Inkomende Waardeoverdracht

Wat is een inkomende waardeoverdracht?

Heb je bij een vorige werkgever pensioen opgebouwd, dan kun je dit meenemen naar LifeSight. We noemen dit inkomende waardeoverdracht.

Als je hiervoor kiest wordt de waarde van dit eerder opgebouwde pensioen toegevoegd aan je pensioenkapitaal bij LifeSight. De overgedragen waarde wordt op dezelfde manier belegd als de premie die je huidige werkgever voor je pensioen bij LifeSight inlegt. 

Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je bij het onderdeel “Wat als/…u een waardeoverdracht doet” zien wat het effect is van een inkomende waardeoverdracht voor je pensioen bij LifeSight. Vergelijk daar het bedrag dat je netto per maand ontvangt van LifeSight voor en na waardeoverdracht.

Je kunt zelf kiezen welke pensioenen je overdraagt. Alleen bij een klein pensioen is het wettelijk bepaald dat de organisatie waar je pensioen van krijgt dit zelf mag bepalen. Een klein pensioen is een pensioen dat lager is dan € 594,89 (2023).  

Als je bij meerdere werkgevers pensioen hebt opgebouwd, kun je er voor kiezen sommige pensioenen wel over te dragen en andere niet. Ook kun je pensioen overdragen van een oude –  dus niet alleen je vorige –  werkgever.

Waarom inkomende waardeoverdracht? 

Voordelen

  • Je kunt zelf bepalen hoe je pensioen wordt belegd.
  • Je kunt keuzes maken over de ingangsdatum van je pensioen.
  • Je kunt het partnerpensioen omzetten in meer ouderdomspensioen.
  • Je hebt je pensioen op één plek, waardoor je beter overzicht hebt. En je ontvangt ook maar van één organisatie berichten.
  • Door te beleggen kan je pensioen toenemen, zelfs meer dan de ontwikkeling van de prijzen of lonen.

Nadelen

  • Het risico dat je met je pensioen loopt, kan toenemen. Dit is het geval als je bij je vorige werkgever een zeker(der) pensioen had. Bij LifeSight wordt je pensioen tot de pensioendatum belegd en loop je beleggingsrisico’s.
  • Door te beleggen kan je pensioen lager uitvallen.  
  • De hoogte van het pensioen dat je bij LifeSight vanaf de pensioendatum ontvangt, is nog niet zeker. Het pensioen wordt pas op de pensioendatum aangekocht. De hoogte van je pensioen hangt af van de waarde van je beleggingen, de rente en het tarief dat de verzekeraar dan gebruikt.

Wanneer is inkomende waardeoverdracht geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan inkomende waardeoverdracht. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. Doe eerst het onderzoek zoals hiervoor uitgelegd bij het onderdeel “Voor wie is inkomende waardeoverdracht bedoeld?.

Hierna zie je in welke situaties inkomende waardeoverdracht wel of niet geschikt voor je is. 

Welke alternatieven zijn er?

Alternatief is dat je het vorige pensioen laat staan bij de organisatie die dit pensioen nu al regelt.

Hoe regel je inkomende waardeoverdracht?

Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je in het onderdeel “Mijn wijzigingen” een inkomende waardeoverdracht aanvragen.

Je kunt hier een formulier met gegevens over je vorige pensioen invullen. Als wij dit formulier hebben ontvangen, zullen wij de waarde van dit pensioen opvragen bij de organisatie die dit pensioen regelt.

Op basis van hun opgave zullen wij je een offerte verstrekken waarin je in een overzicht kunt zien wat het verwerken van de inkomende waardeoverdracht voor je betekent. Pas na je akkoord zullen we de inkomende waardeoverdracht verwerken in onze administratie.

Je kunt ook voor meerdere vorige pensioenen een aanvraag invullen.

Als wij van jou daarvoor geen aanvraag ontvangen, zullen wij zelf geen inkomende waardeoverdracht opstarten. Je vorige pensioen blijft dan staan bij de organisatie waar het is opgebouwd.

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.