Duurzaamheid bij LifeSight

Duurzaamheid Bovenaan Scaled

LifeSight is een moderne en innovatieve pensioenuitvoerder en duurzaamheid heeft een belangrijke rol in onze missie. Onze toewijding aan een beter milieu, een sterke gemeenschap en goed bestuur van bedrijven (ESG) is veelzijdig en continu in ontwikkeling.

LifeSight wil een verantwoordelijke en ethische pensioenuitvoerder zijn. Wij voeren een compact beleid en een overzichtelijke aanpak met een concrete integratie van duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen, dienstverlening en gedrag.

Aan alles wat we doen, inclusief onze visie op duurzaamheid, liggen onze gedragscode en onze waarden van klantgerichtheid, teamwork, respect, uitmuntendheid en integriteit ten grondslag. Zo doen wij zaken met onze klanten, werknemers, business partners en de samenleving op een manier die onze waarden ondersteunt en bevordert.

Onze missie

Mensen helpen bij het duurzaam realiseren van een betere financiële toekomst