Pensioen dat past bij Vinex Valerie en Zelfstandige Zeno

04 mei 2020

De ene werknemer zoekt zijn geldzaken zelf uit.
De ander heeft juist wat hulp nodig.

Pensioencommunicatie treft eerder doel als het rekening houdt met die verschillende persoonlijkheden.

Uit het onderzoek Pensioen dat past blijkt dat veel werknemers weten dat ze hun pensioensituatie moeten checken, maar dat ze zelden in actie komen. Met de onderzoeksresultaten zijn vijf types of persona’s beschreven. Iedere persona vraagt om een andere wijze van benaderen en communiceren. Als we weten bij welke persona een werknemer hoort, kunnen zijn werkgever en LifeSight de beste manier vinden om met hem over pensioen te communiceren en zijn betrokkenheid te verhogen. De kans is groot dat de werknemer daardoor eerder in actie komt.

De vijf persona’s stellen zich aan ons voor. Ze zijn in elk bedrijf te vinden. De verdeling over de vijf persona’s verschilt per werkgever. Een adviesbureau heeft veel Zelfstandige Zeno’s in dienst. Bij een productiebedrijf lopen waarschijnlijk meer Bezorgde Bernards rond. De persona’s kunnen zowel man als vrouw zijn.

Daarna geven wij kort aan waar we op moeten letten als we deze persona’s bij hun pensioen willen betrekken en hen in actie willen krijgen.

Vinex Valerie (42)

‘Na mijn mbo-opleiding kinderopvang kon ik direct aan de slag bij een crèche hier in de buurt. Na de geboorte van onze eerste ben ik minder gaan werken. Mijn man werkt voltijds bij een installatiebedrijf. Samen verdienen we zo’n tweemaal modaal per jaar. Daarvan kunnen we prima rond komen.

Je geldzaken goed regelen is belangrijk. We willen weten waar we aan toe zijn. Daarom zetten we ons geld liever op een spaarrekening dan dat we gaan beleggen. Het is wel jammer dat de rente zo laag is. We willen wat geld opzij zetten voor de studie van de kinderen. Eigenlijk zouden we iets meer moeten sparen, maar het is soms leuker om je geld uit te geven.’

Benadering
Valerie wil ondersteund worden door haar actief te informeren over haar persoonlijke mogelijkheden om aanvullend te sparen voor pensioen; wat is de jaarlijkse bijspaarruimte en wat zou dit voor resultaat kunnen opleveren. Valerie wint het liefst advies in voordat ze belangrijke financiële keuzes maakt, integraal financieel advies is waardevol voor haar omdat zij zelf over weinig kennis beschikt. Gezien haar lage risicobereidheid is het van belang om goed uit te leggen wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Toegankelijke, overzichtelijke en persoonlijke pensioeninformatie via een werknemersportaal en toegang tot een adviseur zijn voor haar belangrijke hulpmiddelen.

Zelfstandige Zeno (42)

‘Na mijn studie bedrijfskunde kwam ik terecht bij een telecombedrijf. Ik geef nu al weer een paar jaar leiding aan een aantal accountmanagers voor zakelijke klanten. Ik verdien ruim bovenmodaal.

Ik ben goed op de hoogte van financiële producten. Het lukt me goed om te sparen. Ik vind het prettig geld achter de hand te hebben als ik bijvoorbeeld opeens een verre reis wil gaan maken. Omdat ik mijn geld direct wil kunnen gebruiken, staat het op een spaarrekening. Bij pensioen vind ik flexibiliteit van belang. Je weet nooit hoe je situatie gaat veranderen.’

“Bij pensioen vind ik flexibiliteit van belang. Je weet nooit hoe je situatie gaat veranderen.”

Benadering
Voor Zeno is het belangrijk dat hij een grote mate van keuzevrijheid en maatwerk ervaart, zonder dat hij wordt blootgesteld aan de risico’s van verkeerde beleggingsbeslissingen.

In pensioen context kan dit bijvoorbeeld door samen met Zeno zijn wensen en middelen in kaart te brengen en door middel van geautomatiseerde rekenmodellen een beleggingsmix te presenteren waarmee een goede kans bestaat dat hij de gewenste eindsituatie bereikt. Omdat hij flexibel wil zijn in de aanwending van het opgebouwde pensioenkapitaal, is het voor hem belangrijk te weten dat hij de beleggingsmix kan aanpassen als hij dat wil.

Hij heeft vertrouwen in financiële instellingen en in zijn werkgever. Zij kunnen hem helpen met financieel advies dat dieper gaat dan bij de gemiddelde persoon.

Gemiddelde Gerda (46)

‘Ik werk in deeltijd bij een kapper. Dat doe ik al jaren en dat bevalt me prima. Ik verdien misschien niet zoveel, maar ik heb ook niet zoveel nodig. Bovendien zijn de kinderen bijna het huis uit.

Geldzaken houd ik het liefst simpel. Geef mij maar een spaarrekening. Ik moet niet denken aan beleggen. Als ik een besluit moet nemen over ingewikkelde zaken vraag ik altijd even raad aan mijn zwager. Die werkt bij een bank.’

Benadering
Gerda houdt van eenvoudige financiële producten. Laagdrempelige informatie over financiële zaken helpt Gerda bij het maken van belangrijke keuzes. Zeker als we die informatie koppelen aan haar persoonlijke situatie; bijvoorbeeld een bericht over een aanvullende overlijdensverzekering voor haar partner als uit de pensioenadministratie blijkt dat Gerda is getrouwd. Voor Gerda is het prettig als op het gebied van pensioen het aantal keuzemogelijkheden beperkt blijft. Veel flexibiliteit is ook ingewikkeld.

Avontuurlijke André (38)

‘Ik ben consultant bij een organisatieadviesbureau. Het is hard werken, maar ik verdien ook goed. Het is wel jammer dat ik mijn kinderen soms weinig zie omdat ik lange dagen maak. Bovendien ga ik regelmatig kitesurfen. Ik heb net een nieuwe plank plus bijpassende wetsuit gekocht. Best duur, maar wel het nieuwste model. Die aankoop was wel een aanslag op onze spaarrekening.

Elke maand gaat een flink deel van mijn salaris naar pensioen. Ik vraag me af of ik met dat geld niet beter mijn hypotheek kan aflossen. Wie weet dat?’

Benadering
André heeft behoefte aan een pensioenproduct met beperkte keuzemogelijkheden. Hij denkt er vaak niet aan te sparen voor de lange termijn dus aansporing tot sparen voor pensioen is voor hem van cruciaal belang. Dat kan bijvoorbeeld door hem te wijzen op eenvoudige manieren om extra te sparen voor zijn pensioen. Financieel advies valt in goede aarde bij André, hierop kunnen we inspelen door adviesgesprekken, workshops en/of inloopspreekuren aan te bieden.

Bezorgde Bernard (41)

‘Ik werk al van jongs af aan in de bouw. Ik begon als metselaar. Bij de vorige crisis verloor ik mijn baan. Ik ben gelukkig waar aan de slag, maar wel op een tijdelijk contract. Ik heb liever zekerheid en een wat hoger loon. Ik verdien 39.000 bruto per jaar. Dat is best krap met een paar opgroeiende kinderen in huis. Aan sparen kom ik niet toe.

Sinds de crisis kijk ik anders naar banken. Ik vertrouw ze nog steeds niet. Daarom stap ik niet snel naar een financieel adviseur. Ik zoek het zelf wel uit.’

Benadering
Bernard heeft geen belangstelling voor sparen. Herkenbare voorbeelden kunnen hem helpen om wel het belang van sparen in te zien. We kunnen hem activeren door dat op gepaste momenten te doen. Een cursus om de kennis over financiële zaken bij te spijkeren, kan de onzekerheid van Bernard over zijn geldzaken verminderen. Slimme standaard oplossingen die aansluiten bij zijn persoonlijke kenmerken helpen hem voldoende te sparen.

Verantwoording

In opdracht van LifeSight ondervroeg onderzoeksbureau No Ties in juni 2017 2023 werknemers bij bedrijven met meer dan honderd werknemers over hun spaar- en pensioengedrag. LifeSight heeft dit onderzoek uitgevoerd om daarover meer inzicht te krijgen en daarmee haar (communicatie)propositie te toetsen en waar nodig te verbeteren.

Print page