Rendement telt, maar na aftrek van uitvoeringskosten

04 mei 2020

Door beleggingsspecialist Jeroen Molenaar

Bij een beschikbare premieregeling wordt de jaarlijkse premie belegd. De hoogte van het vermogen dat een deelnemer opbouwt is afhankelijk van de hoogte van de premie en van het beleggingsrendement. Het beleggingsrendement dat LifeSight behaalt is daarmee direct van invloed op hoogte van het inkomen na pensioneren van onze deelnemers. Maar hoe kunt u het behaalde beleggingsrendement beoordelen? En wat is de impact van kosten op het beleggingsrendement?

Een oordeel over beleggingsprestaties

In de praktijk worden beleggingsprestaties vaak beoordeeld aan de hand van de behaalde rendementen. Dat is makkelijk omdat rendementen vaak maandelijks beschikbaar zijn. Om de behaalde rendementen te beoordelen kunnen deze worden afgezet tegen een relevante meetlat (zoals de benchmark van het fonds). Of eenvoudig worden vergeleken met de rendementen van andere soortgelijke beleggingsfondsen. LifeSight presenteert ook maandelijks de behaalde fondsrendementen, maar ook de rendementen van de relevante meetlatten (fondsbenchmarks). Zo kunt u periodiek onze beleggingsrendementen toetsen.

“Zodoende zijn we in staat om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden.”

De impact van uitvoeringskosten

Maar er is meer. Beleggen gaat ook gepaard met uitvoeringskosten. Hierdoor gaat een gedeelte van het rendement verloren. Zo worden er jaarlijks beheerkosten in rekening gebracht, maar bijvoorbeeld ook aankoopkosten om de maandelijkse premie te beleggen. En door de jaren heen worden aan- en verkoopkosten gemaakt om de beleggingen in lijn te brengen met een voor de deelnemer passende beleggingsmix.

De impact van uitvoeringskosten kan aanzienlijk zijn, juist vanwege de lange periode waarover pensioen wordt opgebouwd. In onderstaande tabel ziet u wat de impact is van uitvoeringskosten op het vermogen op pensioendatum, ervan uitgaande dat een 30-jarige deelnemer 38 jaar lang € 100 per maand inlegt bij een rendement van 4% per jaar.

Doordat LifeSight samenwerkt met de beste partijen kunnen wij een optimaal handelsproces inrichten. Binnen LifeSight zorgen we er voor dat het aantal beleggingstransacties zo laag mogelijk blijft, en als we toch moeten handelen doen we dit tegen de laagst mogelijke kosten. Zo houden we de uitvoeringskosten zo laag mogelijk.

Minder transacties

LifeSight handelt voor haar deelnemers bewust maar enkele keren per maand. Dit maakt het mogelijk om transacties van verschillende deelnemers op te sparen en te bundelen. Zo strepen we aankopen en verkopen van deelnemers in de LifeSight fondsen zoveel mogelijk tegen elkaar weg. Alleen het netto bedrag dat overblijft verhandelen wij op de beurs.

De beleggingsmix van onze deelnemers verandert door de tijd, waarbij het beleggingsrisico wordt verlaagd naarmate de pensioendatum in zicht komt. Die verandering in de beleggingsmix door de tijd heen verloopt bij LifeSight bewust heel geleidelijk. Zodoende wordt met de maandelijkse premie inleg de beleggingsmix al grotendeels bijgestuurd (dit noemen we ‘herbalancering’) en zijn aparte aan-of verkopen vaak niet nodig. Ook voorkomt LifeSight zo weer onnodige transacties, die aan- en verkoopkosten met zich meebrengen.

Zo bespaart LifeSight met haar handelsproces elke maand fors op het aantal transacties dat moet worden uitgevoerd. Minder transacties betekent minder transactiekosten; met als voordeel voor de deelnemers dat LifeSight hierdoor geen aan- of verkoopkosten rekent voor haar LifeSight fondsen.

Lage transactiekosten

LifeSight is zelf geen vermogensbeheerder. Doordat wij alle beleggingen uitbesteden aan specialisten kunnen we de beste partijen selecteren. Dit leidt tot de beste kwaliteit, maar bespaart ook uitvoeringskosten. Een van de aspecten waarop LifeSight namelijk de specialisten selecteert is het transactieproces en de hoogte van de transactiekosten die de vermogensbeheerders in rekening brengen.

Uniek handelsproces

Wat het handelsproces van LifeSight werkelijk uniek maakt is de manier waarop wij de aan- en verkopen in onze LifeSight fondsen afrekenen. Als wij voor een deelnemer herbalanceren, bijvoorbeeld door het LifeSight Rendement fonds te verkopen in ruil voor het LifeSight Matching Kort fonds, dan hanteren wij voor zowel de koop als de verkoop een fondskoers van dezelfde handelsdag. Hierdoor voorkomen we dat deelnemers tijdens een herbalancering een paar dagen niet belegd zijn op de financiële markten. Als dit gebeurt noemen we dat een ‘verlies van marktexposure’. Omdat koersen op de financiële markten aanzienlijk op en neer kunnen gaan, kan behoud van marktexposure een aanzienlijke impact hebben op het uiteindelijk op te bouwen pensioenkapitaal.

Samenvattend

Ons doel is om de beste pensioenuitkomsten te realiseren voor onze deelnemers. Wij werken als onafhankelijke pensioenuitvoerder samen met de beste partijen in de markt en zijn tegelijkertijd in staat om een optimaal handelsproces in te richten. Dat zorgt voor minder transacties, voor lagere transactiekosten en het voorkomt dat deelnemers tijdelijk niet belegd zijn bij het uitvoeren van herbalanceringen. LifeSight beperkt hierdoor de impact van uitvoeringskosten op het behaalde rendement. En dit alles komt ten goede aan het pensioen van onze deelnemers.

LifeSight is volledig transparant over de doorlopende uitvoeringkosten. De Lopende Kosten Factor (ook wel Ongoing Cost Figure (OCF) genoemd) die wij inhouden binnen de LifeSight fondsen dekt alle doorlopende jaarlijkse kosten en onze winstmarge. Alleen de kosten van de transacties binnen de LifeSight fondsen vallen hier buiten en komen direct ten laste van het behaalde rendement.

Print page