Beloningsbeleid bij LifeSight

LifeSight heeft een beloningsbeleid opgesteld, waarin doelstelling, doelgroepen, uitgangspunten en invulling van het beloningsbeleid staan beschreven. Hiermee geeft LifeSight invulling aan de eisen die op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden gesteld aan het beloningsbeleid. Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht van LifeSight ontvangen uitsluitend een vaste beloning. De vaste beloningen staan in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde eisen en het geraamde tijdsbeslag. Geen enkel persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van LifeSight ontvangt een totale jaarlijkse beloning van meer dan 1 miljoen euro of een variabele beloning. Duurzaamheidsrisico’s spelen geen rol bij het bepalen van de beloningen en zijn niet geïntegreerd in het beloningsbeleid van LifeSight. LifeSight ziet erop toe dat haar uitbestedingspartners voldoen aan de criteria die LifeSight heeft gesteld ten aanzien van het beloningsbeleid.

Lees nu het laatste nieuws