Headerafbeelding Beleggen

Beleggingen en coronavirus

09 maart 2020

De afgelopen periode zijn de beurskoersen gedaald door de berichtgeving over het coronavirus. De waarde van de beleggingen in je pensioenpot kunnen hierdoor ook gedaald zijn.

Is dit eerder voorgekomen?

Ja, flinke dalingen komen vaker voor. Zo zijn tijdens de kredietcrisis de aandelenmarkten hard geraakt. De beurzen hebben zich daarna hersteld, en op langere termijn zijn de aandelen op de beurzen altijd meer waard geworden. Dit komt omdat over de lange termijn de economie groeit.

Wat doet LifeSight voor jou?

Beleg je in Slim Laten Beleggen dan neemt LifeSight het volledige beheer van de beleggingsportefeuille voor je uit handen. Op een aantal manieren proberen wij je zo goed mogelijk te beschermen tegen koersdalingen.

Wij bouwen je beleggingsrisico af naarmate je dichter bij je pensioenleeftijd komt
Duurt het nog een tijd voordat je met pensioen gaat? Dan beleg je automatisch meer in aandelen en andere beleggingen die zijn gericht op het behalen van een hoog rendement. Deze beleggingen hebben een hoger risico. Het rendement heb je nodig om een goed pensioen op te bouwen. En als het even slechter gaat zoals nu, dan is er nog voldoende tijd om dat in te lopen. Naarmate je pensioenleeftijd dichterbij komt, wordt het risico verlaagd en wordt je pensioenpot steeds meer belegd in staatsobligaties. Op dat moment wordt je pot niet of nauwelijks geraakt door dalingen van de aandelenkoersen.

De risico’s spreiden en beheren
Het is belangrijk om niet alles in dezelfde markt te beleggen. Daarom zorgen wij er voor dat je belegt in verschillende beleggingsfondsen met als doel een goed rendement te halen tegen een acceptabel risico. Wij kiezen daarbij voor je de beste vermogensbeheerders uit om je geld te beheren. Er wordt bijvoorbeeld belegd in Europese aandelen, Amerikaanse aandelen, aandelen in opkomende markten, maar ook in vastgoed en obligaties. LifeSight kijkt ook maandelijks over de verdeling van je beleggingen nog klopt. Als door flinke koerswijzigingen er te veel of te weinig wordt belegd in een bepaalde beleggingscategorie dan brengen wij dit weer in evenwicht.

De beleggingsaanpak evalueren
LifeSight kijkt elk jaar of de beleggingsaanpak aangepast moet worden aan de hand van de stand van de economie en verwachtingen naar de toekomst. Ook beoordeelt LifeSight of de gekozen vermogensbeheerders nog goed presteren. Zo proberen wij voor jou het beste resultaat te halen. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Zelf Beleggen

Beleg je in Zelf Beleggen dan kies je zelf de beleggingsfondsen en ben je zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de portefeuille.

Wat betekent dit voor jou?

Het geld dat je belegt is bestemd voor je pensioen, het is daarom belangrijk de lange termijn voor ogen te houden en kalm te blijven. De geschiedenis heeft bewezen dat de onrust weer zal wegtrekken en dat de economie op de lange termijn zal groeien. Daarnaast adviseren wij je om periodiek je pensioensituatie te bekijken. Dit kan uitgebreid via MijnLifeSight en samengevat via de LifeSight app.

Print page