Pensioennavigator wijst de weg naar passende regeling

21 april 2020

Een groot deel van de pensioenadviseurs gebruikt Pensioennavigator om een regeling voor zijn klant te selecteren. Sinds dit najaar staat LifeSight ook in deze advies- en vergelijkingssoftware.

‘We richten ons de afgelopen tijd meer op het midden- en kleinbedrijf’, zegt Maurits van Vliet, sinds 1 februari sales manager bij LifeSight.

Aanvankelijk vormden grote zakelijke werkgevers de voornaamste doelgroep van LifeSight. ‘We kregen van adviseurs steeds vaker de vraag of ons product ook geschikt is voor kleinere werkgevers. Dat is zeker het geval. Ik ben bij LifeSight gekomen om deze doelgroep te bedienen’, aldus Van Vliet, die eerder adviseur was bij Willis Towers Watson.

Op de markt voor collectieve pensioenregelingen speelt de pensioenadviseur van oudsher een sleutelrol. ‘Werkgevers die een nieuwe regeling willen of zich willen oriënteren als hun contract afloopt, stappen naar hun pensioenadviseur’, zegt Fol van Krieken, commercieel directeur van Pensioennavigator. Dit Amsterdamse bedrijf, een onderdeel van actuarieel adviesbureau Vermaase, maakt advies- en vergelijkingssoftware voor pensioenadviseurs.

Pensioennavigator, dat twaalf jaar geleden is opgericht, is toonaangevend op de adviesmarkt. ‘Zo’n 650 adviseurs bij pakweg 200 organisaties werken met onze software’, zegt Van Krieken. ‘De kwaliteit van de software en het bereik van Pensioennavigator waren voor ons doorslaggevende redenen om de samenwerking aan te gaan’, zegt Van Vliet.

“Het begint met algemene productkenmerken en de voorwaarden.”

LifeSight heeft alle productkenmerken bij Pensioennavigator aangeleverd. Sinds september draait LifeSight mee in het vergelijkingsprogramma dat bij de helft van de pensioenadviezen voor bedrijven wordt ingezet. ‘We zien meteen al resultaat’, zegt Van Vliet. ‘We hebben al veel offerteverzoeken ontvangen naar aanleiding van de vergelijking in Pensioennavigator.’

De software van Pensioennavigator vergelijkt regelingen van verzekeraars en PPI’s op een groot aantal punten. ‘Het begint met algemene productkenmerken en de voorwaarden. Later in het adviestraject rekenen we lifecycles van alle aanbieders door’, licht Van Krieken toe.

Adviseurs gebruiken de software ook om wensen van de werkgever te inventariseren en een klantprofiel op te stellen. Aan de hand van de wensen van de klant wordt een eerste selectie gemaakt. ‘Daarbij volgen we de leidraad van de AFM. Op een groot aantal punten kunnen werkgevers aangeven wat ze belangrijk vinden. Die wensen gaan over de aard van de regeling en allerlei details. De een vindt het bijvoorbeeld geen probleem als mutaties apart in rekening worden gebracht, terwijl een ander juist een vaste premie wil en verder geen verrassingen’, aldus Van Krieken.

Wanneer na de eerste schifting een beperkte lijst met aanbieders op tafel ligt, is het tijd voor een volgende stap. Met behulp van Pensioennavigator kan elke component van een pensioenregeling worden teruggerekend naar de contante waarde zodat regelingen makkelijker te vergelijken zijn.

Dat is het moment waarop de adviseur de lifecycles van verschillende aanbieders kan doorrekenen. ‘Deze berekeningen worden gemaakt op basis van de gegevens van de individuele werknemers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 2000 scenario’s die door DNB zijn opgesteld. Dat was een paar jaar geleden vanwege de kosten alleen mogelijk voor grotere werkgevers. Dankzij nieuwe software kunnen we dat nu ook doen tegen aanvaardbare kosten voor kleinere ondernemingen’, stelt Van Krieken.

‘Hierdoor is dit deel van het advies aan een klein bedrijf nu van dezelfde kwaliteit als een advies aan een grote werkgever’, zegt Van Krieken. ‘Dat is een voordeel voor de werknemers. Voor hen is het belang van een passende pensioenregeling groot, ongeacht de omvang van hun werkgever.’

Details

Omdat de markt in beweging is, past Pensioennavigator de software voortdurend aan. ‘We willen zo compleet mogelijk zijn’, zegt Van Krieken. ‘Door die details te clusteren, blijft het overzichtelijk voor adviseur en werkgever.’ Sommige aspecten die LifeSight onderscheidt van andere aanbieders zijn nog niet opgenomen in het programma. ‘Zo heeft LifeSight een onafhankelijk bestuur’, zegt Van Vliet. ‘Dat bestuur bepaalt met welke partijen – denk aan vermogensbeheerders, verzekeraars en administrateurs – we samenwerken.’ ’Dit punt van onafhankelijkheid wordt nu nog niet uitgevraagd bij andere aanbieders, maar dit wordt wellicht in de toekomst opgenomen in de vergelijkingssoftware’, aldus Van Krieken.

‘Daarnaast zijn er enkele onderscheidende aspecten die we graag nog willen belichten in de software. Zo krijgt iedere deelnemer een persoonlijke lifecycle toegewezen in plaats van een standaard lifecycle. Daarnaast is de Duitse taal standaard een optie in onze deelnemerscommunicatie. Ook de kwaliteit van onze dienstverlening willen wij meer benadrukt zien. De werkgevers die bij ons zijn aangesloten, geven ons een NPS-score van +75 voor onze dienstverlening,’ zegt Van Vliet.

Lees meer over onze partners

Instemming

Bij de overgang van een middelloon naar een dc-regeling moeten werknemers individueel en goed geïnformeerd kunnen instemmen met deze transitie. ‘Het is van groot belang dit op de juiste manier te doen’, waarschuwt Van Krieken. ‘Als dat niet is gebeurd, kan een werknemer tientallen jaren later nog bezwaar maken en dan gaat het om flinke bedragen. Sommige werkgevers gaan daarbij uit van een verjaringstermijn van vijf jaar. Maar dat is niet juist. Die vijf jaar gaat bijvoorbeeld pas in bij pensionering of overlijden. Dat wil zeggen dat een werknemer over tientallen jaren nog een zaak kan beginnen over de overgang, bijvoorbeeld als er een conflict is met de werkgever. Dan moet die werkgever aantonen dat alles is gedaan om te zorgen dat de werknemer destijds welbewust heeft ingestemd met de overgang.’

Het instemmingsproces kunnen werknemers en werkgevers helemaal via Pensioennavigator online afhandelen. Werknemers krijgen dan hun eigen situatie duidelijk te zien op hun smartphone en ze kunnen daar ook digitaal instemmen met de nieuwe regeling. ‘Dat gaat doorgaans sneller en zorgt er ook voor dat de deelnemer betrokken blijft’, aldus Van Krieken. ‘Als de werknemer een pak papier ontvangt, blijft dat vaak liggen, is de ervaring.’

Print page