LifeSight biedt doorbeleggen na pensionering

04 mei 2020

LifeSight biedt vanaf 1 oktober 2017 doorbeleggen na pensionering, een volwaardig concept dat onze deelnemers in staat stelt om naast een vaste en gegarandeerde pensioenuitkering, een variabele pensioenuitkering te kiezen waarbij het pensioenkapitaal langer belegd blijft. Dit biedt kans op een hogere pensioenuitkering. Daar staat wel tegenover dat de klant ook langer het beleggingsrisico draagt. Deze nieuwe mogelijkheid wordt krachtig ondersteund vanuit de unieke aspecten van het Persoonlijk Pensioen Inzicht product van LifeSight: een persoonlijke beleggingsmix, maatwerk communicatie en de samenvoeging van best-in-class partners tot één propositie.

1. Nu

Deelnemer kiest een eigen pensioenleeftijd. De onderliggende individuele beleggingsmix wordt vervolgens automatisch aangepast.

2. Vanaf 8 jaar vóór voorkeurspensioenleeftijd

Deelnemer krijgt email alert, doet risicobereidheidstoets en geeft voorkeur aan voor vaste of variabele pensioenuitkering via MijnLifeSight. De beleggingsmix wordt aangepast conform keuze en impact op het risico en verwachte pensioenuitkering die bij de keuze hoort, wordt getoond in het deelnemersportaal (MijnLifeSight). Eerder een voorkeur doorgeven is ook mogelijk via MijnLifeSight.

Deelnemer kan kiezen voor telefonische ondersteuning bij de keuze. Indien deelnemer geen keuze maakt blijft de beleggingsmix afgestemd op vaste pensioenuitkering.

3. Eén jaar vóór pensioenvoorkeursleeftijd

Deelnemer krijgt email alert. Via een vergelijkingssite en persoonlijk advies wordt informatie aangeboden over vaste of variabele Pensioenuitkering op basis van de markttarieven van verschillende aanbieders. Een offerte kan online worden opgevraagd. Een deelnemer kan ook telefonisch om advies vragen. Er wordt automatisch contact opgenomen indien hij eerder om telefonisch om advies of informatie heeft gevraagd.

4. Zes maanden vóór pensioenvoorkeursleeftijd

Deelnemer krijgt email alert. Via een vergelijkingssite en persoonlijk advies wordt informatie aangeboden over vaste of variabele pensioenuitkering en offerte kan worden opgevraagd. Een deelnemer kan telefonisch om advies of informatie vragen. Indien er eerder telefonisch contact is geweest wordt de deelnemer automatisch gebeld voor een laatste afstemming. De deelnemer kiest voor een vaste of variabele uitkering.

De eerste stap was al gezet: age styling

Binnen de kaders van het pensioenreglement kunnen onze deelnemers al via het portaal hun eigen pensioenleeftijd kiezen. Dan passen wij automatisch de onderliggende individuele beleggingsmix aan vanwege de gewijzigde beleggingshorizon van de deelnemer. Dit wordt ook wel age styling genoemd.

Voorsorteren in de opbouwfase

Bij een variabele pensioenuitkering, blijft gedurende de uitkeringsfase (een deel van) het pensioenkapitaal belegd. Daardoor wordt een hoger rendement en dus een beter pensioen verwacht. De keerzijde is natuurlijk wel dat de gepensioneerde nog beleggingsrisico loopt. Voor deelnemers met een voorkeur voor een variabele pensioenuitkering is het verstandig een andere afbouw van het beleggingsrisico te hanteren dan voor deelnemers die van plan zijn een vaste pensioenuitkering aan te kopen. Voor de eerstgenoemde deelnemers zal de beleggingshorizon immers (deels) verder weg komen te liggen.

Een deelnemer daarom via het werknemersportaal MijnLifeSight voorsorteren op een variabele of een vaste pensioenuitkering. Wij wijzen onze deelnemers daarop via een persoonlijke email alert. Deze e-mail alert is onderdeel van onze persoonlijke communicatie met de deelnemer. Bij belangrijke levensgebeurtenissen helpen wij hen om te controleren of zij hun pensioen en bijbehorende verzekeringen aan moeten passen. Ook in MijnLifeSight wordt het voorsorteren op een variabele of een vaste pensioenuitkering toegevoegd als (openstaande) keuze in de pensioenplanner van de deelnemer.

“De beleggingsmix wordt in lijn gebracht met de keuze van de deelnemer”

Bij het voorsorteren op een variabele of een vaste pensioenuitkering brengen wij de lifecycle beleggingsmix in lijn met de keuze van de deelnemer. Kiest hij of zij voor een variabele uitkering, dan zal het aandeel in het rendementsgedeelte van de portefeuille groter zijn ten opzichte van een beleggingsmix die voorsorteert op een vaste uitkering. Het aandeel van de rendementsportefeuille en de manier van risico afbouwen is afhankelijk van het risicoprofiel van de deelnemer.

De ene klant heeft voldoende aan slimme online tooling, een andere klant wil graag persoonlijk geholpen worden. LifeSight faciliteert klanten die op zoek zijn naar persoonlijke ondersteuning door na een online ‘bel me terug verzoek’ telefonisch contact op te nemen. Zo stelt LifeSight haar deelnemers in staat een weloverwogen keuze te maken op een manier die bij hen past. Klanten die geen voorkeur doorgeven blijven in een lifecycle beleggingsmix die voorsorteert op de aankoop van een vaste uitkering.

Definitief kiezen bij pensionering

Het voorsorteren op een vaste of variabele uitkering is nog geen definitieve keuze maar een belangrijke stap in de richting van een persoonlijk passende pensioenuitkering. Een persoonlijk pensioen betekent niet alleen maatwerk bieden bij beleggen en persoonlijke communicatie tijdens de opbouw. Het is ook begeleiding bij het kiezen van de uitkeringsvorm en productoplossing die past bij de persoonlijke situatie van de deelnemer.

In de markt zien wij dat aanbieders verschillende keuzes maken. De ene oplossing past beter bij de persoonlijke situatie van een deelnemer dan de andere. LifeSight heeft er daarom voor gekozen haar oplossing voor de variabele uitkering aan te laten sluiten op haar werkwijze voor het keuzeproces van een vaste uitkering.

Eén jaar voor de voorkeurspensioenleeftijd ontvangt de deelnemer een email alert dat het pensioen in zicht is. Wij wijzen de deelnemer op de LifeSight vergelijkingssite die wij met Apple Tree aanbieden en waarin vaste en variabele uitkeringen van de belangrijkste aanbieders in Nederland vergeleken kunnen worden. Apple Tree is gespecialiseerd in vraagstukken met betrekking tot pensioenaankoop. Onze deelnemers kunnen bij Apple Tree informatie en advies krijgen over de aankoop van vaste of variabele uitkeringen via online tooling. Het is ook mogelijk via deze site een offerte op te vragen.

“Persoonlijke begeleiding bij het maken van de definitieve keuze.”

Naast de vergelijkingssite worden deelnemers indien gewenst integraal ondersteund via een persoonlijke traject waarin deelnemers telefonisch worden begeleid bij het maken van een definitieve keuze voor een vaste, variabele of gecombineerde uitkering. Ook wordt er productadvies gegeven over de verschillende soorten producten die door verzekeraars worden aangeboden en indien gewenst wordt de administratieve afhandeling verzorgd.

Zes maanden van tevoren worden klanten wederom op de hoogte gebracht van het aankomende pensioen, de vergelijkingssite en de telefonische ondersteuning. Ook wordt op dit moment een voorstel geleverd vanuit de standaardaanbieder Aegon voor een vaste en variabele uitkering.

Bekijk hier de Aegon uitkering.

Klanten daadwerkelijk helpen bij keuzes

Klanten moeten steeds vaker keuzes maken voor het pensioen zoals bijvoorbeeld tussen een vast of variabel pensioen. LifeSight helpt hierbij. Vaak bieden uitvoerders hulplijnen, begeleiding of pensioencoaching, waarbij uiteindelijk geen advies wordt gegeven. Het probleem komt hierdoor uiteindelijk toch weer bij de klant te liggen. Met als gevolg keuzestress, verkeerde keuzes of uitstelgedrag.

LifeSight kiest daarom in haar benadering voor online tooling via haar werknemersportaal, aangevuld met onafhankelijke begeleiding en deeladvies op basis van de WFT richtlijnen als haar deelnemers daar behoefte aan hebben. Dit doet zij in de opbouwfase met haar partner Financial Life Support en als de uitkeringsfase aanbreekt via AppleTree.Zo ondersteunen wij onze deelnemers optimal bij het vinden van de juiste route naar een persoonlijke pensioenuitkering die bij hen past.

Print page