Variabele pensioenuitkering: van opbouwfase naar uitkering

04 mei 2020

Het uitgangspunt om een deelnemer niet meer van één aankoopmoment afhankelijk te laten zijn maar meer flexibiliteit te bieden op de pensioendatum is in de basis een goede.

Waarom zou je de hoogte van je inkomen na pensioneren gegarandeerd op hetzelfde, nominale, niveau willen houden? Met de huidige lage rentes en de toenemende solvabiliteitseisen van verzekeraars is dit ook nog eens kostbaar. Daarnaast is de kans reëel dat het bestedingspatroon en de koopkracht van deelnemers over de jaren heen wijzigt. De wetgever heeft een in essentie goed idee uitgewerkt tot een wet die in de praktijk heel complex is uit te voeren. Met als gevolg veel verschillende interpretaties, een diversiteit aan producten voor de uitkeringsfase bij verzekeraars en nog weinig uitvoerders die één oplossing bieden voor zowel de opbouw- als uitkeringsfase.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is het fenomeen variabele uitkering via een eenvoudige methode vormgegeven. Als deelnemer heb je naast het aankopen van een vaste periodieke uitkering, ook de keuze om geld uit je kapitaal te onttrekken terwijl de rest belegd blijft. Mits dit op een verstandige wijze wordt gedaan is dit een prima alternatief. In onze Britse LifeSight propositie bieden wij dit ‘drawdown’ product waarbij we deelnemers via slimme online tooling laten zien wat de impact is van een bepaalde drawdown strategie en verzorgen we tevens de uitkeringen.

“Deelnemers kunnen een pensioenuitkering bepalen die aansluit bij een gewenst besteedbaar inkomen”

De ambitie van LifeSight in Nederland

LifeSight’s missie is het verbeteren van de pensioenresultaten van deelnemers. Naast het selecteren van de beste partijen in de markt op het gebied van beleggen, verzekeren en administreren doen wij dit door maatwerk beleggingen en persoonlijke slimme communicatie. In de opbouwfase wordt het pensioen in netto reële bedragen gecommuniceerd en vergeleken met het benodigd inkomen van een deelnemer op de pensioenleeftijd. Deelnemers kunnen een pensioenuitkering bepalen die aansluit bij een gewenst besteedbaar inkomen. Op basis van dit uitgangspunt wordt automatisch een passende beleggingsmix gekozen uit een grote set van lifecycles. Het bieden van een variabele uitkering die de koopkracht van de deelnemers zo veel mogelijk beschermt gedurende de uitkeringsfase sluit dus naadloos aan bij onze missie en propositie in de opbouwfase. Onze maatwerk beleggingstrategie loopt in de uitkeringsfase door op basis van de genoemde uitgangspunten en doelstellingen van de deelnemer. LifeSight heeft de ambitie om binnen enkele jaren deze geïntegreerde vorm van opbouwen en uitkeren aan te bieden. Tot dan biedt LifeSight een oplossing om voor te sorteren op een variabele pensioenuitkering in de opbouwfase.

“Naast educatie en begeleiding bij het keuzeproces online, kan een deelnemer ook telefonisch toelichting en advies krijgen.”

Begeleiding van de deelnemer naar de best passende oplossing

In de vorige editie van de nieuwsbrief vertelden wij u al over de begeleiding van deelnemers die LifeSight biedt bij het maken van keuzes in de opbouwfase. Naast educatie en begeleiding bij het keuzeproces online, kan een deelnemer ook telefonisch toelichting en advies krijgen. De uitdaging van vandaag is dat aanbieders in de markt andere keuzes maken bij het vormgeven van de variabele uitkeringsproducten.

In een standaard DC oplossing met 3 lifecycles is de kans klein dat op basis van het risicoprofiel de beleggingsmix eindigt met een percentage in zakelijke waarden dat aansluit bij de variabele uitkeringsproducten in de markt. Als een PPI ervoor kiest om aansluiting te zoeken bij het variabele pensioenproduct van de gelieerde verzekeraar wordt de keuze van de deelnemer beperkt. Stel dat de standaard DC oplossing eindigt met 35% in zakelijke waarden en het variabele uitkeringsproduct van de gelieerde verzekeraar gaat ook uit van 35% in zakelijke waarden. Welke oplossing bied je een deelnemer met een hoger risicoprofiel en behoefte aan een oplossing met meer dan 35% in zakelijke waarden of juist een lager risicoprofiel?

LifeSight is hier in onze ogen beter gepositioneerd. In de opbouwfase heeft LifeSight naast 86 lifecycles voor vaste uitkeringen ook 86 lifecycles die voorsorteren op variabele uitkeringen. Hiermee kan ook bij een voorkeur voor een variabele uitkering maatwerk worden geleverd op basis van de wensen van de deelnemer. Tevens kan beter aangesloten worden bij de variëteit aan productoplossingen in de markt. Tot het moment dat LifeSight zelf een persoonlijke variabele uitkering verzorgt, bieden wij deelnemers een flexibele oplossing en passende begeleiding naar de variabele uitkeringsproducten in de markt.

Print page