LifeSight en EBC Nederland activeren deelnemers

04 mei 2020

Pensioenplanning als onderdeel beleid duurzame inzetbaarheid.

De samenwerking tussen LifeSight en EBC Nederland heeft voordelen voor werkgever én werknemers. Werkgevers krijgen via de nieuwe dienst myFITage inzicht in de financiële fitheid van hun personeel. De medewerkers zien hoe ze er financieel voor staan en wat ze te doen staat om een pensioentekort weg te werken.

Marcel van Leeuwen, directeur van EBC Nederland

Sinds begin dit jaar heeft LifeSight een nieuw portaal. Dit portaal biedt deelnemers inzicht in hun pensioensituatie. ‘Het portaal is goed ontvangen’, zegt Edwin van den Oever, directeur van LifeSight. ‘Zo’n 70 procent van de 7000 actieve deelnemers heeft ingelogd. De helft heeft extra gegevens ingevoerd waardoor ze een beter overzicht krijgen van hun financiële situatie. Je kunt heel eenvoudig data laten inlezen van bijvoorbeeld het Pensioenregister.’

Deze percentages laten zien dat het portaal, dat is ontwikkeld door eBenefits, voldoet aan de behoeftes van de deelnemers. ‘We zijn tevreden met deze cijfers. Bijna 30 procent van de deelnemers onderneemt actie. Ze veranderen iets dat invloed heeft op hun pensioen. Ze gaan bijvoorbeeld bijsparen of wijzigen een verzekeringsdekking’, aldus Van den Oever.

“We willen relevant blijven voor deelnemers en de betrokkenheid vasthouden”

Volgens Van den Oever is het de kunst deze betrokkenheid van de deelnemers vast te houden. ‘We willen relevant blijven voor deelnemers. Een manier om dat te bereiken, is de verzending van alerts. Als een deelnemer gaat trouwen of verhuizen, is dat voor ons een moment een mail te sturen en aandacht te vragen voor de eventuele gevolgen voor de pensioenplanning.’

Een andere manier om deelnemers blijvend bij de les te houden, is de jaarlijkse vereenvoudigde UPO. ‘De officiële UPO is door alle voorschriften onbegrijpelijk geworden. Wij sturen een overzicht met een paar kerngegevens’, zegt Van den Oever. ‘Dat overzicht kan ook weer aanleiding zijn een bezoekje te brengen aan het portaal.’

In het portaal wordt een koppeling gelegd tussen het opgebouwde pensioen en het verwachte uitgavenpatroon na pensionering. ‘Om het vergelijkbaar te houden, werken we met euro’s van nu. We corrigeren de uitkomst van een opgebouwd pensioen voor inflatie. Dan zie je vaak een flink verschil tussen het inkomen dat iemand verwacht en het pensioen dat hij waarschijnlijk zal ontvangen. Dat is soms lastig uit te leggen. Oorzaak is dat mensen niet gewend zijn om rekening te houden met toekomstige inflatie, omdat andere uitvoerders zo niet communiceren. Maar wij denken dat het noodzakelijk is voor een beter beeld van je pensioensituatie’, aldus de LifeSight-director.

Actie

Het besef dat het pensioen niet toereikend is, kan leiden tot actie. ‘Soms is het mogelijk binnen de regeling extra te sparen. Een deelnemer kan ook besluiten meer beleggingsrisico te nemen en zo de kans te vergroten op een hoger pensioen’, zegt Van den Oever.

Sommige werkgevers zoals T-Mobile en Chevron combineren het portaal met de mogelijkheid inzichtgesprekken te voeren met adviseurs van EBC Nederland. ‘Doordat we al veel gegevens over iemand hebben, kunnen we snel inzicht en overzicht geven. Vervolgens laten we zien wat er zoal mogelijk is. Dat is vaak een openbaring voor werknemers. Er is vaak meer mogelijk dan ze hadden voorzien’, zegt Marcel van Leeuwen, directeur van EBC Nederland.

EBC Nederland, dat is gespecialiseerd in de vertaling van pensioen naar de totale financiële situatie, is een van de ondernemingen die LifeSight heeft geselecteerd om mee samen te werken. LifeSight is niet gebonden aan bepaalde ondernemingen. Het werkt op de diverse terreinen samen met de beste aanbieders.

“Er is vaak meer mogelijk dan werknemers hadden voorzien, dat is vaak een openbaring voor ze.”

Dat werknemers baat hebben bij deze dienstverlening staat buiten kijf. ‘Ze zien welke mogelijkheden er zijn’, zegt Van Leeuwen. ‘Door een beter inzicht in hun financiële situatie voelen ze zich wendbaarder en weerbaarder. Neem bijvoorbeeld een lerares die tijd tekort komt vanwege de zorg voor haar dementerende ouders. Na een gesprek blijkt het mogelijk minder te gaan werken zonder dat dit hele negatieve gevolgen heeft voor het inkomen en het pensioen. Zo iemand gaat blij de deur uit. Inzicht in de financiële situatie maakt het ook makkelijker beslissingen te nemen over een andere baan binnen of buiten het bedrijf.’

Van Leeuwen en Van den Oever benadrukken dat de combinatie data uit LifeSight en inzichtgesprekken met werknemers ook voordelen heeft voor de werkgever. Om werkgevers van dienst te zijn heeft LifeSight myFITage ontwikkeld. ‘De data uit LifeSight laten op een geaggregeerd niveau zien hoe financieel fit het personeelsbestand is’, zegt Van den Oever. ‘De hr-afdeling kan bijvoorbeeld zien dat er een groep is die over tien jaar met pensioen gaat, maar een matig pensioen heeft opgebouwd. Dat kan als gevolg hebben dat die medewerkers op dat moment langer willen blijven werken, terwijl dat niet past in de personeelsplanning. Als de werkgever dat nu al weet kan hij daar op inspelen.’

Pensioen is geen ‘ver van mijn bed show’, stelt Van Leeuwen. ‘Je wilt als werkgever dat medewerkers tot het einde van hun loopbaan goed in hun vel zitten. Kennis over de financiële situatie na pensionering speelt daar een essentiële rol bij. Zo wordt pensioen onderdeel van het duurzame inzetbaarheidsbeleid van werkgevers.’

Print page