Ontwikkelingen LifeSight 2020

Ontwikkelingen LifeSight 2020

07 oktober 2020

Tot op heden is het jaar 2020 in vele opzichten een bijzonder jaar. LifeSight heeft dit jaar ook niet stilgezeten en onder andere enkele uitbreidingen doorgevoerd op het deelnemersportaal (MijnLifeSight). In dit bericht informeren wij je kort over deze uitbreidingen en andere ontwikkelingen bij LifeSight. Meer informatie kun je vinden op lifesight.nl/ontwikkelingen-lifesight-2020

  1. Uniforme Rekenmethodiek (URM) op MijnLifeSight

Door de overheid is een nieuwe methodiek geïntroduceerd voor het berekenen van je verwachte pensioeninkomen. Alle pensioenuitvoerders moeten op deze wijze het pensioen berekenen en communiceren, zodat het overzichtelijker wordt voor jou als deelnemer. Deze rekenmethodiek is nu beschikbaar op MijnLifeSight.

  1. Uniform Pensioenoverzicht 2020 (UPO)

Jaarlijks krijg je van ons je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In augustus of september heb je jouw UPO 2020 ontvangen. De berekeningen op het UPO 2020 zijn gebaseerd op de Uniforme Rekenmethodiek (URM). Op lifesight.nl/ontwikkelingen-lifesight-2020 tref je een overzicht aan van de wijzigingen op het UPO ten opzichte van voorgaande jaren. 

  1. Prognose pensioenkapitaal

Op MijnLifeSight kun je naast je verwachte pensioeninkomen nu ook een prognose vinden van je pensioenkapitaal op je pensioendatum. Dit vind je op de pagina “Mijn beleggingen” op MijnLifeSight.

  1. Risicoprofiel vaststellen

Als je beleggingskeuzes maakt, toetsen wij altijd of de keuzes die maakt passen bij je risicoprofiel. Dit risicoprofiel stellen we vast op basis van een vragenlijst. Je kunt vanaf nu zelf op ieder moment je persoonlijke risicoprofiel vaststellen via MijnLifeSight. Dit profiel is een inschatting van hoeveel risico je kunt en wilt lopen met je beleggingen voor je pensioen bij LifeSight. Indien je risicoprofiel niet aansluit bij je beleggingen, doen wij een voorstel voor een aangepaste beleggingsmix.

  1. Historische rendementen

Op MijnLifeSight heb je de mogelijkheid het rendement op je pensioenkapitaal te bekijken. We geven dit rendement weer per jaar dat je hebt deelgenomen aan de pensioenregeling bij LifeSight. Dit rendement vind je op de pagina “Mijn beleggingen” op MijnLifeSight.

  1. Pensioenstabilisator 

Als je werkgever deze optie heeft afgenomen bij LifeSight, is er een nieuwe beleggingsmogelijkheid beschikbaar. Deze mogelijkheid biedt je meer zekerheid over de hoogte van je verwachte pensioeninkomen. Wij noemen deze mogelijkheid de Pensioenstabilisator.

  1. Winstdeling 2019

LifeSight zet het pensioenkapitaal apart dat bij overlijden van deelnemers niet kan worden uitgekeerd aan partners en/of kinderen. Vanaf 2019 beoordelen wij jaarlijks of de hoogte van dit apart gezette kapitaal hoog genoeg is om uit te keren aan de deelnemers van LifeSight. Als dit zo is, dan ontvang je een extra storting in je pensioenkapitaal. Dit noemen we winstdeling. 

Eind 2019 was de hoogte van dit apart gezette kapitaal niet hoog genoeg. Daarom ontvang je geen extra storting. Het apart gezette kapitaal blijft staan en zal volgend jaar in de vaststelling van de winstdeling worden meegenomen.

Print page