Geen beperking in de dekking door coronavirus

19 april 2020

In je pensioenregeling bij LifeSight ben je verzekerd voor het geval dat je arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Dit is ook het geval als je arbeidsongeschikt wordt of overlijdt door het coronavirus. Het aanmerken van (delen van) landen als risicogebied door het coronavirus heeft geen gevolgen voor de verzekering van de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid bij LifeSight. Dit betekent dat als jij het coronavirus oploopt binnen of buiten Nederland dit ook gedekt is.

Print page