Fondsinformatie

Ieder kwartaal stelt LifeSight factsheets beschikbaar van de drie LifeSight fondsen en van alle beleggingsfondsen die aangeboden worden binnen de beleggingsoptie Zelf Beleggen. De factsheets kun je inzien via de links op deze pagina en geven je op bondige wijze inzicht in het beleggingsbeleid, de gehanteerde benchmark, de behaalde beleggingsrendementen en de samenstelling van de beleggingen op hoofdlijnen. De Essentiële Beleggersinformatie (EBi) factsheet van de beleggingsfondsen binnen de beleggingsoptie Zelf Beleggen wordt jaarlijks geactualiseerd en is ook via een link op deze pagina in te zien.