Rendementen 2019 LifeSight fondsen

Bij LifeSight bouw je pensioen op door te beleggen. Je pensioenuitkering is daarom mede afhankelijk van het rendement op je pensioenkapitaal. In dit bericht informeren wij je over beleggen bij LifeSight en wat het rendement op de LifeSight fondsen is geweest over het jaar 2019.

Slim Beleggen bij LifeSight

LifeSight zorgt ervoor dat je pensioenbeleggingen aansluiten bij je levensfase. Ben je bijvoorbeeld jong, dan beleg je automatisch meer in het Rendement fonds. Dit fonds is gericht op het behalen van een hoog rendement. Dit rendement heb je nodig om een goed pensioen op te bouwen. Naar mate je pensioendatum dichterbij komt, beleg je meer in Matching fondsen met een risicomijdend karakter.

Het geld wat je gespaard hebt bij LifeSight gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering aan te kopen. Je geeft het gespaarde kapitaal dan aan de verzekeringsmaatschappij van jouw keuze en je krijgt daar een levenslange, maandelijkse, pensioenuitkering voor terug.

Hieronder staat een overzicht van de behaalde rendementen van de LifeSight beleggingsfondsen, zowel over het jaar 2019 als sinds de start van de fondsen (4 november 2014). De behaalde rendementen van de LifeSight fondsen worden in dit overzicht vergeleken met de rendementen van de fondsbenchmarks. De benchmark is een meetlat om de prestaties van de LifeSight fondsen te vergelijken en te kunnen beoordelen.

Alle getoonde beleggingsrendementen van de LifeSight fondsen zijn voor aftrek van de jaarlijkse beheerkosten (OCF) maar na aftrek van alle jaarlijkse transactiekosten.

2019 fondsrendement2019
benchmark
Sinds start fondsrendement (gemiddeld per jaar)Sinds start benchmark
(gemiddeld per jaar)
LifeSight Matching Kort fonds6,48%7,48%3,14%2,51%
LifeSight Matching Lang fonds12,07%16,99%6,60%5,49%
LifeSight Rendement fonds23,71%23,37%8,83%8,49%