Rendementen 2018 lifesight fondsen

Bij LifeSight bouw je pensioen op door te beleggen. Je pensioenuitkering is daarom mede afhankelijk van het rendement op je pensioenkapitaal. In dit bericht informeren wij je over beleggen bij LifeSight en wat het rendement op de LifeSight fondsen is geweest over het jaar 2018.

Slim Beleggen bij LifeSight

LifeSight zorgt ervoor dat je pensioenbeleggingen aansluiten bij je levensfase. Ben je bijvoorbeeld jong, dan beleg je automatisch meer in het Rendement fonds. Dit fonds is gericht op het behalen van een hoog rendement. Dit rendement heb je nodig om een goed pensioen op te bouwen. Naar mate je pensioendatum dichterbij komt, beleg je meer in Matching fondsen met een defensief karakter. Het geld wat je gespaard hebt bij LifeSight gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering aan te kopen. Je geeft het gespaarde kapitaal dan aan een verzekeringsmaatschappij en krijgt daar een levenslange maandelijkse pensioenuitkering voor terug.

Hieronder tref je een overzicht aan van de behaalde rendementen van de LifeSight beleggingsfondsen, zowel over het jaar 2018 als sinds de start van de fondsen (4 november 2014). De behaalde fondsrendementen worden in dit overzicht afgezet tegen de rendementsontwikkeling van de fondsbenchmarks, een meetlat om de prestaties van de LifeSight fondsen te vergelijken.

Alle getoonde beleggingsrendementen van de LifeSight fondsen zijn netto, dus na aftrek van alle kosten.

2018 fondsrendement

2018
benchmark

Sinds start fondsrendement (gemiddeld per jaar)

Sinds start benchmark
(gemiddeld per jaar)

LifeSight Matching Kort fonds

-0,6%

-0,5%

2,0%

1,4%

LifeSight Matching Lang fonds

4,0%

-0,5%

4,9%

2,9%

LifeSight Rendement fonds

-4,9%

-4,4%

5,0%

5,2%

In de beleggingsrendementen is geen rekening gehouden met de korting op de beleggingskosten (OCF) die met je werkgever is afgesproken. De korting wordt maandelijks met je verrekend door extra pensioenkapitaal aan te kopen.