Verduurzaming beleggingen LifeSight met Northern Trust

04 mei 2020

ESG-fonds opkomende markten volgende stap verduurzaming beleggingen LifeSight

Voor beleggingen in opkomende landen is LifeSight eind mei 2017 overgestapt naar een duurzaam indexfonds van Northern Trust. Dit is de volgende stap in de verduurzaming van de hele beleggingsportefeuille.

Arnaud Bizet, Northern Trust

‘Vanaf de start in 2012 van LifeSight stond vast dat wij bij de keuze van beleggingsfondsen rekening houden met mens en milieu’, zegt Jeroen Molenaar, manager beleggingen bij LifeSight. ‘Ondernemingen die aandacht hebben voor het milieu en sociale aspecten van hun bedrijfsvoering presteren op de langere termijn beter is onze overtuiging. Aan de andere kant wil je voorkomen dat je belegt in bedrijven die een risico vormen, omdat ze nauwelijks oog hebben voor duurzaamheid. Dat kan leiden tot reputatieschade, bijvoorbeeld als het bedrijf betrokken raakt bij corrupte praktijken of een milieuschandaal.’

“Wij kunnen voor elke beleggingscategorie de beste aanbieder kiezen.”

De aandelen ontwikkelde markten belegt LifeSight al duurzaam via Actiam, een Nederlandse vermogensbeheerder die zich toelegt op duurzaam beleggen: ‘Wij kunnen voor elke beleggingscategorie de beste aanbieder kiezen’, zegt Edwin van den Oever, managing director van LifeSight. ‘Daarin onderscheiden we ons van andere ppi’s. Wij kunnen onafhankelijk opereren, omdat we niet zijn gelieerd aan een vermogensbeheerder of verzekeraar zoals veel andere ppi’s. We zijn vrij in de keuze van de beste samenwerkingspartners op elk terrein.’

Voorwaarde bij de verdere invulling van het duurzame beleggingsbeleid, ook wel ESG (environmental, social en governance) genoemd, is dat er beleggingsproducten op de markt zijn die voldoen aan alle criteria die LifeSight stelt. ‘Daarom zijn we vorig jaar begonnen met de selectie van een indexfonds voor opkomende markten met een duidelijk ESG-profiel. Bij die selectie maken we dankbaar gebruik van de kennis bij Willis Towers Watson. Daar is een afdeling met 150 mensen die wereldwijd beleggingsproducten beoordelen’, aldus Molenaar.

‘Voor ons is het bijvoorbeeld van belang dat de vermogensbeheerder ESG ziet als een essentieel onderdeel van hun beleggingsbeleid’, stelt Molenaar. ‘Dat betekent bijvoorbeeld dat zo’n beheerder blijft investeren in ESG-onderzoek en productontwikkeling.’

Na een uitgebreid selectieproces kwam Northern Trust voor aandelen opkomende markten als beste uit de bus. Northern Trust Asset Management beheert in Nederland ruim €10 miljard aan pensioengeld, zowel voor dc- als voor db-regelingen. De afgelopen jaren groeide het vermogen onder beheer met name dankzij de keuze voor een duurzame aanpak.

Het duurzame indexfonds voor opkomende markten is opgericht in 2014. ‘Het spiegelt zich aan de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index. Het fonds blijft dicht in de buurt van deze index qua rendement en risico’, zegt Arnaud Bizet, director institutional business continental Europe bij Northern Trust. ‘Omdat het een indexfonds is, zijn de kosten laag.’

Duurzaamheid krijgt bij dit indexfonds en Northern Trust invulling op drie manieren: uitsluiting, gebruikmaken van stemrecht en engagement.

Het Northern Trust-indexfonds sluit meer uit dan een doorsnee fonds dat bijvoorbeeld niet belegt in fabrikanten van clustermunitie. Dat is een standaard uitsluiting geworden. ‘Wij steken ook geen geld in tabaksproducenten’, zegt Bizet. ‘Ook bedrijven die heel slecht scoren op governance mijden we. Dat zijn onder andere bedrijven waar minderheidsaandeelhouders vrijwel niets te zeggen hebben.

Molenaar: ‘Het draait bij de selectie om een combinatie van kwaliteit, fondsstructuur, kosten en ESG-beleid. Qua kosten zijn de verschillen tussen fondsen niet meer zo groot. Wat ons aansprak is dat Northern Trust geen aandelen uitleent om extra inkomsten te genereren.’

Meer informatie Northern Trust Asset Management

“Het draait bij de selectie om een combinatie van kwaliteit, fondsstructuur, kosten en ESG-beleid.”

Meestal is de zeggenschap dan grotendeels in handen van de staat of de oprichters.’ Als gevolg van deze uitsluitingscriteria vallen circa 50 van de 850 bedrijven af die in de index zitten. ‘Dat aantal kan variëren omdat de situatie bij ondernemingen kan verbeteren of verslechteren. Dat houden we in de gaten’, aldus Bizet.

Northern Trust maakt als betrokken aandeelhouder gebruik van zijn stemrecht. Bij het stemmen hanteert de vermogensbeheerder criteria waaraan voorstellen van het management moeten voldoen. Als Northern Trust meent dat bijvoorbeeld een beloningsvoorstel slecht is onderbouwd, stemt het namens de eindbeleggers tegen dat voorstel.

De dialoog aangaan

Ten slotte doet Northern Trust aan engagement: de vermogensbeheerder gaat de dialoog aan met bedrijven over hun beleid en ESG-prestaties. ‘Omdat we een grote belegger zijn, kunnen we met veel ondernemingen praten en wordt er ook naar ons geluisterd. Zo voeren we ook gesprekken met bedrijven die niet in het ESG-indexfonds zitten. We beleggen in de bedrijven via andere fondsen. Als een onderneming bijvoorbeeld is uitgesloten op grond van hun gebrekkige governance laten we weten wat er volgens ons moet worden verbeterd’, zegt Bizet.

Molenaar en Van den Oever hebben de indruk dat klanten vaker willen weten hoe duurzaam hun geld wordt belegd. ‘Klanten vragen steeds vaker naar het ESG-gehalte van de beleggingen’, zegt Molenaar. ‘Voor sommige ondernemingen is het zelfs een absolute voorwaarde’, vult Van den Oever aan. ‘Die hebben duurzaamheid onderdeel gemaakt van hun strategie en stellen ook strenge eisen aan hun toeleveranciers op ESG-gebied. Wij spelen daarop in. We onderzoeken voor andere beleggingscategorieën zoals bedrijfsleningen en staatsobligaties welke mogelijkheden er zijn om duurzaam te beleggen.’

Meer informatie Zelf beleggen

Print page