Sfeerafbeelding Aantrekkelijke Werkgever 2 Girls Behind Screen

Aantrekkelijke werkgever, moderne pensioenregeling

10 juli 2019

Er bestaat een directe link tussen de waardering van medewerkers voor hun arbeidsvoorwaardenpakket en hun betrokkenheid bij de organisatie. Het is dus van belang arbeidsvoorwaarden aan te bieden die medewerkers waarderen. Naast een hogere waardering of betrokkenheid van bestaande medewerkers zorg je zo voor een aantrekkelijkere werkgeverspositie op de huidige krappe arbeidsmarkt.

De relatie tussen werkgever en werknemer is niet meer zoals vroeger. Werknemers verbinden zich niet langer voor hun hele werkende leven aan één werkgever. De overheid regelt minder en werknemers zijn mondiger en goed op de hoogte van wat er te koop is in de wereld. Ze weten steeds beter zelf waar hun behoeften liggen en verwachten dat werkgevers hierop inspelen. Voor werkgevers betekent dit een extra uitdaging, maar bovenal een extra kans!

Pensioen als arbeidsvoorwaarde

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en toch beginnen medewerkers zich er pas voor te interesseren na hun vijftigste. Door pensioen te plaatsen in het volledige pakket arbeidsvoorwaarden kun je mensen ertoe bewegen al eerder hiermee bezig te zijn. Het uiteindelijke doel is dat mensen beseffen dat pensioen heel belangrijk is.

Wat is de waarde?

Werkgevers betalen veel voor de pensioenregeling van hun medewerkers maar het communiceren van de waarde van pensioen blijft lastig. Het bieden van individuele keuzevrijheid en de mogelijkheid het pensioen aan te passen zodat het meer aansluit bij de persoonlijke situatie van de medewerker draagt bij aan de waardering en het bewustzijn.

Individuele keuzevrijheid voorop

De afgelopen jaren zijn steeds meer werkgevers overgestapt op beschikbare premieregelingen. Dit type regelingen biedt mogelijkheden voor keuzevrijheid en maatwerk. Dit kan bijvoorbeeld door de toezegging van een vast budget, waarbinnen medewerkers zelf de keuze hebben hoeveel zij in hun pensioenregeling willen investeren.

Maak het makkelijk

Door het bieden van eenvoudige en toegankelijke tools kun je werknemers ondersteunen bij hun individuele financiële planning. Zo help je medewerkers bij het uitstippelen van hun pad naar pensionering. Op deze manier kun je bijdragen aan het financiële welzijn van hun medewerkers.

Pensioen = inkomen voor later

Mensen vinden het niet plezierig om zich bezig te houden met pensioen. Want dat associëren ze met ouderdom en stoppen met werken. Veel medewerkers zijn vooral bezig met hun financiële situatie op dit moment en kunnen zich geen goed beeld vormen van zichzelf in de toekomst. Creëer bewustzijn onder je werknemers: pensioen is een belangrijk onderdeel van hun inkomen voor later.

Aantrekkelijke werkgever

Een moderne pensioenregeling biedt hiervoor mogelijkheden, waardoor mensen in actie komen voor een goed pensioen en zich bezig gaan houden met hun eigen toekomst. Dit is fijn voor werknemers maar ook zeker voor de werkgever. Organisaties die aandacht hebben voor de toekomst van hun medewerkers worden gezien als aantrekkelijkere werkgever, met gemotiveerde productieve medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie.

Partnerbanner HR Live
Print page