Samenwerking LifeSight en eBenefits

04 mei 2020

Portaal LifeSight legt link tussen pensioen en toekomstige uitgaven.

Het nieuwe portaal van LifeSight biedt deelnemers de mogelijkheid het heft in eigen hand te nemen. Ze krijgen te zien of hun pensioen aansluit bij hun uitgavenpatroon en kunnen bijvoorbeeld extra stortingen doen. Een gesprek met Stefan Bosma en Michael Lieffering, oprichters van eBenefits en Edwin van den Oever, manager business development & sales van LifeSight.

‘Eind 2015 belde Ton Winkels van LifeSight’, zegt Michael Lieffering. ‘We raakten aan de praat over de wijze waarop je deelnemers meer kunt betrekken bij hun pensioen. En de rol van het portaal waarmee de deelnemer inzicht, overzicht en controle verkrijgt. Dat gesprek was boeiend en vol met mogelijkheden. De visies van LifeSight en eBenefits bleken goed op elkaar aan te sluiten.’ Na een grondige selectieprocedure is eBenefits een van de partners van LifeSight. ‘Een belangrijk voordeel is dat we dezelfde taal spreken. De mensen bij eBenefits kennen de pensioen- en verzekeringsmarkt. Ze bundelen kennis over de bouw van online toepassingen met productkennis. Bij andere aanbieders is er vaak een kloof tussen de programmeurs en degenen met inhoudelijke kennis.’

‘Ons doel is om de complexe wereld van pensioenen begrijpelijk en beheersbaar te maken. Daar hebben we veel ervaring mee opgedaan sinds onze oprichting in 2007’, zegt Stefan Bosma.

De uitdaging voor PPI’s zoals LifeSight is ervoor te zorgen dat de deelnemers het portaal bezoeken en indien nodig maatregelen nemen hun pensioen bij te spijkeren. ‘Dat is lastig omdat de interesse voor dit soort zaken vaak gering is’, aldus Bosma.
Het portaal is zo opgezet dat de deelnemer inzicht krijgt in zijn pensioensituatie. Inzicht is een voorwaarde voor grotere betrokkenheid. Lieffering: ‘We gaan uit van de vragen van deelnemers. Die willen weten hoeveel pensioen ze kunnen verwachten, of het voldoende is en wanneer het ingaat. Ten slotte willen ze weten wat ze kunnen doen als het pensioen niet toereikend is’.

Volgens eBenefits wijkt die aanpak af van veel andere portalen, die ook claimen inzicht te bieden. ‘Wij vragen de deelnemer wat zijn doel is. Als dat duidelijk is, gaan we dieper in op de wijze om dat doel te bereiken. Vergelijk het met een routeplanner. Je vult eerst je bestemming in. Daarna gaat het over de manier waarop je daar wilt komen.’

Maatwerk

Deelnemers kunnen zelf bepalen hoeveel informatie ze toevoegen aan hun account. ‘De aanpak is te vergelijken met je Linkedin-profiel. Daar ziet de gebruiker wat hij nog moet invullen om het profiel completer te maken, zegt Bosma.

‘We proberen de deelnemer bij de hand te nemen en hem te volgen in zijn customer journey. Dat wil zeggen dat we vragen stellen die relevant zijn. En het vooral niet te gecompliceerd maken’, vervolgt Bosma.

Aan de hand van inkomen en leeftijd zijn standaard een aantal zaken ingevuld voor de deelnemer. Van den Oever: ‘We hebben zorgplicht en moeten onze klant kennen. Die kennis gebruiken we om een passende lifecycle bij de deelnemer te zoeken. Wij werken in tegenstelling tot veel andere aanbieders niet met drie of vijf standaard lifecycles die variëren van defensief tot offensief. We zorgen dat beleggingsmix nauwkeurig wordt gekoppeld aan de persoonlijke kenmerken van een deelnemer. We kijken niet alleen naar de leeftijd, maar ook naar het inkomen. Een deelnemer met een hoger salaris komt bijvoorbeeld in een lifecycle die later gaat afbouwen naar obligaties, dan iemand met een lager inkomen.’

“We proberen het vooral niet te gecompliceerd te maken”

De verwachte uitgaven zijn gebaseerd op Nibud-gemiddelden. Die kan de deelnemer aanpassen aan zijn eigen situatie. Op grond van deze data wordt een benodigd pensioen vastgesteld. ‘Dit zijn netto bedragen die zijn teruggerekend naar nu. Daarbij houden we rekening met de inflatie. Voor een deelnemer is dat normaal erg lastig, maar op deze wijze eenvoudig te begrijpen’, aldus Lieffering.

Het te bereiken pensioen wordt gepresenteerd in drie scenario’s: optimistisch, neutraal en pessimistisch. ‘Zo krijgt de deelnemer inzicht in de bandbreedte van de mogelijk uitkomsten. Dit is gekoppeld aan de beleggingsmix. Wie kiest voor een hoger verwacht pensioen en dus een offensieve variant kan meteen zien dat de uitkomsten in de drie scenario’s verder uit elkaar liggen’, zegt Van den Oever.

Het bieden van beleggingsvrijheid is integraal onderdeel van een moderne beschikbare Deelnemers staan drie manieren ter beschikking om hun pensioen aan te passen naar hun wensen. Lieffering: ‘Ten eerste kunnen ze meer inleggen in de regeling. Daarvoor gelden fiscale grenzen die ingebouwd zijn in de programmatuur.’ Ten tweede kan je de gewenste pensioenleeftijd aanpassen. De derde mogelijkheid is een lager pensioen met minder risico of een hoger pensioen. ‘Bij een hoger pensioen is het resultaat waarschijnlijk beter, maar loopt de deelnemer ook meer risico’, stelt Van den Oever. ‘Het is van belang dat de deelnemer niet alleen oog heeft voor het hogere resultaat, maar ook voor de andere kant van de medaille: hij loopt meer risico’s.’

De software van eBenefits draait op een platform dat regelmatig wordt aangepast aan nieuwe technologische ontwikkelingen. ‘We kennen de problemen bij verzekeraars met verouderde it-systemen’, zegt Bosma. ‘Dat voorkomen we door te blijven investeren in onze systemen.’

Voor werkgevers en LifeSight is het van belang dat de flexibiliteit van de software groot is. Van den Oever: ‘Wijzigingen die wij voorstellen, voert eBenefits snel door, ook veranderingen waarvan we dachten dat ze lastig zijn. Zo was het geen probleem de site voor een klant helemaal in het Duits om te zetten.’

Alerts

Deelnemers ontvangen gerichte alerts, als er iets verandert in hun persoonlijke situatie. ‘Als iemand verhuist of gaat trouwen, ontvangt hij een mail waarin staat dat de wijziging is doorgevoerd bij zijn persoonsgegevens. En dat het wellicht aanleiding is om een bezoek te brengen aan de site, om te kijken of zijn opbouw nog steeds aansluit bij zijn wensen. Dit soort boodschappen werkt beter dan algemene nieuwsbrieven,’ zegt Van den Oever. Naast deze alerts stuurt LifeSight aan het begin van het jaar een eenvoudig pensioenoverzicht. ‘Het UPO is zo complex geworden dat vrijwel niemand dat document leest’, zegt Bosma. ‘We sturen een mail met de vier belangrijkste cijfers. Wie meer wil weten moet inloggen bij het portaal.’

eBenefits en LifeSight verwachten dat het portaal ook van nut is voor keuzes na pensionering. ‘Sinds dit jaar kunnen deelnemers aan dc-regelingen kiezen voor doorbeleggen na pensioendatum. Ze hoeven niet langer direct een gegarandeerde levenslange uitkering bij een verzekeraar aan te kopen’, zegt Lieffering. ‘Consequentie is dat we de deelnemers al geruime tijd voor hun pensionering moeten wijzen op deze mogelijkheid. Wie kiest voor doorbeleggen krijgt een andere lifecycle dan degene die het vermogen gaat omzetten in een vaste uitkering.’

Print page