Hoog-laag pensioen (uitkering)

Wat is een hoog-laag pensioen?

In je pensioenregeling bij LifeSight bouw je een pensioenkapitaal op. Op je pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een pensioenuitkering bij een verzekeraar naar keuze. Op dat moment maak je ook de keuze voor een hoog-laag pensioen.

Als je kiest voor een hoog-laag pensioen, ontvang je in de eerste periode na je pensionering een hoger pensioen. Na deze periode volgt dan een lager pensioen. Daarom noemen we dit een hoog-laag pensioen.

Je mag zelf bepalen hoeveel jaar je een hoger pensioen wilt ontvangen. Daarbij geldt wel dat:

 1. De periode voor het hoge pensioen start op je pensioendatum. Daarna is niet mogelijk; en
 2. De periode voor het hoge pensioen duurt maximaal 10 jaar. Een kortere periode mag; en
 3. De verzekeraar waar je het pensioen aankoopt, kan aanvullende voorwaarden stellen.

Je kunt zelf de hoogte van je hoge pensioen in verhouding tot je lage pensioen bepalen. Daarbij geldt wel dat:

 1. Na de periode voor het hoge pensioen, je pensioen maximaal met 25% verlaagd mag worden. Dus als je een hoog pensioen koopt dat gelijk is aan € 1.000 dan moet het lage pensioen dat je koopt minimaal gelijk zijn aan € 750. Meer mag, minder mag niet;
 2. De verzekeraar waar je het pensioen aankoopt, kan aanvullende voorwaarden stellen. 

Hierna geven wij de situatie aan als je wel en niet voor een hoog-laag pensioen.


Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – zie je wat het effect is van een hoog-laag pensioen. Ga hiervoor naar “Wat als…” en kies daar voor het onderdeel “.. u eerst een hoger pensioen wilt ontvangen?”. 

Let op: Informeer bij de verzekeraar naar de voorwaarden. En vraag daar een definitieve berekening aan. 

Waarom een hoog-laag pensioen?

Voordelen

 • Je hebt in de eerste jaren na je pensioendatum meer geld beschikbaar om uit te geven;
 • Je krijgt een groter deel van je pensioen eerder. Ofwel “binnen is binnen”, je weet niet hoe lang je leeft.

Nadelen

 • Je betaalt mogelijk meer belasting over je pensioen;
 • Je loopt mogelijk toeslagen of subsidies mis, doordat je een hoger inkomen hebt;
 • Je kunt op latere leeftijd minder geld lenen;
 • Je went snel aan het hoge pensioen. Als je daarna het lage pensioen krijgt, is het moeilijker om te leven van het lagere bedrag;
 • Op latere leeftijd krijg je mogelijk hogere zorgkosten, die je dan misschien minder goed kunt betalen.

Wanneer is een hoog-laag pensioen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan een hoog-laag pensioen. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie nu en in de toekomst.

Hierna zie je in welke situaties een hoog-laag pensioen wel of niet geschikt voor je is. 

Welke alternatieven zijn er?

Als een hoog-laag pensioen niet geschikt is, maar je wilt wel in de eerste jaren na je pensioendatum een hoger inkomen dan kun je:

 • Als je spaargeld hebt, hier geld van opnemen;
 • Als je beleggingen hebt, deze (deels) verkopen;
 • Als je een lijfrente hebt, deze mogelijk gebruiken;
 • (een deel van) Je partnerpensioen verlagen om zo een hoger ouderdomspensioen te krijgen. Houd er wel rekening mee dat er dan minder pensioen overblijft voor je partner als je overlijdt. Zie voor deze keuze de informatie op de pagina “Verlagen van je partnerpensioen” op deze website. 

Hoe regel je een hoog-laag pensioen?

Voor je pensioendatum informeren wij je over je aanstaande pensionering en de mogelijkheden die je hebt. Bij het kiezen van de verzekeraar die je pensioenuitkering gaat uitbetalen, kun je aangeven of je gebruik wilt maken van een hoog-laag pensioen. Het is belangrijk dat je eerst informeert bij deze verzekeraar welke mogelijkheden zij aanbieden. Niet iedere verzekeraar biedt (al) de mogelijkheden.

Als je met pensioen gaat, heb je eenmalig de mogelijkheid om te kiezen voor een hoog-laag pensioen. Als je geen gebruik maakt van deze keuzemogelijkheid, dan zal standaard een gelijk pensioen worden uitgekeerd. 

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.