Netto Dekkingen

Wat zijn netto dekkingen?

Netto dekkingen zijn verzekeringen die bij overlijden voor je pensioendatum zorgen voor een uitkering aan je partner en kinderen. Het gaat daarbij om verzekeringen voor werknemers met een salaris boven het door de overheid vastgestelde grensbedrag van € 128.810 (2023). 

Tot aan dit grensbedrag voor je salaris mag je belastingvrij pensioen opbouwen. Een pensioenregeling waarbij over het salaris boven dit grensbedrag pensioen wordt opgebouwd, noemen we een netto pensioenregeling. De naam is afgeleid van het feit dat de pensioenpremie niet mag worden betaald van het bruto inkomen, maar betaald moet worden van het netto inkomen – dus inkomen na inhouding van belastingen.

Binnen een netto pensioenregeling kun je ook het risico van overlijden voor je pensioendatum verzekeren. Dit zijn de netto dekkingen.

Let op:
Het netto partnerpensioen is standaard voor je verzekerd als je werkgever bij LifeSight een netto pensioenregeling heeft én je partner* bij LifeSight bekend is. Meld je partner aan als wij deze niet kennen.

Het netto wezenpensioen is standaard voor je verzekerd als je werkgever bij LifeSight een netto pensioenregeling heeft. Je hoeft je kinderen niet bij LifeSight aan te melden.

In het onderdeel: Hoe regel je een netto dekking? leggen wij uit wat je moet doen.

Netto Partnerpensioen

Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen van je partner als je overlijdt voor je pensioendatum. Je partner krijgt deze aanvulling tot zijn/haar overlijden. De premie voor deze verzekering wordt maandelijks door je werkgever op je netto salaris ingehouden. Je betaalt deze premie dus zelf. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je bij Premies en kosten de hoogte van de premie terugvinden. De premie verandert ieder jaar omdat je leeftijd verandert. Ook verandert de premie als het verzekerde bedrag verandert.

Netto Wezenpensioen

Deze verzekering zorgt voor een uitkering voor je kind(eren) als je overlijdt voor je pensioendatum. Het wezenpensioen stopt op de 18e of 21e verjaardag van je kind. Dit is afhankelijk van wat je werkgever met ons heeft afgesproken. Als je kind studeert of arbeidsongeschikt is loopt de uitkering langer door, uiterlijk tot de 27e verjaardag van je kind. De premie voor deze verzekering wordt maandelijks door je werkgever op je netto salaris ingehouden. Je betaalt deze premie dus zelf. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je bij Premies en kosten de hoogte van de premie terugvinden. De premie verandert ieder jaar omdat je leeftijd verandert. Ook verandert de premie als het verzekerde bedrag verandert.

Welke mogelijkheden voor je beschikbaar zijn en welke voorwaarden gelden hangt af van de afspraken die je werkgever hierover met ons gemaakt heeft. Deze afspraken kun je vinden in het netto pensioenreglement

Waarom netto dekkingen?

De netto dekkingen bestaan uit een netto partnerpensioen en een netto wezenpensioen. Hierna laten wij de voor- en nadelen zien.

Netto Partnerpensioen

Voordelen
 • Het inkomen van je partner wordt aangevuld na je overlijden tijdens je dienstverband.
 • Je partner betaalt geen belasting over de uitkering (aanvulling).
 • Je kunt de verzekering op ieder gewenst moment stoppen. Alleen kun je dan later de verzekering niet weer starten. En ook stopt dan de verzekering voor het netto wezenpensioen.
Nadelen
 • Je betaalt de premie zelf en je hebt dus minder ruimte voor andere uitgaven.
 • De verzekering stopt als je uit dienst gaat.
 • Als je de verzekering stopt, dan kun je deze later niet weer starten.
 • Als je de verzekering stopt, dan stopt ook de verzekering voor het netto wezenpensioen.

Netto Wezenpensioen

Voordelen
 • Je kinderen krijgen een uitkering als je overlijdt voor je pensioendatum. Het gaat dan om jonge(re) kinderen, studerende kinderen of arbeidsongeschikte kinderen.
 • Er hoeft geen belasting betaald te worden over de uitkering.
 • Je kunt de verzekering op ieder gewenst moment stoppen. Alleen kun je dan later de verzekering niet weer starten.
Voordelen
 • Je betaalt de premie zelf en je hebt dus minder ruimte voor andere uitgaven.
 • De verzekering stopt als je uit dienst gaat.
 • Als je de verzekering stopt, dan kun je deze later niet weer starten.
 • Als je een kind jonger dan 18 jaar hebt, kun je de verzekering alleen stoppen als je ook de verzekering voor het netto partnerpensioen stopt.

Wanneer zijn netto dekkingen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan netto dekkingen. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie nu en in de toekomst.

Hierna zie je in welke situaties een netto dekking wel of niet geschikt voor je is.

Netto Partnerpensioen

Netto Wezenpensioen 

Welke alternatieven zijn er?

Je kunt ook op andere manieren zorgen voor voldoende inkomen voor je partner en/of kinderen na je overlijden. Bijvoorbeeld door:

 • Geld te sparen op een spaarrekening bij een bank.
 • Geld te beleggen bij een bank of verzekeraar.
 • Een (nabestaanden)lijfrente af te sluiten bij een bank of verzekeraar.
 • Een verzekering bij overlijden af te sluiten bij een verzekeraar, los van je werkgever.

Deze alternatieven staan los van je werkgever. Je kunt uit meerdere producten en aanbieders kiezen. Ook heb je meer vrijheid in je keuze van de uitkering van het geld. Let er goed op dat je in sommige gevallen wel en in andere gevallen geen belastingvoordeel hebt. Verder is het belangrijk om te letten op de kosten die de aanbieder in rekening brengt. De kosten voor dit soort producten zijn vaak hoger dan de kosten die LifeSight in rekening brengt voor het verzekeren van netto partnerpensioen en netto wezenpensioen.

Hoe regel je netto dekkingen?

Netto partnerpensioen

Het netto partnerpensioen is standaard voor je verzekerd als je werkgever bij LifeSight een netto pensioenregeling heeft én je partner bij LifeSight bekend is. Wij worden door de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA) geïnformeerd als je gehuwd bent of als je een geregistreerd partnerschap hebt. 

Als je samenwoont of in het buitenland bent gehuwd, meld je je partner aan via je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – via het onderdeel Mijn wijzigingen. Na aanmelding van je partner is dan standaard een netto partnerpensioen verzekerd.

Netto wezenpensioen

Het netto wezenpensioen is standaard voor je verzekerd als je werkgever bij LifeSight een netto pensioenregeling heeft. Je hoeft je kinderen niet bij LifeSight aan te melden.

Wanneer stoppen de netto dekkingen automatisch?

Het netto partner- en wezenpensioen stoppen automatisch als:

 1. Je salaris daalt onder het grensbedrag € 128.810 (2023); of
 2. Wij bericht ontvangen dat je uit dienst bent bij je werkgever; of
 3. Je bij LifeSight met pensioen gaat.

Het netto partnerpensioen stopt ook automatisch als wij bericht ontvangen dat je geen partner meer hebt.

In deze situaties worden de netto dekkingen door ons stopgezet omdat er geen recht meer is op een uitkering. Vanzelfsprekend hoef je dan ook geen premie meer te betalen.

Hoe stop je zelf met netto dekkingen?

Netto partnerpensioen

Je kunt de verzekering op ieder gewenst moment stoppen. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je in het onderdeel Mijn wijzigingen kiezen voor afmelden netto partnerpensioen. 

Let op: 

 • Een netto partnerpensioen kun je, nadat deze is stopgezet, niet weer starten. 
 • Als je het netto partnerpensioen stopt, dan stopt ook het netto wezenpensioen.

Netto wezenpensioen

Je kunt de verzekering op ieder gewenst moment stoppen. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je in het onderdeel Mijn wijzigingen kiezen voor afmelden netto wezenpensioen. 

Let op: 

 • een netto wezenpensioen kun je, nadat deze is stopgezet, niet weer starten. 
 • Als je een kind hebt jonger dan 18 jaar, kun je de verzekering alleen stoppen als je ook de verzekering voor het netto partnerpensioen stopt.

* Je partner is de persoon met wie je:
bent gehuwd; of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of duurzaam een gezamenlijke huishouding voert ofwel samenwoont.

Je kunt maximaal 1 partner hebben.

Er is sprake van een duurzaam gezamenlijke huishouding als:
jij en je partner allebei niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan; en je partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van je is; en jij en je partner minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Of jij en je partner een samenlevingscontract hebben die is opgesteld en ondertekend door een notaris

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.