Kiezen van een verzekeraar op de pensioendatum (shoprecht)

Wat is kiezen van een verzekeraar op de pensioendatum?

In je pensioenregeling bij LifeSight bouw je een pensioenkapitaal op. Op je pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een pensioenuitkering bij een verzekeraar naar keuze. Bij LifeSight kan je geen pensioen aankopen.

Wij hebben afspraken gemaakt met onze standaardverzekeraar over het aankopen van je pensioen. Als je met pensioen gaat voor 1 januari 2024 is Allianz onze standaardverzekeraar. Daarna is Zwitserleven onze standaardverzekeraar. 

Shoprecht is de mogelijkheid om op de pensioendatum te kiezen voor een andere verzekeraar dan de standaardverzekeraar. 

Waarom kiezen van een verzekeraar op de pensioendatum? 

Voordelen

 • Je kan kiezen voor de verzekeraar die de hoogste pensioenuitkering geeft.
 • Je kan kiezen voor de verzekeraar met het meest geschikte product voor jou. Denk daarbij aan de mogelijkheden die de verzekeraar biedt voor de ingangsdatum van je pensioen, een hoog-laag pensioen, het verlagen van je partnerpensioen en een vast of variabel pensioen. Maar let ook op de voorwaarden die gesteld worden door de verzekeraars.
 • Je kan meerdere pensioenkapitalen samenvoegen bij één verzekeraar. Hierdoor ontvang je na je pensioendatum alleen van deze verzekeraar je pensioen.

Zie voor de mogelijkheden genoemd bij het tweede voordeel de informatie hierover op de andere onderdelen op deze website.

Nadelen

 • Je eventuele partner* moet akkoord gaan met je keuze voor een andere verzekeraar dan de standaardverzekeraar. 
 • Om een goede keuze te maken voor een andere verzekeraar, moet je meerdere offertes (laten) opvragen en deze (laten) vergelijken. Let daarbij ook op de voorwaarden die gesteld worden door de verzekeraars.
 • Als je op de pensioendatum niet in Nederland woont, dan moet de andere verzekeraar die je kiest aan een aantal voorwaarden van de overheid van je woonland voldoen. Geef bij de verzekeraar aan als je niet in Nederland woont. En vraag na bij de verzekeraar of deze aan de voorwaarden van de overheid van je woonland voldoet. Voor de standaardverzekeraar gelden deze voorwaarden niet. Daarom is het eenvoudiger om je pensioen bij de standaardverzekeraar aan te kopen als je op de pensioendatum niet in Nederland woont.

Wanneer is kiezen van een verzekeraar op de pensioendatum geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan het kiezen van een verzekeraar op de pensioendatum. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. 

Hierna zie je in welke situaties het kiezen van een verzekeraar wel of niet geschikt voor je is. 

Welke alternatieven zijn er?

Als je geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een verzekeraar te kiezen dan zal je pensioen uitgekeerd worden door de standaardverzekeraar. 

Hoe regel je kiezen van een verzekeraar op de pensioendatum?

Voor je pensioendatum informeren wij je over je aanstaande pensionering, onze standaardverzekeraar en de mogelijkheden die je hebt. Bij de informatie zit een formulier voor overdracht van je pensioenkapitaal naar de verzekeraar die je kiest.

 • Als je kiest voor de standaardverzekeraar dan regelt deze de overdracht van je kapitaal.
 • Als je kiest voor een andere verzekeraar, dan moet je het formulier voor overdracht (laten) invullen en (laten) ondertekenen door jezelf, je eventuele partner en de verzekeraar. Vervolgens stuur je dit formulier aan ons op. Je kunt ook de verzekeraar of een adviseur de overdracht laten regelen.

Als je met pensioen gaat, kun je eenmalig de verzekeraar kiezen. Als je hier geen gebruik van maakt en niets aan ons laat weten, zullen wij je pensioen 6 maanden na je pensioendatum overdragen aan onze standaardverzekeraar. Wij mogen je pensioenkapitaal niet naar een andere verzekeraar overdragen zonder akkoord van jou en je eventuele partner. 

*Je partner is de persoon met wie je:

 • bent gehuwd; of
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; of
 • duurzaam een gezamenlijke huishouding voert ofwel samenwoont.

Je kunt maximaal 1 partner hebben.

Er is sprake van een duurzaam gezamenlijke huishouding als:

 1. jij en je partner allebei niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan; en
 2. je partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn van je is; en
 3. jij en je partner minimaal 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Of jij en je partner een samenlevingscontract hebben die is opgesteld en ondertekend door een notaris

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.