Pensioenakkoord

Met het pensioenakkoord en het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen stapt Nederland over naar een ander pensioenstelsel. Uiterlijk op 1 januari 2027 moet aan het nieuwe pensioenstelsel worden voldaan. Dit betekent dat de pensioenregelingen van uw klanten moeten worden gewijzigd. Op de werkgeverpagina zijn de belangrijkste wijzigingen in kaart gebracht.

Als pensioenadviseur neemt u een centrale rol in bij de begeleiding van uw klant naar een nieuwe regeling. Voor een succesvolle transitie is een goede samenwerking tussen de pensioenadviseur en LifeSight cruciaal.

Om onze dienstverlening ook op dit vlak zo goed mogelijk te laten aansluiten, gaan wij met zo veel mogelijk pensioenadviseurs in gesprek. Dit kan bijvoorbeeld zijn via een 1 op 1 afspraak, webinar of ander medium. Wilt u nu meer weten? Download onze meest recenteĀ presentatie. U kunt ook zelf een afspraak met ons maken. Neem daarvoor contact op met Edwin van den Oever of Bart Snijder.

Bart Snijder
06 51 36 84 71
bart.snijder@lifesight.com

Edwin van den Oever
06 51 61 53 73
edwin.van.den.oever@lifesight.com