FITage – voor financiële gezondheid van medewerkers

29 oktober 2021

Uit onderzoek blijkt dat de financiële gezondheid van medewerkers een belangrijk onderdeel is van hun totale welzijn. Bij LifeSight geven we hier al dagelijks invulling aan door pensioen te plaatsen in het totale financiële plaatje van medewerkers en hen te activeren hiermee aan de slag te gaan. Ook adviseurs en werkgevers kunnen we inzicht bieden zodat zij gericht kunnen bijdragen aan het vergroten van de financiële gezondheid van medewerkers.

Wij maken hiervoor onder andere gebruik van data uit onze administratie én ons deelnemersportaal. Deze data verwerken we in onze FITage rapportage. Dit geeft pensioenadviseurs en werkgevers inzicht in: 

 • Het gebruik van het portaal
 • De keuzes die medewerkers maken op het gebied van bijsparen, ANW-hiaat en (voorsorteren op door-) beleggen
 • De pensioengereedheid: gaan de deelnemers hun gewenste pensioen halen? 

De FITage rapportage biedt mooie aanknopingspunten om na te denken over vervolgacties zoals aanvullende presentaties, persoonlijke gesprekken of op maat gemaakte e-mailberichten aan de medewerkers. Maar ook kan de informatie uit de rapportage worden meegenomen in een beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Vanuit LifeSight denken wij natuurlijk graag mee als het gaat om aanvullende communicatie of aanpassingen van de pensioenregeling. 

Uiteraard is de anonimiteit in deze rapportages gewaarborgd. 

Meer zorgen = meer verzuim en minder motivatie 

We zien al een paar jaar dat er steeds meer mensen zijn die zich zorgen maken om hun financiële zekerheid. Uit onderzoek van 2019 bleek al dat 1 op de 3 Nederlandse werknemers leeft van loonstrook naar loonstrook en geen financiële buffer heeft. Uit recent onderzoek van Nibud blijkt dat mensen zich door de corona-crisis meer zorgen maken over hun financiën dan voorheen. Bijna 30 procent van alle ondervraagden heeft onvoldoende financiële middelen achter de hand om twee maanden zonder inkomen te kunnen opvangen.

Uit ander onderzoek van Nibud blijkt dat medewerkers met financiële stress gemiddeld 7 dagen per jaar verzuimen en 20% minder productief zijn. Gemiddeld “kost” een medewerker met financiële stress een werkgever dus ongeveer 13.000 euro op jaarbasis. Het hebben van financiële zorgen kan leiden tot stress en stress kan leiden tot langdurig verzuim.

Bijsparen voor hoger pensioen

Als we kijken naar pensioen, dan is ruim 60% van mening dat de generatie die nu met pensioen is het veelal beter heeft dan dat zij zelf zullen hebben. Ook geeft 6 van de 10 medewerkers aan dat ze minder sparen voor hun toekomstige inkomen dan dat ze zouden willen. De bereidheid om zelf bij te sparen voor een hoger pensioen is de afgelopen jaren flink toegenomen en ten opzichte van 2017 nu redelijk constant is gebleven. De wijzigingen fiscale wetgeving 2015 hebben natuurlijk wel bijgedragen aan deze toename. 

Bij LifeSight zien we ook dat steeds meer werkgevers de mogelijkheid bieden om vrijwillig bij te sparen of toelagen aanbieden die deelnemers naar eigen keuze kunnen besteden aan pensioen. Kortom, er komt steeds meer flexibiliteit in de pensioenregelingen. Bij LifeSight voeren wij al veel van dergelijke pensioenregelingen uit, waarbij er ook een “default” bijspaarpremie kan worden aangehouden. De FITage rapportage geeft adviseurs en werkgevers een goed beeld over de extra premie inleg en wat dit betekent voor de algemene pensioengereedheid van de populatie.

Impact pensioenakkoord

Een andere motivatie van werkgevers om meer aandacht te besteden aan het financiële welzijn van medewerkers is het Pensioenakkoord en de veranderingen die dit met zich meebrengt. Het Pensioenakkoord moet zorgen voor een persoonlijker en transparanter pensioen: meer keuzes en invloed op het uiteindelijke pensioen. Pensioen wordt een integraal onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Een onderdeel waar werkgevers, ondernemingsraden en sociale partners steeds meer over praten. 

Educatie cruciaal

Maar alleen nieuwe regels invoeren is niet voldoende. Mensen moeten deze regels ook begrijpen, én erop vertrouwen dat ze leiden tot een volwaardig pensioen. De volgende zaken dragen bij aan het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid van medewerkers: 

 • Financiële educatie en begeleiding van de medewerkers. Pensioen wordt steeds individueler, zet dit periodiek op de agenda en laat het niet bij eenmalige actie. 
 • Ontwerp een pensioenregeling met flexibiliteit, waarbij de medewerkers keuze hebben en waarin de uitvoerder ook in staat is te communiceren aan de deelnemer op de momenten dat het voor hem of haar relevant is (denk aan persoonlijke alerts) 
 • Zorg voor persoonlijke communicatie en de juiste tooling. 

We gaan graag met adviseurs en werkgevers in gesprek hoe wij hier met elkaar een goede invulling aan kunnen geven. FITage is hierbij een goed startpunt.

FITage is beschikbaar voor werkgevers met 50 of meer medewerkers.

De FITage rapportage biedt inzicht in:

 • De huidige medewerkerspopulatie van het bedrijf
 • Het inloggedrag van de deelnemers per leeftijd
 • Wat medewerkers doen in het portaal
 • Nemen medewerkers elders opgebouwde pensioenen mee
 • Maken deelnemers zelf keuzes over bijsparen en/of ANW-hiaat
 • Sorteren medewerkers voor op doorbeleggen of kiezen zij voor offensiever of defensiever beleggen
 • Hoe is de pensioengereedheid van de medewerkers, dus wanneer kan iemand met pensioen? En als hij zijn beoogde inkomen niet haalt, hoe lang moet hij dan werken, zijn pensioen uitstellen om dan wél op zijn beoogde pensioen uit te komen?
 • De replacement ratio’s: welk percentage van gewenste inkomen later krijgt een deelnemer straks als pensioen?
Print page