Allianz partner voor de uitkeringsfase

01 mei 2020

Vanaf deze zomer werkt LifeSight samen met Allianz voor de aankoop van pensioen in de uitkeringsfase

‘Allianz biedt goede service aan deelnemers ook als zij afwijken van de standaard situatie’, aldus Edwin van den Oever, Managing Director van LifeSight.

Allianz hoog laag uitkering 100 procent garantie van direct ingaand zeker pensioen

“Wij schakelen partijen in die voor onze klanten de beste producten en dienstverlening bieden.”

Voor de aankoop van pensioenen in de uitkeringsfase heeft LifeSight onlangs gekozen voor een strategische samenwerking met Allianz, marktleider op het gebied van expirerende pensioenen. Deelnemers die op de ingangsdatum van het pensioen geen gebruik maken van hun shoprecht kunnen bij Allianz kiezen uit vijf varianten voor de aankoop van hun pensioenuitkering. De default is een vaste, gegarandeerde levenslange uitkering. Bij de andere varianten is de uitkering deels afhankelijk van de beleggingsresultaten.

‘Wij werken samen met partijen die voor onze deelnemers de beste producten en dienstverlening bieden’, zegt Edwin van den Oever, directeur van LifeSight. ‘Omdat de markt voor expirerende pensioenkapitalen fors is gewijzigd als gevolg van de Wet verbeterde premieregeling uit 2016 zijn we ons opnieuw gaan oriënteren op een samenwerkingspartner voor de aankoop van pensioenuitkeringen. De pensioenproducten in de uitkeringsfase zijn interessanter en complexer geworden. Deelnemers kunnen tegenwoordig kiezen wat voor soort uitkering het best past bij hun situatie. Vóór 2016 konden zij alleen een vaste, gegarandeerde uitkering aankopen.’

Een belangrijk criterium voor de samenwerkingspartner was dat de verzekeraar over een langere periode in de top drie stond en staat met de hoogste uitkeringen. Van den Oever: ‘Sommige partijen staan een paar maanden in de top drie, maar daarna weer een tijdje niet. Dat vinden wij niet wenselijk voor onze deelnemers. We willen niet dat de ene deelnemer in februari een mooie offerte krijgt en de volgende deelnemer die een maand later met pensioen gaat niet.’ Dit selectiecriterium beperkte het aantal geschikte verzekeraars tot twee.

Dat de keus op Allianz is gevallen, is te danken aan een gemeenschappelijke visie op de bediening van de deelnemers. ‘Tijdens het eerste gesprek was er al gelijk sprake van een klik’, zegt Patrick van Loosbroek, Manager Salesdesk Leven bij Allianz. Beide bedrijven zoeken naar efficiënte manieren het belang van de deelnemer centraal te stellen.

Een voorbeeld is het minimum pensioenkapitaal waarmee pensioenuitkeringen kunnen worden aangekocht. Sommige verzekeraars hanteren voor deelnemers die shoppen met hun pensioenkapitaal een ondergrens van 25.000 euro voor de koopsom. Lagere bedragen moeten dan worden afgekocht. ‘Dat is fiscaal een slechte oplossing, omdat je dan over de gehele koopsom inkomstenbelasting moet betalen. Wij maken ook voor deze klanten een offerte. De operationele kosten zijn dan relatief gezien hoger dan bij grotere koopsommen, maar het is doorgaans fiscaal veel voordeliger voor de deelnemer dan afkopen’, aldus Van Loosbroek.

Lees meer over onze partners

Simulatie van uw pensioen op basis van historische economische scenario’s

Buitenland

Een ander punt waarop LifeSight en Allianz elkaar vonden, is de behandeling van deelnemers die in het buitenland hun Nederlandse pensioen willen ontvangen. LifeSight heeft relatief veel mobiele deelnemers in de boeken. ‘We werken veel voor Nederlandse vestigingen van internationale concerns’, zegt Van den Oever. ‘De werknemers komen vaak uit een ander land en verhuizen na verloop van tijd weer naar het buitenland. Uitkeringen uitbetalen aan deelnemers in het buitenland is wat complexer door fiscale- en toezichtsregels. Overigens heeft het ministerie van Financiën de regelgeving op dit gebied onlangs vereenvoudigd. Dat is een stap in de goede richting, maar de uitvoering blijft lastig. Sommige verzekeraars verzorgen voor deelnemers die met hun pensioenkapitaal shoppen geen pensioenen in andere landen.’

‘Wij hebben ervaring met dit soort grensoverschrijdende pensioenen’, zegt Van Loosbroek. ‘We kunnen de uitbetaling verzorgen en kennen de fiscale haken en ogen. We kunnen dat onder meer omdat Allianz eigen kantoren heeft in landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje.’

Vijf varianten

LifeSight biedt standaard vijf mogelijkheden voor de aankoop van pensioenuitkeringen op de pensioendatum.. Allianz verzorgt dat aanbod. ‘De eenvoudigste optie is een vaste levenslange uitkering’, zegt Van Loosbroek. ‘Klanten die daarvoor kiezen, vallen we niet lastig met informatie over beleggen. Daar zitten ze niet op te wachten.

De vier andere varianten zijn variabele pensioenen waarbij het pensioenkapitaal in de uitkeringsfase belegd blijft. Het beleggingsrisico loopt in deze vier varianten op van defensief naar offensief. De meest offensieve variant belegt 32% in aandelen. De rest van het pensioenkapitaal zit in uiteenlopende obligaties.’

De ervaring leert dat klanten deze relatief nieuwe producten met een dalend schema uitkeringsschema vaak nog niet helemaal doorgronden. ‘De uitkering begint hoog en kan vervolgens dalen’, zegt Van Loosbroek. ‘Dat is niet in lijn met wat particuliere beleggers verwachten. De uitkering is in het begin bij de meest offensieve variant 25% hoger dan een vaste uitkering. Die hogere uitkering moet later worden gehandhaafd door rendement op de aandelen en obligaties, maar in hoeverre dat lukt, is afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Ook ervaren beleggers moet je het een en ander uitleggen. De hoogte van de pensioenuitkering beweegt bijvoorbeeld niet direct mee met de beleggingsresultaten op de beurs. Je kunt die uitkering dus ook niet vergelijken met eigen beleggingen in box 3.’

Allianz waardeontwikkeling 50 procent garantie variabel in 3 scenarios

Lees meer over Allianz!

“We willen een product dat mee-ademt met de persoonlijke situatie.”

Na 20 jaar vaste uitkering

Na twintig jaar stopt de variabele uitkering. Vanaf dat moment ontvangt de deelnemer een levenslange vaste uitkering die al eerder is aangekocht. Van den Oever: ‘Dat past bij bij de leefstijl van de gepensioneerde. Die heeft direct na zijn pensionering doorgaans meer geld nodig dan na zijn 87-ste verjaardag. We willen een product dat mee-ademt met de persoonlijke situatie.’

Voordeel van het Allianz-product is dat de deelnemer niet het risico loopt dat de pot op een zeker moment leeg is. ‘Bij sommige andere producten die veel meer in aandelen beleggen, is die kans wel aanwezig in een pessimistisch scenario. Wij vinden dat risico niet passen bij een product dat bedoeld is voor het pensioeninkomen’, aldus Van Loosbroek.

Advies

Omdat werknemers bij de aankoop van hun pensioenuitkeringen op de pensioendatum kunnen kiezen, is het belang van advies toegenomen. ‘We benaderen klanten op diverse momenten. De eerste keer tien tot acht jaar voor de pensioendatum. Op dat moment kunnen ze al bij de opbouw van het pensioenkapitaal voorsorteren op een variabele uitkering door over te stappen naar een andere lifecycle’, zegt Van den Oever. Wie niets onderneemt, blijft in de lifecycle die anticipeert op een vaste uitkering.

Twaalf maanden voor de pensionering neemt LifeSight weer contact op met de deelnemer. Die kan dan telefonisch meer informatie inwinnen bij LifeSight over de verschillende mogelijkheden voor de aankoop van pensioenuitkeringen. ‘We geven uitleg, maar geen advies’, stelt Van den Oever. ‘Wie meer wil, verwijzen we door naar AppleTree. Dat is een financieel adviesbureau dat is gespecialiseerd in de aankoop van pensioen- en lijfrente-uitkeringen. Zeker als het om grotere bedragen gaat, is advies geen overbodige luxe.’ Deelnemers krijgen advies bij AppleTree tegen een gereduceerd tarief. ‘Zo willen we de drempel zo laag mogelijk maken’, aldus Van den Oever.

LifeSight is ervan overtuigd dat zij met de nieuwe samenwerkingspartner Allianz en de begeleiding die zowel LifeSight als Allianz bieden, goede oplossingen kan aanbieden aan de deelnemers zodra zij de pensioendatum naderen en pensioenuitkeringen moeten gaan aankopen.

Print page