Verslag klantevent 2021 Financieel Welzijn

Verslag klantevent 2021 Financieel Welzijn

18 juni 2021

Financieel welzijn van werknemers: ook van belang voor de werkgever

De financiële gezondheid van werknemers is ook een taak voor de werkgever, want een financieel gezonde medewerker is gelukkiger en presteert beter. Daarom organiseerde LifeSight op 15 juni 2021 een online event over dit onderwerp. 

Uit recent onderzoek van het Nibud blijkt dat mensen zich door de coronacrisis meer zorgen maken over hun financiën dan voorheen. Ook heeft volgens het Nibud een gezin een buffer nodig van 5000 euro en een alleenstaande 3500 euro. In Nederland heeft 30 tot 40% van de mensen deze buffer niet.

Financiële zorgen hebben veel impact op productiviteit en verzuim

Financieel welzijn gaat niet alleen over schulden, het is veel breder dan dat. Het gaat erom dat mensen weten waar ze financieel aan toe zijn. Werkgevers in Nederland denken vaak dat hun medewerkers niet te maken hebben met problematische schulden, maar het blijkt bij meer dan 60% van de werkgevers voor te komen, bij zowel lagere als hogere inkomens.

De impact van financiële zorgen is groot. Geldzorgen hebben invloed op je IQ, productiviteit, verzuim en het verhoogt de kans op ongelukken. Uit een ander onderzoek van het Nibud blijkt dat medewerkers met financiële stress gemiddeld zeven dagen per jaar verzuimen en 20% minder productief zijn.

Als werkgever wil je dus voorkomen dat mensen geldzorgen hebben. Het maakt mensen minder wendbaar.

Wat doen werkgevers?

Geld is een onderwerp waar we het liefst niets aan doen. Zelfs tijdens corona, mensen hebben hun schuur opgeruimd, maar hun pensioenoverzicht hebben ze nog niet bekeken.

Het begint allemaal met inzicht. Uitgaven en inkomsten moeten in balans zijn, moeilijker is het eigenlijk niet. En enige motivatie: Bij schulden openen mensen liever de post niet en vinden het moeilijk om ermee aan de slag te gaan.

Het is goed om te kijken naar wat je als werkgever kunt doen. Het bieden van financieel inzichtgesprekken zorgt voor wendbare mensen. Het bedrijf Prikkl is een van de partijen waarmee LifeSight samenwerkt. Dit bedrijf doet veel scans voor werkgevers, dan wordt aan de werknemer uitgelegd hoe bijvoorbeeld een bedrijfs-AOW voor hem/haar uitpakt. Ook maken zij e-learnings, waarbij aan de hand van afwijkende antwoorden is te zien welke werknemers hulp nodig hebben. Je kunt dan gericht die deelnemers coachen/helpen.

Het is van belang dat duidelijk is dat mensen altijd bij HR terecht kunnen, ook bij geldzorgen. Sommige werkgevers bieden een budgetcoach om werknemers te helpen. Soms weten werknemers niet waar ze moeten zijn, dan kan HR ze de weg wijzen naar bijvoorbeeld de Belastingdienst of Gemeente.

Pensioen onderdeel van totale financiële plaatje

Pensioen gaat om een inkomen voor later en is ook onderdeel van het totale financiële plaatje. In veel pensioenregelingen wordt een keuze geboden om zelf extra te sparen voor later en het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen sparen voor nu en voor later. LifeSight helpt met inzicht geven in de financiële situatie van een deelnemer, voor nu en later.

Mensen die tegen hun pensioen aan zitten, hebben vaak zorgen of het pensioen wel voldoende is. Inzicht bieden helpt dan enorm, vaak zijn er meerdere pensioenpotjes die bij elkaar opgeteld moeten worden.

Sommige bedrijven bieden een bedrijfs-AOW aan. Hierbij kunnen deelnemers drie jaar eerder stoppen met werken. Door het eerder stoppen met werken, vindt er ook geen pensioenopbouw meer plaats. Dit maakt dat deze regeling veelal wel haalbaar is voor parttimers, maar niet voor kostwinnaars. Voor werknemers is het vaak lastig te bepalen welke impact minder pensioenpremie heeft op de hoogte van het pensioen.

Het HR-beleid van veel werkgevers is voor een groot deel gericht op het voorkomen van verzuim, hoe houd je iedereen gezond. Communicatie is hierbij belangrijk en ook de manager speelt een cruciale rol; deze ziet gedragsverandering bij de medewerkers. Vanuit HR krijgen managers vaak tools om hierover in gesprek te gaan met een medewerker.

Het voorkomen van problemen door het bieden van overzicht en inzicht geeft rust en mensen zijn heel blij na een gesprek.

Praten over geld

De meeste mensen werken voor het geld. Maar geld daar praten mensen niet over. Hier zien sommige werkgevers een generatieverschil: jongeren hebben er minder problemen mee om over geld te praten dan ouderen. Jongeren delen de hoogte van de salarissen onder elkaar, iets dat oudere collega’s minder doen. Dit leidt er soms toe dat jongeren steeds meer willen, omdat ze niet voor elkaar onder willen doen. Bij andere werkgevers wordt alles onderling gedeeld en is er geen onderscheid te zien tussen jong of oud. Mensen met dezelfde functie vergelijken loonstroken met elkaar en komen bij HR om te vragen naar verschillen.

Eind goed al goed

HR kan dus veel doen om medewerkers bij te staan. En dat is goed nieuws. Neem gerust contact met ons op als je hierover verder wilt praten met ons en/of Prikkl. Zo zorgen wij er samen voor dat medewerkers inzicht hebben in hun financiële situatie, weten waar ze aan toe zijn en de juiste keuzes maken.

Print page