Sfeerafbeelding Impasse Rond Pensioen

De werkgever kan de impasse rond pensioen doorbreken

04 mei 2020

Veel werknemers weten dat ze wellicht extra geld apart moeten zetten voor hun pensioen. Toch zetten ze deze woorden zelden om in daden.

Werkgevers kunnen hun medewerkers een duwtje in de goede richting geven, blijkt uit een onderzoek van LifeSight.

Werkgevers die hun medewerkers voorzien van

relevante informatie kunnen zo de rol van vertrouwde

bron verdienen.

Gedrag rond sparen en pensioen zit vol paradoxen. Aan de ene kant heeft bijna de helft van de werkenden vertrouwen in hun eigen oordeel over financiële zaken. Aan de andere kant hebben ze vaak weinig financiële kennis. Een andere tegenstelling is de behoefte aan keuzemogelijkheden. Die worden doorgaans toegejuicht, maar in de praktijk leidt het hebben van meerdere opties tot besluiteloosheid en uitstelgedrag.

Het niet nemen van een besluit kan ertoe leiden dat werkenden te weinig opzij zetten voor later. Dat is een risico: sparen voor pensioen moet het hebben van de lange termijn. Hoe langer de werknemer spaart, hoe meer hij opbouwt. Wie te laat begint, staat op een enorme achterstand.

Een deel van de werknemers legt de vinger op de zere plek. Bijna een kwart van de werkenden wijt de besluiteloosheid aan gebrek aan kennis over geldzaken. Anderen zien de grote hoeveelheid keuzemogelijkheden als de reden voor hun onvermogen een knoop door te hakken.

Het onderzoek onder werknemers biedt een aantal aanknopingspunten om de impasse rond sparen te doorbreken. Zo ziet slechts 7 procent van de werknemers hun werkgever als een betrouwbare informatiebron voor financiële zaken. Hier valt nog veel te winnen. Werkgevers die hun medewerkers voorzien van relevante informatie kunnen zo de rol van vertrouwde bron verdienen.

Van belang is wel dat ze de informatie toesnijden op de verschillende types werknemers. Sommige medewerkers willen bij de hand worden genomen. Deze werknemers hebben veel baat bij bijvoorbeeld voorlichting over geldzaken. Ook inzichtgesprekken met financieel adviseurs vergroten het zelfvertrouwen van deze werknemers. Andere werknemers die zelfstandigheid hoog in het vaandel hebben, hechten meer aan voldoende keuzemogelijkheden. Ze verwachten dat de werkgever die biedt.

Grafieken Impasse Rond Pensioen Doorbreken

Andere taal

Werkgevers, pensioenuitvoerders, pensioenfondsen en vermogensbeheerders moeten zich verder realiseren dat ze vaak een hele andere taal spreken dan de gemiddelde werknemer. Zo heeft risico in een financiële context een slechte naam bij veel werknemers. In de financiële sector is de combinatie risico nemen en beleggen op de lange termijn een logische combinatie. Bij werknemers ligt dat anders. Ruim de helft vindt een risicovrije spaaromgeving van groter belang dan het rendement. Bijna 60 procent moet er niet aan denken zijn geld risicovol te beleggen.

Een ander onderwerp waarover veel werknemers anders denken dan beleidsmakers is de AOW-leeftijd. Uit het onderzoek blijkt dat een grote groep (39 procent) het liefst eerder stopt met werken, terwijl het overheidsbeleid al jaren is gericht op een gestage verhoging van de AOW-leeftijd.

Wie eerder wil kunnen stoppen met werken heeft nog meer spaargeld en opgebouwd pensioen nodig dan de werknemer die doorwerkt tot de AOW-leeftijd. Ook hier kan de werkgever wijzen op de noodzaak tijdig te beginnen met geld opzij te zetten. Dat zal nog een flinke gedragsverandering vergen. Werknemers zeggen in het onderzoek nu al minder te sparen dan ze zelf ideaal vinden.

Ruim de helft vindt een risicovrije spaaromgeving

van groter belang dan het rendement.”

Grafieken 2 Impasse Rond Pensioen Doorbreken

Verantwoording

In opdracht van LifeSight ondervroeg onderzoeksbureau No Ties in juni 2017 een groep van 2023 werkenden over hun spaar- en pensioengedrag. De respondenten werken bij bedrijven met meer dan honderd werknemers.

Print page