Roelofs kiest voor LifeSight pensioen­regeling

01 april 2020

“Een nieuwe pensioenregeling is niet even iets dat je even op een achternamiddag doorvoert. We vonden het als directie belangrijk dat we dit samen met de betrokkenen zouden bepalen onder leiding van een externe deskundige die de organisatie kent en onze taal spreekt”, aldus Stephen Haverkamp, directeur Bedrijfsvoering van Roelofs.

Roelofs is een familiebedrijf dat in 1960 is opgericht door Herman Roelofs. Van een kapitaalsintensief wegenbouwbedrijf is het getransformeerd naar een specialistisch integraal infrabedrijf.

Meer flexibiliteit en keuzevrijheid
Het bedrijf wil graag meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor de medewerker in de arbeidsvoorwaarden en dat elke euro goed besteed wordt. Het aflopen van het pensioencontract voor de bestaande middelloonregeling was voor Roelofs een mooi moment om een pensioenregeling en uitvoerder te zoeken die echt bij het bedrijf en de medewerkers past.

“We hebben het project groot en uitgebreid aangepakt. Pensioenadviseur Marion Vloedgraven is ingeschakeld om de situatie uit te leggen, door te rekenen en alternatieven te onderzoeken. Vervolgens hebben alle medewerkers de kans gekregen mee te denken in de Pensioen werkgroep, bestaande uit 7 werknemers van verschillende leeftijden, 3 werkgeversvertegenwoordigers en de adviseur.

Marion heeft ons gedurende het hele proces begeleid en ons op de juiste momenten van informatie voorzien en de keuzes voorgehouden. De Roelofs medewerkers in de Pensioen werkgroep hebben zich de materie eigen gemaakt om goed mee te kunnen beslissen. Er zijn scherpe vragen gesteld en goede suggesties gegeven, die ook opgevolgd zijn. Ook de communicatie naar de medewerkers was bij hun in goede handen”, vervolgt Haverkamp.

Belangrijke zaken voor Roelofs bij het bepalen van de regeling:

 • meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor de medewerkers
 • meer transparantie
 • goede prijs-kwaliteit verhouding
 • lage administratiekosten
 • stabielere pensioenlasten

Deze punten plus het aangekondigde pensioenakkoord hebben geleid tot de keuze voor een ‘flat-rate’ beschikbare premieregeling zonder verplichte medewerkersbijdrage, er is ook een compensatieregeling.

Bijsparen, beleggen en communicatie
Bijsparen is erg belangrijk voor Roelofs en het bedrijf wil dit stimuleren. Als de medewerker volledig bijspaart wordt voor een goed/boven marktconform pensioen gespaard, maar de medewerker kan ook kiezen voor meer cash nu in plaats van meer pensioen straks. Tenslotte zijn de wijze van beleggen en de manier van communiceren belangrijk voor Roelofs.

LifeSight biedt flexibele bijspaarmogelijkheden met goed inzicht voor de medewerkers via het portaal en met een efficiënt proces voor de werkgever. Ook de beleggingsmethodiek van LifeSight was een belangrijke reden om te kiezen voor LifeSight. Het sturen op een bepaald doelinkomen in plaats van een risicoprofiel werd gewaardeerd door de werkgroep. Ook de manier van communiceren sluit naadloos aan bij de wens van Roelofs haar medewerkers goed voor te lichten over hun pensioenregeling.

“Bij de selectie van de uitvoerder is er unaniem gekozen voor LifeSight. Zij maken moeilijke zaken duidelijk in gewone taal en hun tools zijn praktisch toepasbaar. Het unanieme advies is door de directie overgenomen. De directie is iedereen die betrokken is geweest dankbaar voor de geleverde inbreng. Wanneer er op pensioengebied weer veranderingen plaatsvinden, dan weten we welke partijen we weer aan tafel willen hebben!”

– Stephen Haverkamp, directeur Bedrijfsvoering van Roelofs

Intensief communicatietraject

 • Na de keuze voor LifeSight volgde er een intensief communicatietraject met:
 • Nieuwsbrieven
 • Individuele brieven
 • Presentaties
 • Inloopspreekuren
 • Nieuwjaarsgroet
 • Pensioenborrel

Meer dan 80% van de medewerkers was aanwezig bij een van de presentaties met als resultaat dat binnen 3 maanden 79% van de werknemers in hun MijnLifeSight-omgeving aan de slag is gegaan.

“Het was super om te zien hoe Roelofs dit traject samen met haar medewerkers heeft aangepakt. Het geeft blijk van een groot vertrouwen onderling. Er heeft nogal een verandering plaatsgevonden; van een verzekerde middelloonregeling naar een ‘flat-rate’ beschikbare premieregeling, maar door het intensieve traject is dit proces heel natuurlijk verlopen. Mooi om de energie en het hoge kennisniveau binnen dit bedrijf te zien. Als adviseur ben ik trots op het eindresultaat,”

– Marion Vloedgraven van Korn Ferry

Print page