Bijsparen Eenmalig Pensioengevend Loon (EPL)

Wat is bijsparen EPL?

Bijsparen EPL is vrijwillig een eenmalige extra premie inleggen voor een hoger pensioen. Als je hiervoor kiest wordt je extra premie op dezelfde manier belegd als de premie die je werkgever voor je inlegt. Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – zie je hoeveel je extra kunt sparen (inleggen) en wat het effect is op je verwachte pensioen. De extra premie wordt eenmalig op je salaris ingehouden. Je betaalt deze premie dus zelf. De eenmalige extra premie wordt tot je pensioendatum belegd en op je pensioendatum gebruikt om levenslang pensioen aan te kopen.

Door de overheid is via de belastingregels bepaald hoeveel geld je voor je pensioen mag sparen. De premie die je werkgever voor je inlegt, is lager dan dit maximum. Niet al de onderdelen van je loon zijn in de basisregeling van je werkgever opgenomen. Over de onderdelen die niet zijn opgenomen in de basisregeling, mag je vrijwillig premie inleggen. 

Of bijsparen EPL voor je beschikbaar is, hangt af van de afspraken die je werkgever hierover met ons gemaakt heeft. Deze afspraken kun je vinden in het pensioenreglement. In het deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – geven wij alleen de keuze weer die je kunt maken. Het is mogelijk dat je werkgever bijsparen EPL niet heeft afgesproken met ons. Als dit zo is, dan kun je dus niet bijsparen EPL.

Waarom bijsparen EPL voor extra pensioen?

Voordelen

 • Je bouwt extra pensioeninkomen op voor later.
 • Je kunt een te laag pensioen aanvullen.
 • De premie die je betaalt wordt ingehouden op je salaris. Je betaalt geen belasting over de premie.
 • Over de opgebouwde waarde voor je pensioen betaal je geen belasting.
 • Als je komt te overlijden voor je pensioendatum, is er meer geld beschikbaar voor partnerpensioen en/of wezenpensioen.
 • Je extra premie wordt net als de premie die je werkgever voor je inlegt belegd. Hierdoor maak je kans op meer rendement. 

Nadelen

 • Je houdt minder van je salaris over als je extra premie inlegt voor bijsparen.
 • Je zet het geld weg voor na je pensioen. Je kunt dit geld nu niet gebruiken.
 • Je hebt belastingvoordeel gehad bij het sparen voor pensioen. De uitkering van het pensioen wordt wel belast. Dit nadeel is mogelijk hoger dan het voordeel dat je eerder hebt gehad.
 • Je kunt niet meer bijsparen als je uitdienst gaat.
 • De hoogte van het pensioen dat je vanaf de pensioendatum ontvangt, is nog niet zeker. Het pensioen wordt pas op de pensioendatum aangekocht. De hoogte van je pensioen hangt af van de waarde van je beleggingen, de rente en het tarief dat de verzekeraar dan gebruikt. 
 • Als je gaat scheiden is een deel van het opgebouwde pensioen voor je ex-partner. Dit geldt ook voor het pensioen opgebouwd door bijsparen.
 • Omdat je extra premie net als je huidige pensioenpremie wordt belegd, loop je het risico op minder rendement. Of dat je zelfs minder overhoudt dan je hebt ingelegd.

Wanneer is bijsparen EPL voor extra pensioen geschikt?

Er zijn voordelen en nadelen aan bijsparen voor je pensioen. Of het bij je past, hangt dan ook af van wat je belangrijk vindt. En van je financiële situatie, nu en in de toekomst. Doe eerst het onderzoek zoals hiervoor uitgelegd bij het onderdeel “Voor wie is bijsparen EPL bedoeld?.

Hierna zie je in welke situaties bijsparen EPL wel of niet geschikt voor je is. 

Welke alternatieven zijn er?

Je kunt ook op andere manieren sparen voor je toekomst door:

 • Geld te sparen op een spaarrekening bij een bank.
 • Geld te beleggen bij een bank of verzekeraar.
 • Een lijfrente af te sluiten bij een bank of verzekeraar.

Deze alternatieven staan los van je werkgever. Je kunt uit meerdere producten en aanbieders kiezen. Ook heb je meer vrijheid in je keuze van de uitkering van het geld. Let er goed op dat je in sommige gevallen wel en in andere gevallen geen belastingvoordeel hebt. Verder is het belangrijk om te letten op de kosten die de aanbieder in rekening brengt. De kosten voor dit soort producten zijn vaak hoger dan de kosten die LifeSight in rekening brengt voor bijsparen.

Ook zou je nog kunnen kiezen voor het (deels) aflossen van je hypotheek en/of schulden voor zover van toepassing.

Hoe regel je bijsparen EPL voor extra pensioen?

Op je deelnemersportaal – MijnLifeSight.nl – kun je in het onderdeel Pensioenplanner aangeven of je wilt bijsparen. De mogelijkheden die daar worden getoond zijn afgestemd op de mogelijkheden die je werkgever heeft opgenomen in je pensioenregeling. Als je niks aangeeft op je deelnemersportaal, doe je niet aan bijsparen EPL.

Als je de keuze maakt om vrijwillig een extra bedrag in te leggen, wordt dit bedrag één keer door je werkgever op je salaris ingehouden. 

Als je dat wil, kun je het volgende jaar weer een bedrag bijsparen. Je moet dit bedrag dan wel opnieuw aan ons doorgeven via het deelnemersportaal. Als je niks doorgeeft, doe je niet opnieuw aan bijsparen EPL.

Wanneer stopt bijsparen EPL?

Als je de keuze maakt om vrijwillig een extra bedrag in te leggen, wordt dit bedrag één keer door je werkgever op je salaris ingehouden.

Je kunt niet meer kiezen voor bijsparen EPL in de volgende gevallen:

 1. Wij ontvangen van je werkgever geen opgave meer van onderdelen van je loon die horen bij EPL; of
 2. Wij ontvangen bericht dat je uitdienst bent bij je werkgever; of
 3. Je gaat bij LifeSight met pensioen

Heb je advies nodig?

Wij helpen je graag bij je pensioenkeuzes. Die keuzes kunnen grote financiële gevolgen hebben. Onze begeleiding gaat alleen over je pensioenregeling bij LifeSight. Of een keuze goed voor je is, hangt natuurlijk af van je hele persoonlijke situatie. Nu en in de toekomst. Heb je er al eens aan gedacht een adviseur te vragen? Die kan je overzicht geven over al je geldzaken. En je zo helpen de meest geschikte keuzes te maken.