Inzicht leidt tot opluchting

24 april 2020

Juist! neemt deelnemer bij de hand

Werknemers zien er tegenop zich te verdiepen in hun pensioensituatie. Een portaal-training van Juist! helpt ze bij het zetten van de eerste stappen. Dit financiële communicatiebureau is een nieuwe partner van LifeSight.

‘Inzicht in je pensioensituatie neemt veel zorgen weg’, zegt Mariël van der Veer van LifeSight. ‘Veel werknemers horen een stemmetje in hun hoofd dat zegt dat ze hun pensioen in kaart moeten brengen. Maar ze stellen het meestal uit omdat andere zaken hun aandacht opeisen.’

“De ervaring leert dat maar weinig mensen uit zichzelf aan de slag gaan met een pensioenportaal.”

Er is een eenvoudige manier dit stemmetje tot zwijgen te brengen. ‘Werknemers die een training van een uur volgen waarbij ze leren hoe het portaal van hun pensioenuitvoerder werkt, zijn daarna opgelucht’, zegt Peter van Klaveren, directeur van Juist! ‘Dat hoeft niet te betekenen dat ze een heel goed pensioen hebben. Belangrijker is dat ze inzicht hebben en gemerkt hebben dat ze zelf de regie kunnen nemen.’

Juist!, een onderdeel van pensioenadviesorganisatie Floreijn, heeft ervaring met dit soort portaaltrainingen en is sinds dit jaar partner van LifeSight. ‘Wij zijn een relatief kleine organisatie’, zegt Van der Veer. ‘We selecteren voor onder meer de administratie, de beleggingen, de verzekeringen en de makers van het portaal de beste partijen. Wij zijn de enige PPI die zo te werk gaat.’

Juist! en LifeSight troffen elkaar bij ICL, een gezamenlijk klant. Daar bleken de portaaltrainingen goed te passen bij de werkwijze van LifeSight. ‘Een werkgever die zijn pensioen bij ons onderbrengt, kan kiezen voor zo’n training’, zegt Van der Veer. ‘We hebben ook een andere partner, EBC Nederland, die één-op-één financiële inzichtgesprekken kan organiseren met zijn werknemers. Het is aan de klant te beslissen wat het beste aansluit bij zijn personeel.’

‘De ervaring leert dat maar weinig mensen uit zichzelf aan de slag gaan met een pensioenportaal’, zegt Van Klaveren. ‘Een cursus van een uurtje bij de werkgever met maximaal vijftien deelnemers brengt daar verandering in. Werkgevers laten weten dat het bezoek aan het portaal na zo’n training zienderogen stijgt.’

Onhandigheid

De trainingen zijn bestemd voor alle werknemers van een onderneming. ‘In de groepen zitten zowel directeuren als productiemedewerkers’, vertelt Van Klaveren. ‘Dat werkt goed. Je ziet dat ook opgeleiden het lastig vinden hun pensioen te doorgronden. Onhandigheid in pensioenzaken kom je tegen op alle niveaus.’

Sommige werknemers stellen zich aanvankelijk terughoudend op als ze de uitnodiging ontvangen voor de training. ‘Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over het delen van hun persoonlijke gegevens met collega’s. De trainer legt uit dat die vrees onterecht is. Ze werken wel met hun persoonlijke gegevens, maar we gebruiken speciale laptops. Die hebben zogeheten privacyschermen. Als je schuin naar zo’n scherm kijkt zie je niets. Onze organisatie kan de gegevens sowieso niet inzien.’

Volgens Van Klaveren zijn alle werknemers na afloop tevreden met de training. ‘We krijgen hoge waarderingscijfers. Deelnemers laten weten dat ze echt verder zijn gekomen en zich zelfverzekerder voelen rond hun pensioen. Ze hebben gezien dat ze het heft in eigen hand kunnen nemen. Wat ook helpt is dat het portaal van LifeSight goed in elkaar zit. Het werkt heel intuïtief.’

Deelnemers die zelf aan de slag gaan op een portaal lopen soms vast. Bijvoorbeeld omdat ze een pensioenbegrip niet snappen of iets op de site niet kunnen vinden. ‘Het voordeel van een portaal-training is dat je op dat soort momenten een vraag kunt stellen aan de trainer’, aldus Van Klaveren. ‘Een ervaren trainer zorgt ook voor een ontspannen sfeer bij zo’n training.’

Lees meer over onze partners

“Deelnemers laten weten dat ze echt verder zijn gekomen en zich zelfverzekerder voelen rond hun pensioen.”

Doorbeleggen

Van Klaveren en Van der Veer verwachten dat de behoefte aan dit soort trainingen in de toekomst alleen maar zal toenemen. ‘Neem de mogelijkheid om door te beleggen na de pensioendatum’, zegt Van der Veer. ‘Als je gebruik wil maken van die mogelijkheid, die pas sinds kort bestaat, moet je dat ongeveer tien jaar vóór je pensioen aangeven. Daarover kun je alleen een goede beslissing nemen als je inzicht hebt in je pensioensituatie.’

‘Het aantal keuzemogelijkheden is toegenomen de afgelopen jaren. Denk aan hoog/laag pensioen, een zelf te kiezen pensioendatum en deeltijdpensioen’, zegt Van Klaveren. ‘Die trend wordt versterkt doordat deelnemers hun pensioen steeds beter kunnen aanpassen aan hun eigen wensen. Omdat er meer te kiezen valt, is het belangrijker dat je bekend bent met je pensioen. Wie weet praten in de toekomst mensen op verjaarspartijen over de beleggingsmix die ze hebben gekozen voor hun pensioen.’

Als Van Klaveren en Van der Veer zeggen dat dit voor alle werknemers van belang is, bedoelen ze ook echt iedereen. ‘Binnenkort gaat Juist! de portaal-training ook geven voor de medewerkers van LifeSight. Hoewel die dagelijks met pensioenen bezig zijn, hebben zij ook niet altijd zicht op hun eigen pensioen.’ Ook bij Juist! is zo’n training geen overbodige luxe. ‘Het is logisch. Als ik vind dat mijn klanten zo’n training moeten aanbieden, moet ik het ook zelf doen. Er is nog een goede reden: als je die training zelf hebt gevolgd, kun je beter aan werkgevers uitleggen wat de voordelen zijn.’

Print page