Toelichting op het Uniform pensioensoverzicht

Elk jaar ontvang je van LifeSight als deelnemer aan een pensioenregeling uitgevoerd door LifeSight en elipsLife je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hieronder volgt meer informatie over wat je op je UPO kunt vinden. Als je nog in dienst bent bij je werkgever met een pensioenregeling bij LifeSight, raden wij je aan om ook onderstaand filmpje te bekijken. Hierin worden de belangrijkste onderdelen van je UPO op een begrijpelijke manier uitgelegd.


Het pensioeninkomen wordt berekend op basis van:UPO-onderdeel
“Welk pensioen kun je verwachten?”
UPO-onderdeel
“Wat als het mee-of tegenzit”
MijnLifeSight – wettelijke methode (URM)
Scenariosets voor prijsinflatie, rendementen en rentesDNB-setDNB-set DNB-set
De berekeningsdatum1 januari1 januariActueel: Het moment dat je inlogt, wordt de berekening gemaakt
Bedragen perJaarJaarMaand
Rekening gehouden met prijsinflatie tot aan je pensioendatum (tijdens de opbouwfase)NeeJaJa
Rekening gehouden met prijsinflatie na je pensioendatum (tijdens de uitkeringsfase)NeeNeeNee
Rekening gehouden met belastingNeeNeeJa
Rekening gehouden met een stijging van het loonNeeJa, op basis van de prijsinflatieJa, op basis van de prijsinflatie