Vrouw aantekingen aan het maken

Ontwikkelingen LifeSight 2021

20 december 2021

Risico-onderzoek 2021

In de zomer van 2021 heeft LifeSight een onderzoek uitgevoerd naar de risicovoorkeuren van de deelnemers. Dit onderzoek voert LifeSight uit om inzicht te hebben in de mate waarin onze deelnemers beleggingsrisico’s willen en kunnen lopen om het verwachte inkomen op de pensioendatum te halen. Het onderzoek naar de risicovoorkeuren van de deelnemers voert LifeSight 1 keer per 2 jaren uit. Het eerste onderzoek is in 2019 gedaan. 

Het in 2021 uitgevoerde onderzoek laat zien dat deelnemers bereid zijn om – in beperkte mate – meer beleggingsrisico’s te accepteren dan LifeSight momenteel aanneemt. Dit geeft LifeSight mogelijkheden het risico van de beleggingen wat te vergroten.

Momenteel bekijken wij of een eventuele vergroting van het risico van de beleggingen ook zorgt voor een hoger verwacht pensioen onder verschillende scenario’s. In 2022 zal duidelijk zijn of de resultaten van het onderzoek ook tot een aanpassing van onze beleggingsmixen (lifecycles) zal leiden.

Meer informatie over het onderzoek naar de risicovoorkeuren kun je vinden op https://www.lifesight.nl/werknemer/werknemer-infographic-2021/

Bijdrage aan Stichting Trees for All

Om deelname aan het risico-onderzoek te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een groene en gezonde aarde, doneert LifeSight een bedrag aan de Stichting Trees for All. De hoogte van dit bedrag is gekoppeld aan het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegedaan. De vragenlijst is ingevuld door 7% van de deelnemers. Op basis hiervan is de donatie aan Stichting Trees for All € 350. LifeSight heeft besloten om de donatie te verhogen naar € 500. Hiermee worden 100 bomen geplant.

Print page