belasting.
 • Als je komt te overlijden is er meer geld beschikbaar voor partnerpensioen en/of wezenpensioen.
 • Je netto premie wordt net als je pensioenpremie in de bruto pensioenregeling belegd. Hierdoor maak je kans op meer rendement.  
 • Bij netto bijsparen ben je vrij om je extra premie tussentijds aan te passen of te stoppen. Je kunt dan later weer starten met sparen.
 • Ook bij netto sparen kun je tussentijds stoppen. Je kunt dan later alleen niet weer starten met netto sparen.

Nadelen

 • De premie voor de netto pensioenregeling is niet aftrekbaar van de belasting.
 • Je houdt minder van je netto salaris over als je premie inlegt in de netto pensioenregeling.
 • Je zet het geld weg voor na je pensioen. Je kunt dit geld nu niet gebruiken.
 • Je kunt niet meer netto sparen en/of netto bijsparen als je uit dienst gaat.
 • De hoogte van het netto pensioen dat je vanaf de pensioendatum ontvangt, is nog niet zeker. Het pensioen wordt pas op de pensioendatum aangekocht. De hoogte van je pensioen hangt af van de waarde van je beleggingen, de rente en het tarief dat de verzekeraar dan gebruikt. 
 • Als je gaat scheiden is een deel van het opgebouwde netto pensioen voor je ex-partner.
 • Omdat je premie in de netto pensioenregeling net als de premie in de bruto pensioenregeling wordt belegd, loop je het risico op minder rendement. Of dat je zelfs minder overhoudt dan je hebt ingelegd.
 • Als je bent gestopt met netto sparen kun je later niet weer starten met netto sparen. Dit geldt niet voor netto bijsparen. Bij netto bijsparen kun je altijd stoppen en daarna weer starten.

Wanneer is netto sparen (of netto bijsparen) voor je pensioen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan netto sparen en netto bijsparen. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie, nu en in de toekomst. Doe eerst het onderzoek zoals hiervoor uitgelegd bij het onderdeel “Voor wie is netto sparen (of netto bijsparen) bedoeld?.

Hierna zie je in welke situaties netto sparen wel of niet geschikt voor je is. 

Welke alternatieven zijn er?

Je kunt ook op andere manieren sparen voor je toekomst door:

 • Geld te sparen op een spaarrekening bij een bank.
 • Geld te beleggen bij een bank of verzekeraar.
 • Een (netto) lijfrente af te sluiten bij een bank of verzekeraar.

Deze alternatieven staan los van je werkgever. Je kunt uit meerdere producten en aanbieders kiezen. Ook heb je meer vrijheid in je keuze van de uitkering van het geld. Let er goed op dat je in sommige gevallen wel en in andere gevallen geen belastingvoordeel hebt. Verder is het belangrijk om te letten op de kosten die de aanbieder in rekening brengt. De kosten voor dit soort producten zijn vaak hoger dan de kosten die LifeSight in rekening brengt voor netto sparen.

Ook zou je nog kunnen kiezen voor het (deels) aflossen van je hypotheek en/of schulden voor zover van toepassing.

Hoe regel je netto sparen (of netto bijsparen) voor je pensioen?

Als je onder de groep werknemers valt met een salaris boven het grensbedrag van € 128.810 (2023), dan kun je er voor kiezen om maandelijks een netto bedrag te sparen.

Standaard

Als je niks aangeeft op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – doe je niet aan netto sparen en netto bijsparen. 

Netto sparen

Als je salaris hoger is dan het genoemde bedrag, dan kun je bij de start van je dienstverband bij je werkgever kiezen voor netto sparen. Je moet je keuze wel binnen 3 maanden na de start van je dienstverband maken. Daarna kun je niet meer kiezen om netto te gaan sparen.

Het kan zijn dat je op een later moment een salaris ontvangt boven het grensbedrag. Dan kun je vanaf dat moment starten met netto sparen. Ook dan geldt de periode van 3 maanden voor het maken van je keuze.

Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je in het onderdeel Mijn wijzigingen aangeven of je wil netto sparen. Of die mogelijkheid daar wordt getoond, is afgestemd op de pensioenregeling die je werkgever met ons heeft afgesproken. En of je nog binnen de genoemde periode van 3 maanden zit.  

Als je de keuze maakt om vrijwillig een bedrag in te leggen, wordt dit bedrag per maand door je werkgever op je netto salaris ingehouden. Je kunt het bedrag op ieder gewenst stopzetten. Maar daarna kun je dan niet weer starten met netto sparen. 

Netto bijsparen

Als je salaris hoger is dan het genoemde bedrag, dan kun je kiezen voor netto bijsparen. Je kunt je keuze op ieder moment maken. Dit in tegenstelling tot je mogelijkheden bij netto sparen.

Het kan zijn dat je op een later moment een salaris gaat ontvangen boven het grensbedrag. Dan kun je vanaf dat moment starten met netto bijsparen. Ook dan geldt dat je op ieder moment je keuze kunt maken.

Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je in het onderdeel Pensioenplanner aangeven of je wil netto bijsparen. Of die mogelijkheid daar wordt getoond, is afgestemd op de pensioenregeling die je werkgever met ons heeft afgesproken.  

Als je de keuze maakt om vrijwillig een bedrag in te leggen, wordt dit bedrag per maand door je werkgever op je netto salaris ingehouden. Je kunt het bedrag op ieder gewenst moment veranderen. En ook stopzetten. Daarna kun je ook weer starten met netto bijsparen.

Wanneer stopt netto sparen (of netto bijsparen) automatisch?

Heb je bij LifeSight gekozen om netto te sparen of netto bijsparen, dan stopt dit automatisch in de volgende gevallen:

 1. Het grensbedrag is hoger geworden dan je salaris.
 2. Wij ontvangen bericht dat je uitdienst bent bij je werkgever; of
 3. Je gaat bij LifeSight met pensioen

Hoe stop je zelf met netto sparen (of netto bijsparen)?

Netto sparen

Je kunt op ieder gewenst moment netto sparen zelf stopzetten via het deelnemersportaal. Dit doe je door in het onderdeel Mijn wijzigingen de verandering door te geven. Later kun je dan niet weer starten met netto sparen.

Netto bijsparen

Je kunt op ieder gewenst moment netto bijsparen zelf stopzetten via het deelnemersportaal. Dit doe je door in het onderdeel Pensioenplanner de verandering door te geven. Als je later dan weer wel wilt bijsparen, geef je dit op dezelfde manier door.

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.