Bijsparen

Wat is bijsparen?

Bijsparen is vrijwillig maandelijks extra premie inleggen voor een hoger pensioen. Als je hiervoor kiest wordt je extra premie op dezelfde manier belegd als de premie die je werkgever voor je inlegt. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – zie je hoeveel je extra kunt sparen (inleggen) en wat het effect is op je verwachte pensioen. De extra premie wordt maandelijks op je salaris ingehouden. Je betaalt deze premie dus zelf. De extra premie wordt tot je pensioendatum belegd en op je pensioendatum gebruikt om levenslang pensioen aan te kopen.

Door de overheid is via de belastingregels bepaald hoeveel geld je maandelijks voor je pensioen mag sparen. Als de premie die je werkgever voor je inlegt lager is dan dit maximum, is er ruimte om bij te sparen. 

Welke vorm van bijsparen voor je beschikbaar is, hangt af van de afspraken die je werkgever hierover met ons gemaakt heeft. Deze afspraken kun je vinden in het pensioenreglement. In het deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – geven wij alleen de keuze weer die je kunt maken. Het is mogelijk dat je werkgever bijsparen niet met ons heeft afgesproken. Als dit zo is, dan kun je dus niet bijsparen.

We kennen bij LifeSight verschillende vormen van bijsparen:

 1. Bijsparen als een vast maandbedrag

In dit geval kies je het maandbedrag dat je wilt bijsparen. Dit bedrag verandert niet. Als je inkomen verandert, of je gaat meer of minder werken, heeft dat geen effect op het bedrag dat je bijspaart. Tenzij door een verandering het bijspaarbedrag hoger is dan wat door de overheid is toegestaan. In dat geval verlagen wij het bijspaarbedrag naar het maximaal toegestane bedrag. 

 1. Bijsparen als een vast percentage van de ruimte om bij te sparen

In dit geval kies je het percentage van de ruimte die er is dat je wilt bijsparen. Wij geven op het deelnemersportaal aan wat dit betekent als maandbedrag. Dit bedrag kan later veranderen. Als je inkomen verandert, of als je meer of minder gaat werken, verandert het maandbedrag dat je bijspaart.

Waarom bijsparen voor extra pensioen?

Voordelen

 • Je bouwt extra pensioeninkomen op voor later.
 • Je kunt een te laag pensioen aanvullen.
 • De premie die je betaalt wordt ingehouden op je salaris. Je betaalt geen belasting over de premie.
 • Over de opgebouwde waarde voor je pensioen betaal je geen belasting.
 • Je bent vrij om je extra premie tussentijds aan te passen of te stoppen.
 • Als je komt te overlijden voor je pensioendatum, is er meer geld beschikbaar voor partnerpensioen en/of wezenpensioen.
 • Je extra premie wordt net als de premie die je werkgever voor je inlegt belegd. Hierdoor maak je kans op meer rendement.  

Nadelen

 • Je houdt minder van je salaris over als je extra premie inlegt voor bijsparen.
 • Je zet het geld weg voor na je pensioen. Je kunt dit geld nu niet gebruiken.
 • Je hebt belastingvoordeel gehad bij het sparen voor pensioen. De uitkering van het pensioen wordt wel belast. Dit nadeel is mogelijk hoger dan het voordeel dat je eerder hebt gehad.
 • Je kunt niet meer bijsparen als je uitdienst gaat.
 • De hoogte van het pensioen dat je vanaf de pensioendatum ontvangt, is nog niet zeker. Het pensioen wordt pas op de pensioendatum aangekocht. De hoogte van je pensioen hangt af van de waarde van je beleggingen, de rente en het tarief dat de verzekeraar dan gebruikt. 
 • Als je gaat scheiden is een deel van het opgebouwde pensioen voor je ex-partner. Dit geldt ook voor het pensioen opgebouwd door bijsparen.
 • Omdat je extra premie net als je huidige pensioenpremie wordt belegd, loop je het risico op minder rendement. Of dat je zelfs minder overhoudt dan je hebt ingelegd.

Wanneer is bijsparen voor extra pensioen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan bijsparen voor je pensioen. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie, nu en in de toekomst. Doe eerst het onderzoek zoals hiervoor uitgelegd bij het onderdeel “Voor wie is bijsparen bedoeld?.

Hierna zie je in welke situaties bijsparen wel of niet geschikt voor je is. 

Welke alternatieven zijn er?

Je kunt ook op andere manieren sparen voor je toekomst door:

 • Geld te sparen op een spaarrekening bij een bank.
 • Geld te beleggen bij een bank of verzekeraar.
 • Een lijfrente af te sluiten bij een bank of verzekeraar.

Deze alternatieven staan los van je werkgever. Je kunt uit meerdere producten en aanbieders kiezen. Ook heb je meer vrijheid in je keuze van de uitkering van het geld. Let er goed op dat je in sommige gevallen wel en in andere gevallen geen belastingvoordeel hebt. Verder is het belangrijk om te letten op de kosten die de aanbieder in rekening brengt. De kosten voor dit soort producten zijn vaak hoger dan de kosten die LifeSight in rekening brengt voor bijsparen.

Ook zou je nog kunnen kiezen voor het (deels) aflossen van je hypotheek en/of schulden voor zover van toepassing.

Hoe regel je bijsparen voor extra pensioen?

Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je in het onderdeel Pensioenplanner aangeven of je wilt bijsparen. De mogelijkheden die daar worden getoond zijn afgestemd op de mogelijkheden die je werkgever heeft opgenomen in je pensioenregeling. 

Als je niks aangeeft op je deelnemersportaal, doe je niet aan bijsparen. In sommige gevallen heeft je werkgever echter met ons afgesproken dat er een standaard bedrag wordt bijgespaard. Als dit zo is, kun je dit zien op je deelnemersportaal.

Als je de keuze maakt om vrijwillig een extra bedrag in te leggen, wordt dit bedrag per maand door je werkgever op je salaris ingehouden. Je kunt het bedrag op ieder gewenst moment veranderen. En ook stopzetten. 

Wanneer stopt bijsparen automatisch?

Heb je bij LifeSight gekozen om bij te sparen, dan stopt dit automatisch in de volgende gevallen:

 1. Wij ontvangen bericht dat je uitdienst bent bij je werkgever; of
 2. Je gaat bij LifeSight met pensioen

Hoe stop je zelf met bijsparen?

Je kunt op ieder gewenst moment bijsparen zelf stopzetten via het deelnemersportaal. Dit doe je door in het onderdeel Pensioenplanner de verandering door te geven. Als je later dan weer wel wilt bijsparen, geef je dit op dezelfde manier door.

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.