LifeSight genomineerd ESG award Pensioen Pro

11 november 2021

LifeSight genomineerd voor Pensioen Pro Award 2021 Verantwoord beleggen

Pensioenuitvoerder LifeSight is genomineerd voor de Pensioen Pro Thema Award 2021 in de categorie ‘Verantwoord beleggen/ESG’. Dat is een prijs die Pensioen Pro jaarlijks uitreikt.

Nominatie voor verantwoord beleggen

Annemiek Vollenbroek, bestuurder bij LifeSight, legt uit waarom LifeSight genomineerd is: “LifeSight is een moderne en innovatieve pensioenuitvoerder en duurzaamheid speelt een belangrijke rol in onze missie. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan ons duurzaamheidsbeleid. Wij voeren een compact beleid en bieden een overzichtelijk model met een concrete integratie van duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen, dienstverlening en gedrag.”

Bij LifeSight draait het beleggen om twee principes: een verantwoorde balans tussen rendement, risico voor de deelnemers en duurzaamheid. LifeSight is ervan overtuigd dat beleggen met oog voor milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten op de lange termijn een beter rendement en een lager risico zullen laten zien dan beleggingen die hier geen rekening mee houden. LifeSight maakt dit nu ook inzichtelijk met de introductie van het ESG-dashboard in het online werknemersportaal ‘MijnLifeSight’. In dit portaal leggen werknemers hun persoonlijke pensioendoelstelling vast en zien zij hun geschatte inkomen na hun pensioen. En nu kunnen zij ook in het ESG-dashboard eenvoudig zien hoe duurzaam hun beleggingen zijn door een ESG-score die is gebaseerd op MSCI ESG data. In het dashboard kunnen zij zien hoe duurzaam beleggen het rendement beïnvloedt en kunnen zij e-learnings volgen om meer te weten te komen over het duurzaamheidsbeleid en het dashboard.

Ambitie

Met deze ontwikkelingen en toekomstige plannen wil LifeSight verder invulling geven aan haar missie. Namelijk: mensen helpen bij het duurzaam realiseren van een betere financiële toekomst. Het dashboard draagt bij aan het motiveren van deelnemers om dingen te leren ten aan zien van duurzaam beleggen, en dit mee te wegen in beslissingen. Hiermee wordt het makkelijker om actief met duurzaamheid bezig te zijn. Zo biedt het bijvoorbeeld deelnemers de concrete mogelijkheid een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. 

Met de lifecycles van LifeSight, die met een mix van producten zo goed mogelijk aansluiten op de persoonlijke situatie van de werknemer en beschermen tegen marktrisico’s en inflatie, biedt LifeSight de grootst mogelijke kans dat het besteedbaar inkomen ook na pensionering op het gewenste niveau blijft. Zo wordt een betere financiële toekomst geborgd. 

Over de Award

Elk jaar deelt Pensioen Pro (platform voor discussie en kennisdeling in de pensioensector) de Pensioen Pro Awards uit. Dit zijn vakprijzen voor baanbrekend werk in de pensioensector. Naast een gouden award voor het ‘Pensioenfonds van het jaar’ kunnen pensioenfondsen ook genomineerd worden voor een thema award. LifeSight is genomineerd in de categorie ‘Verantwoord beleggen/ESG’. De prijs wordt toegekend aan maximaal twee kandidaten die op uitmuntende wijze ESG-factoren meewegen/integreren en een helder ESG-beleid voeren in strategie en beleggingspraktijk.

Bekendmaking op 9 december

Op 9 december worden de winnaars bekend gemaakt tijdens het Pensioen Pro jaarcongres.

Print page