Pensioenadvies van Apple Tree ‘We spreken iedere klant’

04 mei 2020

De uitkeringsfase van het pensioen is minstens zo belangrijk als de opbouwfase. Daarom heeft LifeSight adviesbureau Apple Tree in de arm genomen.

Apple Tree geeft persoonlijk advies over de mogelijkheden met het beschikbare pensioenkapitaal een pensioen aan te kopen.

‘Bij de meeste beschikbare premieregelingen heeft de pensioenuitvoerder veel aandacht voor de opbouwfase’, zegt Michael Bieger, een van de eigenaars van het Amsterdamse adviesbureau Apple Tree. ‘De deelnemer bouwt een mooie pot met geld op, maar moet het daarna vaak zelf uitzoeken. Terwijl een goede en passende uitkering vinden en in gang zetten, niet eenvoudig is.’ Apple Tree voorziet al bijna twee decennia in de behoefte aan advies over de omzetting van opgebouwd pensioenkapitaal in een uitkering.

“We combineren onze pensioen-vergelijkingssite met persoonlijke aandacht en advies”

‘Dat is voor ons de reden om in zee te gaan met Apple Tree’, zegt Mariël van der Veer van LifeSight. ‘We willen werknemers die bij LifeSight pensioen opbouwen, niet met lege handen laten staan als ze met pensioen gaan. Ze kunnen advies inwinnen bij Apple Tree.’ Dit past binnen de aanpak van LifeSight om op uiteenlopende terreinen samen te werken met een aantal geselecteerde partners.

‘We combineren onze pensioen-vergelijkingssite met persoonlijke aandacht en advies’, zegt Gabi Walet, mede-eigenaar van Apple Tree. ‘We bellen alle klanten die een vergelijking maken op onze site. Dat levert veel extra informatie op waardoor we meer inzicht krijgen in de persoonlijke situatie en tot een beter advies kunnen komen. Elke situatie is verschillend. Wij zoeken daar passende oplossingen bij.’

Apple Tree inschakelen

Wie Apple Tree inschakelt, doet dat in eerste instantie vrijblijvend. Bieger: ‘Klanten kunnen een vergelijking op onze site maken en ons bellen of een afspraak maken voor een adviesgesprek. Het advies wordt uiteindelijk uitgewerkt in een vrijblijvende offerte. Daarin staat wat we wel en niet doen en wat de kosten zijn van onze dienstverlening. Zo weet iedere deelnemer vooraf precies waar hij of zij aan toe is. Die vrijblijvendheid dwingt ons ook om onze meerwaarde aan te tonen. Want als de deelnemer na de offerte afziet van onze dienstverlening dan kan dat uiteraard. Als de deelnemer akkoord gaat met de offerte regelen wij de afwikkeling.’

Als een werknemer een offerte aanvraagt, controleert Apple Tree de tarieven van alle verzekeraars. ‘Er zijn vaak verzekeraars die hun rente verhogen om zo als beste aanbieder uit de bus te komen’, zegt Walet. Als een verzekeraar een hogere rente aanbiedt, kan met het pensioenkapitaal namelijk een hogere uitkering worden aangekocht. ‘Ook deze offertes vragen wij aan. De klant is er zo van verzekerd dat wij de hoogste mogelijke pensioenuitkering voor hem vinden. Het vergelijken van offertes loont sowieso de moeite: het verschil in de hoogte van de pensioenuitkeringen tussen de hoogste en de laagste aanbieder kan oplopen tot 15 procent.

Een ander voordeel van het advies van Apple Tree is dat de adviseurs rekening houden met specifieke persoonlijke omstandigheden en wensen. ‘Je moet je niet blind staren op de hoogste uitkering’, zegt Walet. ‘Er zijn andere zaken die ook een grote rol spelen.’

“Er zijn vaak verzekeraars die hun rente verhogen om zo als beste aanbieder uit de bus te komen”

‘Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of iemand alleen is of een partner heeft’, aldus Walet. ‘Een alleenstaande wil bijvoorbeeld dat het kapitaal zo snel mogelijk wordt uitgekeerd omdat het vervalt aan de verzekeraar als hij overlijdt. Je kunt een deel eerder laten uitkeren door een hoog-laagconstuctie toe te passen.’

Variabel pensioen

Sinds paar jaar kunnen deelnemers in de uitkeringsfase behalve een vast en gegarandeerd pensioen ook een variabel pensioen kiezen waarbij de hoogte van de uitkeringen wordt beïnvloed door beleggingsresultaten. ‘We krijgen veel vragen over een variabel pensioen. Mensen beginnen daar oog voor te krijgen vanwege de huidige lage rente die de hoogte van een gegarandeerd pensioen negatief beïnvloedt’, zegt Bieger. Toch kiest nog een kleine minderheid voor variabel pensioen. Walet: ‘Een pensioenuitkering die kan stijgen en dalen, is wennen voor de meeste mensen.’

‘Het variabele pensioen is voor sommige mensen een uitkomst’, meent Bieger. ‘Als je naast het variabele deel bijvoorbeeld een goed vast en gegarandeerd pensioen hebt, kan het goed bij je passen. Het is iets anders als een klant een variabel pensioen wil omdat hij niet kan rondkomen van het lagere vaste pensioen. Dan wijzen we op het risico dat het variabele pensioen ook kan dalen.’

De verschillen tussen de variabele pensioenen van verzekeraars zijn groot. ‘Dit is typisch een adviesonderwerp. Het gaat over beleggen, risico’s en hoe hoog de uitkering over bijvoorbeeld 20 jaar is. De meest gekozen vorm van het variabele pensioen is een aflopende uitkering. Die begint hoog en daalt elk jaar met een paar procent als de beleggingsresultaten tegenvallen. Als een bepaald rendement wordt gehaald blijft de uitkering gelijk of kan zelfs stijgen.’ De interesse in het variabele pensioen groeit. ‘Dat is het gevolg van de huidige lage rente. Ik verwacht dat de belangstelling afneemt zodra de rente op een hoger niveau staat. Als de rente met één procent stijgt, is dat goed voor een 10 procent hoger pensioen’, zegt Bieger.

Lees meer over onze partners

Werkgevers

‘Bij presentaties voor werkgevers en werknemers wijzen we steevast op de dienstverlening van Apple Tree’, zegt Van der Veer van LifeSight. ‘Ook voor werkgevers is dat van belang. Sommige werknemers komen met pensioenvragen naar HR. Als het gaat over de uitkeringsfase kunnen ze beter worden geholpen door Apple Tree.’

‘Wij zien ook dat werkgevers ons vaker weten te vinden’, aldus Bieger. ‘Sommigen wijzen hun werknemers op deze mogelijkheid en nemen de kosten voor hun rekening. Dat zien ze als de invulling van goed werkgeverschap.’

Print page